Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Projekty uchwały Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzew została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Zakrzew Nr XX/96/2012 w dniu 07.03.2012r.


Treść powyższej uchwały znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzew w zakładce Uchwały Rady.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 13:41:22, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku