Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Projekty uchwały Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt strona główna 

Wójt

 Sławomir Adam Białkowski
 Wójt Gminy
 Telefon: +48 48 610-51-22
 e-mail: gmina@zakrzew.pl 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 13:30:30 Informację zaktualizowano 2009-11-18 13:55:50, wprowadzający: Administrator gmina.pl
Kompetencje i zadania

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1. realizacja zadań organu wykonawczego Gminy,
2. reprezentacja Gminy na zewnątrz,
3. realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,
4. realizacja uprawnień ziwerzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie pracowników Urzędu do ich wydawania,
6. koordynowanie działaności w zakresie:
a) obronności kraju i obrony cywilnej - sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
b) przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
c) ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
7. wykonaywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 13:31:41 Informację zaktualizowano 2010-12-07 11:40:22, wprowadzający: Marta Podgórska
Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w
sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałek w godz. od 7.30 - 16.30
i piątek w godz. od 8.00 do 15.00

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 13:32:33 Informację zaktualizowano 2010-12-07 11:40:32, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku