Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych
° Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
° Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° 
Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Projekty uchwały Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze strona główna 

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Zobacz:
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych
   Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
   Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   
Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
wersja do druku