Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Projekty uchwały Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2010
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2011
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2012
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2013
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2014
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2015
° Sprawozdania z wykonania bużetu 2016
° Sprawozdnaia z wykonania budżetu 2017
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu 2012 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-21 14:08:49, wprowadzający: Agnieszka Świątkowska

Zobacz:
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2010
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2011
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2012
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2013
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2014
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2015
   Sprawozdania z wykonania bużetu 2016
   Sprawozdnaia z wykonania budżetu 2017
wersja do druku