Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Projekty uchwały Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego - Uchwała Nr XXVIII/151/2012
 Uchwała Nr XXVIII 151 2012-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 12:39:59, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Ustalenia stawek podatku od nieruchomośc i -
Uchwała Nr XXVIII/152/2012
 Uchwała Nr XXVIII 152 2012-2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 12:40:50, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Zakrzew - uchwała
Nr XXVIII/153/2012
 Uchwała Nr XXVIII 153 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 12:43:57, wprowadzający: Jolanta Głowacka
wyboru metody obliczania, metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr XXX 160 2012 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 09:31:46, wprowadzający: Jolanta Głowacka
XXXVII/210/2013 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała XXXVII 210 2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 11:23:09, wprowadzający: Jolanta Głowacka
XXXXI/224/2013 - określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku
 Uchwała Nr XXXXI 224 2013 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 11:12:35, wprowadzający: Jolanta Głowacka
XXXXI/225/2013 - obniżenia średniej ceny skupu
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2014.
 Uchwała Nr XXXXI 225 2013 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 11:13:50, wprowadzający: Jolanta Głowacka
XXXXI/226/2013 - ustalenia wysokości stawek od
środków transportowych na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XXXXI 226 2013 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 11:15:34, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr LIII/296/2014 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr LIII 296 2014nn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:38:52, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr LIII/297/2014 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr LIII 297 2014bb.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:41:26, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr LIII/298/2014 - ustalenia wysokości
stawek od środków transportowych na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr LIII 298 2014xx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:45:15, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XV/80/2015 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XV 80 2015zz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:49:00, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XV/81/2015 - obniżenia żredniej ceny
skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2016 i wprowadzenia ulgi w
podatku rolnym.
 Uchwała Nr XV 81 2015zz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:51:43, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XV/82/2015 - ustalenia stawek podatku
od środków transportowych na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XV 82 2015ff.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:53:55, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XVI/88 2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych na rok
2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew
oraz zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XVI 88 2015bb.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:08:09, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Kępka Krystyna
Uchwała Nr XVI/89/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości.
 Uchwała Nr XVI 89 2015nn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:10:51, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XVI/90/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
rolny.
 Uchwała XVI 90 2015 vv.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:14:17, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XVI/91/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
leśny.
 Uchwała Nr XVI 91 2015cc.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:17:29, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XXIV/142/2016 - określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXIV 142 2016cc.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:20:54, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr XXIV/143/2016 - wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania op0łaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr XXIV 143 2016xx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:24:25, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr XIV/144/2016 - okreslenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XXIV 144 2016ss.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:26:20, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr XXV/152/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXV 152 2016zz.docx
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:28:17, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XXVI/157/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XXVI 157 2016 nb .docx
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:51:57, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XXVIII/165/2016 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XXVIII 165 2016 vv.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:32:15, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XXVIII/166/2016 - określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XXVIII 166 2016bb.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:48:19, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XXVIII 167 2016xx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:50:19, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Kępka Krystyna
Uchwała Nr XXXV/206/2017 - wprowadzenia zmian do
uchwały XXIV/142/2016 rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXV 206 2017x.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:37:52, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr XLI/231/2017 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uc hwała Nr XLI 231 2017xx.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:44:15, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XLIII/239/2017 - zatwierdzenia taryf
stanowiących zestawienie cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XLIII 239 2017ff.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:46:36, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XLIII/240/2017 - zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XLIII 240 2017dd.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:48:09, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XLVII/272/2017 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVII 272 2017vd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:30:08, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr XLVII/273/2017 - okreslenia wzoru
deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XLVII 273 2017xh.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:32:22, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr XLVIII/278/2017 - obniżenia średniej
ceny skupu zyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2018 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XLVIII 278 2017c.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:36:21, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr XLVIII/280/2017 - okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVIII 280 2017m.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:38:18, wprowadzający: Jolanta Głowacka
wersja do druku