Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° 
Ogłoszenie o konkursie
° Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
° 
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
° Postanowienia
° Obwieszczenia
° Ogłoszenia różne
° INFORMACJE
° TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
° Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Projekty uchwały Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące
budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej
nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP I od
km 0+000.00 do km 22+350.00
 Obwieszczenie Rd-4-2010 (wszczęcie).doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 09:45:18 Informację zaktualizowano 2010-10-27 09:49:43, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew o obwodach
głosowania
 OBWIESZCZENIE- okręgi.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 09:38:45 Informację zaktualizowano 2010-11-02 09:39:04, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie FEIT 6733.32c.1a.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.32c.1a.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:03:28, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT 6733.33c.1a.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.33c.1a.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:04:30, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT 6733.34c.1a.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.34c.1a.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:06:44, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT 6733.28c.11.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.28c.11.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 14:11:57, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT 6733.29c.11.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.29c.11.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 14:13:15, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT.6733.31c.11.2015
 Obwieszczenie FEIT.6733.31c.11.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-03 10:29:43, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna

Zobacz:
   
Ogłoszenie o konkursie
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
   Postanowienia
   Obwieszczenia
   Ogłoszenia różne
   INFORMACJE
   TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
   Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
wersja do druku