L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1201622553
2201720936
32016 Rok19433
42017 Rok15657
5Przetargi14650
6Ogłoszenie o konkursie8107
7Nabór na wolne stanowiska urzędnicze6171
8Informacje bieżące5053
92015rok3898
10Zamówienia poniżej 30tysięcy euro3882
1120153853
12Obwieszczenia3679
13Ogłoszenia różne3655
14Urząd Gminy3142
15Uchwały Rady2959
16Sesje Rady Gminy - Protokoły2894
17Oświadczenia majątkowe2739
18Dane2599
19Gmina2213
20Podatki i opłaty2189
21Zarządzenia Wójta2003
22Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.20171991
23Postanowienia1881
24Jednostki organizacyjne1860
25Zagospodarowanie przestrzenne1846
26Rada1643
27Jednostki pomocnicze1557
2820161552
292016 rok1503
30Pracownicy Urzędu Gminy1488
31Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody1466
32Wójt1441
33Projekt porządku obrad sesji1401
34Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach1390
35Budżet1378
3620161356
3720161352
3820121316
39Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1287
40Wyszukiwarka1238
41Komisje Rady1198
4220171194
43Szkoły1181
44Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew- Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2006-20101148
45Radni1145
46Udostępnianie informacji publicznej1125
4720171109
48Mienie gminy1092
49Instrukcja obsługi1089
50Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.20161085
51Statut Gminy1073
5220141063
5320151054
54Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20171046
5520171042
562016 rok1036
57Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych1001
58Projekty uchwały Rady Gminy955
59Wybory940
60Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015 940
61Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego934
62Redakcja Biuletynu925
63Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS917
642015903
652010 864
662011844
672014797
682011791
69Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.2017786
70Wybory samorządowe 2014 r.778
71Rejestr instytucji kultury770
72Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.2017745
73Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.2016741
74Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent699
75Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej692
76Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej 689
772013685
782008681
79Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2016678
80Gminna Biblioteka Publiczna661
812014661
82Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.2017658
832015 rok657
842005651
85FEIT 6733.37c.11.2015646
86Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016 642
87Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016 639
882013638
892007635
90Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.2016634
91Regulamin631
922009627
932013626
94Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.2016618
95Oświadczenie majątkowe radnych na ropoczęcie kadencji 2014-2018608
962010607
97Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"607
982006602
99Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest598
1002003585
101Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej580
102Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.2012579
103Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.2017576
104Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13575
105FEIT 6733.29c.1a.2012566
106Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.2016564
107FEIT 6220.5.1a.2012559
108Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14551
109Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027550
1102014 rok547
1112004546
1122010532
113FEIT 6232.azbest.5a,6.2014532
114Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.2017532
115Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent529
1162012526
117OŚR.604.1.2013521
118FEIT 6733.34c.11.2014521
119FEIT 6733.26c.1a.2013520
120Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.519
121Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.2017519
122Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.2017519
123Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.2017518
124FEIT 6721.1.2012513
125Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.2017513
126FEIT 7670/3,6/10512
127Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.2017503
128FEIT 6220.10.2012500
129FEIT 6733.3c.1a.2014497
130Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.2017497
1312003494
132FEIT 6220.14.1a.2012494
133INFORMACJE493
134FEIT 6733.9c.1a.2014492
135FEIT 6733.26c.1a.2014492
136FEIT 7670/5,1a/10490
137FEIT 6220.10.1a.2011490
138FEIT 6733.10c.1a.2013486
139Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk486
1402015 rok484
141FEIT 6220.5.1a.2013483
142FEIT 6733.23c.1a.2014482
143Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji478
144FEIT 6220.4.1a.2013477
145FEIT 6733.36c.11.2015476
146FEIT 6733.42c.11.2014476
147Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.2017476
1482012475
149FEIT.6733.13c.11.2013473
150FEIT 6733.12c.11.2012473
151FEIT 6733.27c.1a.2014472
152FEIT 6733.32c.1a.2014472
153FEIT 6733.4c.11.2013471
154FEIT 6220.5.10.2014471
155FEIT 6220.9.10a.2012470
156Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 469
157FEIT 6220.5.2013468
158FEIT 6220.4.10a.2.2012467
159FEIT 6733.3c.11.2013467
160FEIT 6733.3c.1a.2015467
161FEIT 6733.18c.1a.2013466
162FEIT 6220.5.10.2013466
163FEIT 6733.20c.1a.2014466
164FEIT 6733.41c.1a.2014466
165Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego465
166Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.2016463
167FEIT 6220.8.1a.2012462
168FEIT 6220.11.1a.2012462
169FEIT 6733.38c.11.2012462
170FEIT 6733.24c.11.2014462
171FEIT/7670/1,10A/2010460
172Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.460
1732011459
174FEIT 6220.3.1a.2013459
175FEIT 6733.7c.1a.2013459
176FEIT 6733.29c.1a.2013459
177FEIT 6220.4.2013459
178FEIT 6733.16c.11.2014459
179FEIT 6733.7c.11.2013458
180Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"458
181FEIT 6733.2c.11.2013457
182FEIT 6733.5c.11.2014456
183Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.2016456
184FEIT 6733.6c.1a.2013455
185FEIT 6220.1.4.2014455
186FEIT 6733.37c.1a.2014455
187FEIT 6733.26c.11.2015455
188FEIT 7670/10,1a/10454
189OŚR.III.6220.18.2013.DK454
190FEIT 6733.27c.1a.2015453
191FEIT 6733.28c.11.13452
192FEIT 6733.21c.11.2014451
193FEIT 6220.9.1a.2014449
194FEIT 6733.36c.1a.2014449
195FEIT 6733.12c.2.1a.2013447
196FEIT 6733.6c.1a.2.2013447
197FEIT 6733.2c.2014447
198FEIT 6733.8c.1a.2014447
199FEIT 6220.10.1a.2014447
200FEIT 6733.6c.1a.2015447
201FEIT 6733.23c.11.2013446
202FEIT 6733.35c.1a.2014446
203FEIT 6220.1.1a.2015446
204FEIT 6220.12.10.2012445
205FEIT 6733.31c.1a.2014445
206FEIT 6220.10.2.2014.2015445
207FEIT 6733.12c.1a.2013444
208FEIT 6733.5c.1a.2015444
209FEIT 6733.19c.12.2013443
210FEIT 6733.28C.11.2014443
2112011 rok442
212FEIT 6220.6.10a2012442
213FEIT 6733.1c.1a.2014442
214FEIT 6733.7c.11.2014442
215FEIT 6220.9.1a.2012441
216FEIT 6733.12c.11.2013441
217FEIT 6220.5.1a.2,2013441
218FEIT 6733.9c.11.2014441
219FEIT 6733.27c.11.2014441
220FEIT 6733.36C.11.2014441
221FEIT 6733.10c.11.2015441
222FEIT 6220.6.1a.11440
223FEIT 6733.31c.1a.2012440
224FEIT 6733.14c.11.2014440
225FEIT 6733.29c.11.2014440
226FEIT 6733.35c.11.2014440
227Obwieszczenie FEIT 7670/7,1a/10439
228FEIT 6733.24c.10.2014439
229FEIT 6733.25c.1a.2013438
230FEIT 6733.30c.11.2014438
231 Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice FEIT.271.1.34.2017438
232FEIT 6733.23c.11.2015437
2332009436
234FEIT 7670/13,11/09436
235FEIT 6733.40c.1a.2014436
236Obwieszczenie z dnia 2 sieprnia 2014 roku435
237FEIT 6733.16c.11.2015435
238FEIT 6220.8.1a.2011434
239FEIT 6733.19c.1a.2014434
240FEIT 6220.10.1a.2012,2013432
241FEIT 6733.5c.1a.2014432
242FEIT 6733.20c.11.2014432
243FEIT 6733.33c.1a.2014432
244FEIT 6733.4c.1a.2015431
245FEIT 6733.11c.11.2014430
246FEIT 6733.39c.11.2014430
247FEIT 6733.25c.11.2012429
248FEIT 6733.12c.3.11.2013429
249FEIT 6220.5.11.2014429
250FEIT 6733.15c.1a.2015429
251FEIT 6220.10.1a.2012428
252Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk428
253FEIT 6733.12c.3.Z.1a.2013,15428
254FEIT 6733.6c.11.2013427
255Obwieszczenie RSG.6220.6.2011427
256FEIT 6220.7.1a.2014427
257Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.2016427
258FEIT 6733.28c.1a.2013426
259FEIT 6733.3c.11.2014426
260FEIT 6220.7.1a.2012425
261FEIT 6733.31c.11.2012425
262FEIT 6733.17c.1a.2014425
263FEIT 6733.18c.1a.2014425
264FEIT 6733.23c.11.2014425
265FEIT 6733.33c.11.2014425
266FEIT 6733.26c.11.2012424
267WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG424
268FEIT 6733.24c.1a.2013424
269FEIT 6733.21c.11.2015424
270FEIT 6733.23c.1a.2.2013423
271FEIT 6733.27c.11.2012422
272FEIT 6733.23c.1a.2013422
273FEIT 6730.26c.1.2013422
274WIS-R.7821.32.2.2013.KG422
275FEIT 6733.27c.Z.1a.2013.2014422
276FEIT 6733.19c.11.2014422
277Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2016422
278OŚR.III.6220.18.2013.DK421
279Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku421
280FEIT 6733.42c.1a.2014421
281FEIT 6733.1c.1a.2015421
282FEIT 6733.41c.1a.Z.2014,2015421
283FEIT 6733.36c.11.2012420
284FEIT 6733.2c.11.2013420
285FEIT 6733.17c.11.2014420
286FEIT 6220.3.1a.11419
287FEIT 6733.27c.11.2013419
288FEIT 6733.28c.1a.2.2013419
289FEIT 6220.1.1.a.2014419
290Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji419
2912016418
292Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie417
293FEIT 6733.15c.11.2012417
294FEIT 6733.16c.1a.2014417
295FEIT 6733.38c.11.2014417
296FEIT 6733.6c.11.2015417
297FEIT 6733.20c.11.2013416
298FEIT.6733.27c.Z.2a.2013.2014416
299FEIT 6733.27c.1a.2015416
300FEIT 6733.1c.11.2014415
301FEIT 6733.26C.11.2.2014415
302FEIT 6220.8.11.2014415
303FEIT 6220.1.10a.2011414
304FEIT 6733.9c.1a.2013414
305FEIT 6220.3.11.2013413
306FEIT 6733.15c.1a.2013413
307FEIT 6733.18c.11.2014413
308Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk413
309Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew412
310Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie412
311FEIT 6733.13c.1a.2015412
312FEIT 6733.10c.1a.Z.2015411
313FEIT 6220.2.1a.2012410
314FEIT 6733.29c.1a.2014410
315FEIT 6733.15c.11.2015410
316Ogłoszenie w spprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew410
317PŚ-ZD-I.7322.5.19.2015410
318Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.2016410
319FEIT 6733.40c.11.2012409
320FEIT 6733.22c.1a.2013409
321TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW408
322FEIT6200.4.1a.2012408
323FEIT 6733.13c.1a.2013408
324FEIT 6733.25c.1a.2014408
325FEIT 6220.8.1a.2014408
326Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok408
327FEIT 6733.34C.11.2012407
328FEIT 6733.6c.11.2014407
329FEIT 6220.7.10.2014407
330FEIT 6733.1c.1a.2013406
331FEIT 6733.11c.11.2013406
332FEIT 6733.15c.11.2014406
333FEIT 6733.9c.Z.1a.2015405
334Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu404
335FEIT 6733.16c.1a.2013404
336FEIT 6733.22c.11.2014404
337FEIT 6733.10c.1a.2014403
338FEIT 6733.38c.1a.2014403
339FEIT 6733.8c.1a.2015403
340FEIT 6733.32c.11.2012402
341FEIT 6220.10.1a.2a.2012402
342FEIT 6733.16c.1a.2015402
343FEIT 6733.19c.11.2013401
344FEIT 6733.27c.1a.2013401
3452008400
346Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii400
347FEIT 6733.9c.2013400
348FEIT 6733.20c.1a.2014400
349FEIT 6733.26c.11.2014400
350FEIT 7670/17,11/09,10399
351Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice398
352FEIT 6733.21c.1a.2015397
353FEIT 6733.27c.2.11.2013396
354FEIT 6733.25c.11.2014396
355Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.2015396
356FEIT 6733.21C.11.2013395
357FEIT 6733.7c.1a.2014395
358Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.2016395
359FEIT 6721.1.2.2012,2013394
360FEIT 6733.6c.1a.2014394
361FEIT 6733.28c.1a.2014394
362FEIT 6733.41c.11.2014394
363Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.2015394
364FEIT 6733.11c.Z.11.2.2015394
365FEIT 6733.22c.11.2013393
366FEIT 6733.12c.11.2014392
367FEIT 6733.17c.1a.2015392
368FEIT 6733.30c.1a.2015392
369FEIT 6220.11.10a.2012391
370FEIT 7670/2,6/10390
371FEIT 6220.2.10.2013390
372FEIT 6721.1.2013390
373FEIT 6733.9c.1a.2015390
374FEIT 6220.3.1a.2012389
375FEIT 6733.44c.11.2012389
376FEIT 6733.10c.11.2013389
377Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej389
378 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.1214389
379FEIT 6733.7c.11.2015389
380Sprawozdania z wykonania budżetu 2015 389
381Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu388
382FEIT 6220.6.1a.2012388
3832011 rok387
384FEIT 6733.4c.11.2014387
385FEIT 6733.22c.1a.2014387
386Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015 387
387Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew387
388FEIT 6733.22c.1a.2015387
389FEIT 6733.35c.11.2012386
390OŚR.III.6220.18.2013.DK386
391Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14386
392FEIT 6733.16c.11.2013384
393FEIT 6733.30c.1a.2012383
394FEIT 6733.5c.11.2015383
395FEIT 6733.19c.11.2015383
396FEIT 7670/5,10a/2010382
397FEIT 6733.24c.11.2013382
398FEIT 6220.10.10.2012382
399FEIT 6220.6.1a.2014382
400FEIT 6733.7c.1a.2015382
401FEIT 6733.19c.1a.2015382
402FEIT 6220.5.11.2015382
403Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku381
404FEIT 6733.4c.11.2015381
405FEIT 6733.14c.1a.2013380
406głoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku379
407FEIT 6733.12c.1a.2015379
408FEIT 6220.4.1a.2011378
409Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.378
410Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy378
411Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.2017378
412Orgaznizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych377
413FEIT 7670/4,10a/10377
414FEIT 6733.28c.11.2012377
415FEIT 6220.6.11.2014377
416Ogłoszenie na zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilkatycznych376
417FEIT 6220.10.1a.2012,2013376
418EIT 6733.28c.1a.2012375
419FEIT 6733.29c.11.2012375
420FEIT 6733.30c.1a.2014375
421FEIT 6733.13c.11.2015375
422Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku374
423FEIT 6733.10c.11.2014374
424FEIT 6733.2c.1a.2015374
425Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku373
426FEIT 6733.10c.Z.11.2.2015373
427FEIT 6733.25c.1a.2015373
428Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.2016373
429FEIT 6733.29c.11.2013372
430FEIT 6733.17c.11.2015372
431FEIT.6733.41c.11.2012371
432Program usuwania azbestu na lata 2011-2032371
433FEIT 6733.3c.11.2015371
434FEIT 6733.37c.11.2015371
435FEIT 6733.41c.1a.2012370
436FEIT 6733.42c.11.2012370
437FEIT 6733.1c.11.2013370
438Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Zakrzew Fabryką Dobra"370
439Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.2017370
440FEIT 6220.2.1a.2012369
441Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji369
442za 2015 rok369
443FEIT 6733.43c.1a.2012368
444FEIT 6733.8c.11.2014368
445FEIT 6733.31c.1a.2015368
446FEIT 6220.3.10.2013366
447FEIT 6733.34c.1a.2014366
448FEIT 6220.2.1a.2015364
449FEIT 7670/4,1a/10363
450OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/10363
451Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14 363
452FEIT6220.10.16.2014,2016363
453 Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13362
454Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków 361
455FEIT 6733.14c.1a.2015361
456FEIT 6733.18c.11.2014360
4572005359
458FEIT 6733.29c.1a.2015359
459FEIT 6733.32c.11.2014358
460FEIT 6220.4.10.2012357
461FEIT 6733.34c.1a.2012356
462FEIT 6220.2.4.2013356
463FEIT 6733.11c.1a.2014356
464Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14 355
465FEIT 6733.15c.1a.2014355
466Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"355
467FEIT 6220.12.1a.2012354
468FEIT 6733.17c.11.2013354
469Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew - 2014 rok354
470Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)" 354
471FEIT 6733.12c.11.2015354
472FEIT 6733.26c.1a.2015354
473Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 353
474FEIT 6733.19c.1a.2.2011,2013353
475Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.12352
476FEIT 6733.21c.1a.2013352
477FEIT 6733.11c.1a.2015352
478FEIT6733.24c.1a.2015352
479Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok352
480FEIT 6220.3.10a.2011351
481OŚR.604.1.2013351
482FEIT.6733.18c.11.2013351
483FEIT 6220.2.1a.2014351
484FEIT 6733.20c.11.2015351
4852012350
486FEIT 6733.4c.1a.2013350
487Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie350
488FEIT 6220.3.1a.2014350
489FEIT 6733.10c.1a.2015350
490Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15 350
491FEIT 6220.5.1a.2011349
492FEIT 6733.8c.11.2013349
493FEIT 6733.39c.1a.2014349
494FEIT 6733.14c.11.2015349
495Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk349
496FEIT 6733.58c.1a.2015349
4972010348
4982011348
499Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom348
500FEIT 7670/4/05,2010347
501FEIT 6733.19c.1a.2013347
502FEIT 6733.17c.1a.2013345
503FEIT 721.1.2012.2014345
504FEIT 6733.31c.11.2014345
505FEIT 6733.2c.11.2015345
506FEIT 6733.35c.1a.2012344
507FEIT 6733.2c.11.2014344
508FEIT 6733.28c.1a.2015344
509FEIT 6733.8c.11.2016344
510Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2010-2014343
511Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.2012343
512FEIT 6733.22c.11.2015343
513FEIT 6733.40c.1a.2012342
5142015342
515FEIT 6733.18c.1a.2015342
516FEIT 6733.37c.1a.2012339
517FEIT 6220.5.1a.2014339
518Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/11338
519FEIT 6220.1.11.2015338
520FEIT 6733.32c.11.2014338
521FEIT 6733.9c.11.2015338
522FEIT 6733.44c.11.2015338
523FEIT 620.1.1a.2011337
524Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego337
525FEIT 6733.24c.1a.2014337
526FEIT6733.3c.1a.2016337
527 Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe 336
528FEIT.6733.12c.3Z.11.2013.2015336
529Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.2017336
530FEIT 6733.13c.11.2.2015,2016335
531FEIT 6220.10.10a.2014.2015334
532FEIT 6733.47c.11.2015334
533FEIT 6220.1.10.2016334
534za 2016 rok334
535FEIT 6733.30c.11.2012333
536Zawiadomienie FEIT 6721.1.2013333
537FEIT 6733.20c.1a.2015333
538FEIT 6220.4.2015333
539FEIT 6733.4c.1a.2014332
540FEIT 6733.11c.11.2015332
541Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.2015332
542Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.11331
543FEIT 6220.6.10.2011331
544FEIT 6733.48c.11.2015331
545Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.330
546FEIT 6733.38c.1a.2015330
547FEIT6733.2c.1a.2016330
5482007329
549Wybory samorządowe 2010329
550Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie328
551Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14 328
552OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.2013328
553Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew327
554FEIT 6733.38c.1a.2012327
555FEIT.6733.41c.Z.11.2014.2015327
556FEIT 7670/6,4/10326
557Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew326
558FEIT 6220.7.10.2012326
5592006324
560FEIT7670/6, 1a/10324
561FEIT 6220.4.6.11324
562FEIT 6733.11c.1a.2013324
563Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej324
564 Wybory samorządowe uzupełniające 2014324
565FEIT 6733.33c.11.2015324
566FEIT6733.58c.11.2015324
567FEIT6733.5c.1a.2016324
568FEIT6733.8c.1a.2016324
569FEIT 6220.2.4.2016324
570FEIT6220.1.1a.2016323
571Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.2017323
572Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/10322
573FEIT 6733.3c.1a.2013322
574FEIT 6733.30c.11.2015322
575FEIT 6733.43c.1a.2015322
576Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok321
577FEIT 6733.9c.Z.11.2015321
578FEIT 6733.42c.1a.2015321
579FEIT 6733.43c.11.2015321
580Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17 321
581FEIT6733.13c.1a-3.2015,16320
582FEIT 6220.1.1a.11319
583FEIT 6733.24c.11.2015319
584BA.6740.1487.2015319
585Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.319
586Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.2017319
5872014 rok318
588FEIT 6733.23c.1a.2015318
589Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.2017318
590FEIT 6733.39c.11.2012317
591FEIT 6733.41c.1a.2015317
592FEIT 6733.36c.11.2015317
593FEIT 6733.50c.1a.2015317
594Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.2012316
595FEIT 6733.14c.1a.2014316
596FEIT 6733.32c.11.2015316
597FEIT 6733.3c.11.2016316
598Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.11315
599Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.2012315
600FEIT 6733.45c.1a.2015 315
601FEIT 6733.53c.11.2015315
602FEIT 6220.2.1a.2011314
603FEIT 6733.20c.1a.2013314
604FEIT 6733.54c.11.2015314
6052013313
606FEIT 6733.35c.11.2015313
607FEIT 6733.13c.1a-2.2015,16313
608Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.2017313
609 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej FEIT 621.1.2013312
610FEIT.6733.25c.11.2013312
611FEIT 6733.39c.11.2015312
612FEIT 6733.47c.1a.2015312
6132017 rok312
6142014311
615FEIT 6232.azbest.1.2015310
616FEIT 6733.36c.1a.2015310
617FEIT 6733.21c.Z.11.2.2013310
618Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk310
619Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/10309
620FEIT 6733.11c.Z.1a.2015309
621FEIT 6220.4.1a.2015309
622Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.11308
623FEIT 6733.49c.1a.2015308
624FEIT 6220.3.2015308
625FEIT 6733.8c.11.2015307
626FEIT 6733.51c.11.2015307
627Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/10306
628FEIT 6220.11.4.2012306
629Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13306
630FEIT 6220.8.4.2012305
631FEIT 6733.10c.11.2013305
632FEIT 6220.4.10.05.11304
6332012 rok304
634FEIT 6220.3.4.2013304
635Zawiadomienie - FEIT 6721.1.2013304
636FEIT 6220.9.1a.2012,2014304
637FEIT 6733.52c.11.2015304
6382004303
639FEIT 6220.5.10.2012303
640OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.2012303
641Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"303
642FEIT 6733.50c.11.2015303
643FEIT 766.1.2013302
644FEIT 6220.4.4.2013302
645FEIT6220.9.11.2012302
646FEIT 6733.52c.1a.2015302
647FEIT 7670/10,4/08301
648FEIT 7670/5,11/10301
649FEIT 6733.35c.1a.2015301
650FEIT 6220.3.1a.2015301
651Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.16301
652Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok300
653BA6740.1487.2015299
654BA.6740.1487.2015299
655FEIT 6220.5.11.2015,2016299
656Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13297
657FEIT 6733.25c.11.2015297
658FEIT 6733.2c.11.2016297
659Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk296
660FEIT 7331/108,1a/10296
661Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13296
662Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest296
663FEIT6733.4c.1a.2016296
664FEIT 6733.39c.1a.2012295
665FEIT 6721.1.2013295
666Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew295
667FEIT 6733.8c.1a.2015295
668Oświadczenia majątkowe radnych na zakonczenie kadencji294
669FEIT6733.7c.1a.2016294
670FEIT 6733.44c.1a.2012293
671 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015. 293
672FEIT 6733.46c.11.2015293
673Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.2012292
674FEIT.6733.15c.11.2013291
675FEIT 6733.40c.11.2015291
676Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017 291
677FEIT 6733.48c.1a.2015290
678FEIT 6733.57c.1a.2015290
679Ogłoszenie w sprawie zorganizowania kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych289
680Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.11289
681Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.2014289
682FEIT 6620.5.4.2014289
683Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.2017289
684Sprawozdania z wykonania budżetu 2010288
685FEIT 6733.21c.1a.2014288
686FEIT 6220.5.1a.2015288
687FEIT 6220.10.I.2014,2016288
6882013 rok287
689FEIT 6733.9c.1a.2016287
690FEIT 6733.12c.11.2016287
691Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.286
6922012 rok286
693FEIT 6733.46c.1a.2015286
694Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012285
695Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,2012285
696FEIT 6733.54c.1a.2015285
697FEIT 6733.40c.1a.2015284
698FEIT 6733.56c.1a.2015284
699za 2012 rok283
700FEIT 6733.39c.1a.2015283
701FEIT 6733.57c.11.2015283
702Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.2017282
703Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13 281
704FEIT 6733.55c.1a.2015281
705Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.11280
706Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13 279
707Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.2015279
708Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.2015279
709FEIT 6220.7.1a.11278
710Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/10277
711Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14277
712Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"277
713FEIT 6733.44c.1a.2015277
714FEIT 6220.2.1a.2016277
715Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.2017277
716FEIT 6733.38c.11.2015275
717ŚL-I.6341.35.2015.KZ275
718FEIT 6733.45c.11.2015275
719FEIT 6733.51c.1a.2015275
720Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11274
721FEIT 6733.41c.11.2015274
722FEIT 6733.55c.11.2015274
723FEIT 6220.7.4.2014273
724FEIT 6733.53c.1a.2015273
725Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego273
726Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.2015273
727FEIT 6220.1.11.2016273
728IV kwartał 2014 rok272
729FEIT 6733.18c.11.2015272
730FEIT 6733.42c.11.2015272
731FEIT6733.6c.1a.2016272
732Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok271
733Sprawozdania z wykonania budżetu 2014271
734 FEIT 6733.56c.11.2015271
735FEIT6220.4.31.05,11270
736FEIT 6733.14c.2013270
737Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14 270
738FEIT 6220.9.4.2014270
739FEIT 6733.6c.11.2015270
740Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017 270
741Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/10269
742Organizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych oraz organizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew269
743FEIT 6220.10.4.2012269
744Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.15269
745 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.2017269
746Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/10268
747FEIT 6220.10.4.2012267
748Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12" 267
749FEIT 6733.18c.Z.11.2015,2016267
750FEIT 6733.39c.11.2016267
751Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk267
752Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/10266
753FEIT 6733.17c.1a.2016266
754FEIT 6733.32c.11.2016266
755Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.15265
756FEIT 6733.7c.11.2016265
757FEIT 6220.3.1a.2016265
758Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11264
759Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.12264
760Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14264
761za 2013 rok264
762Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew264
763FEIT 6733.19c.1a.2016264
764FEIT 6733.21c.2.1a.2016264
765Uchwała nr: RIO-R/35/11263
766Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11. 263
767FEIT 6733.32c.1a.2012263
768TR-Z-PP-IV.4701.34.14.KW263
769FEIT 6220.2.10.2015263
770Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.2017263
771FEIT 7670/4,4/10262
772FEIT 6733.2c.1a.2013262
773FEIT 6733.13c.1a.2016262
774FEIT 6733.9c.11.2016262
775Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10261
776Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015 261
777Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.2017261
778FEIT 6220.8a.4a.2011,2012260
779FEIT 6733.12c.1a.2014260
780Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15259
781FEIT 6733.11c.1a.2016259
782Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew259
783Sprawozdania z wykonania budżetu 2012258
784Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki 258
785FEIT 6733.23c.11.2016258
786Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027258
7872013 rok257
788Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe 257
789FEIT 6733.14c.1a.2016257
790FEIT 6733.12c.1a.2016257
791FEIT 6733.22c.1a.2016257
792FEIT 6733.21c.2.11.2016257
793FEIT 6220.7.4.2012256
794Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14256
795Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015 256
796Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/10255
797FEIT 6220.12.4.2012255
798Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13255
799FEIT 6220.2.10.2016255
800FEIT 6220.4.4.12254
801FEIT 6733.37c.1a.2015254
802FEIT 6733.34c.11.2015254
803Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok254
804FEIT 6733.24c.1a.2016254
805Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/10252
806Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.08252
807Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.2014252
808Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015252
809FEIT 6733.18c.11.2016252
810FEIT 6220.4.4.2016252
811FEIT 6220.6.2014251
812FEIT 6220.10.4.2014251
813FEIT 6733.17c.11.2016251
814Sprawozdania z wykonania budżetu 2011 250
815Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613250
816FEIT 6220.4.11.2016250
817Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice249
818Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015249
819FEIT 6733.37c.1a.2016249
820FEIT 6733.40c.1a.2016249
821Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13 248
822FEIT6220.9.4.2016248
823FEIT 7670/5,4/10247
824Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.11247
825Zawiadomienie Starosty Radomskiego247
826FEIT6733.48c.11.2016247
827Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.11246
828FEIT 6733.13c.11.2016246
829FEIT 6733.1c.11.2016246
830FEIT 6733.26c.1a.2016246
831FEIT 6733.27c.11.2016246
832FEIT 6733.31c.11.2016246
833FEIT 6220.4.11.2016246
834FEIT 6220.6.1a.2016246
835Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.14245
836Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2010-2014245
837FEIT 6733.30c.1a.2016245
838FEIT 6733.38c.11.2016245
839FEIT6733.37c.11.2016245
840FEIT 6733.41c.1a.2016245
841FEIT 6220.5.11.2016245
842Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017 245
843FEIT 7670/1,4/10244
844Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu244
845za 2010 rok244
846Zakup energii elektrycznej ZP.6.14 244
847FEIT 6733.35c.11.2016243
848Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach242
849FEIT 6733.47c.1a.2016242
850FEIT 6220.4.1a.2016241
851FEIT 6733.25c.11.2016241
852Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10240
853Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok240
854 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13 240
855FEIT 6733.16c.1a.2016240
856FEIT 6733.19c.11.2016240
8572010 rok239
858Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.11239
859 Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11 239
860Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11 239
861FEIT.6220.2.4.2015239
862FEIT 6733.24c.11.2016239
863FEIT 6733.36c.1a.2016239
864Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie238
865Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12 238
866Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14 238
867FEIT 6733.23c.1a.2016238
868FEIT 6733.52c.1a.2016238
869Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10237
870Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11237
871 Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14237
872Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na rozpoczęcie kadencji 2014-2018237
873FEIT 6733.28c.1a.2016237
874FEIT 6220.3.11.2016237
875FEIT 6220.5.1.2016237
876FEIT 6733.44c.11.2016237
877OŚR.604.1.2013236
878FEIT 6733.5c.11.2016236
879FEIT 6733.18c.1a.2016236
880FEIT 6733.11c.11.2016236
881FEIT 6733.53c.1a.2016236
882FEIT 7670/3,11/10235
883Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/10235
884Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11 235
885FEIT 6220.6.4.2012235
886Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14235
887FEIT 6733.4c.11.2016235
888FEIT 6733.21c.11.2016235
889FEIT 6733.45c.1a.2016235
890Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016235
891Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.12234
892Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13234
893Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13234
894FEIT 6733.16c.11.2016234
895FEIT 6733.30c.11.2016234
896FEIT 6733.35c.1a.2016234
897FEIT 6220.2.11.2016234
898FEIT 6220.9.4.11233
899Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13 233
900Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14233
901FEIT 6733.9c.2.1a.2015,2016233
902WI-R.7821.32.1.2016.MK233
903FEIT 6733.27c.1a.2016233
904FEIT 6733.42c.1a.2016233
905FEIT 7670/3,4/10232
906Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13 232
907FEIT 6733.34c.1a.2016232
908FEIT 6733.5c.1a.2017232
909Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach231
910Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012230
911Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14230
912FEIT 6733.56c.11.2016230
913FEIT 6233.2.2012229
914za 2014 rok229
915Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015229
916FEIT 6733.39c.1a.2016229
917Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/10228
918Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP21228
919Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2006-2010228
920FEIT 6733.43c.11.2016228
921Sprawozdania z wykonania budżetu 2013 227
922 GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.227
923FEIT 6733.15c.1a.2016227
924FEIT 6220.5.1a.2.2016226
925FEIT 6733.56c.2.11.2.2015,2016225
926Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.2016225
927FEIT 6733.3c.1a.2017225
928FEIT 6733.9c.Z.2.11.2015,2016224
929FEIT 6733.46c.1a.2016224
930Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.2017224
931Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.14223
932Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r. 223
933Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13222
934FEIT 6733.33c.1a.2016222
935FEIT6733.54c.1a.2016222
936FEIT 7670/16,11/09221
937FEIT 6220.7.2011221
938Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13220
939FEIT 6220.8.4.2014220
940FEIT 6733.1c.1a.2016220
941FEIT 6733.28c.11.2016220
942FEIT 6733.36c.11.2016220
943FEIT 6733.42c.11.2016220
944FEIT 7670/2,11/10219
945Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania219
946Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.12219
947Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.12219
948FEIT 6733.10c.11.2016219
949FEIT 6733.24c.2.1a.2016219
950Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie218
951Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13218
952FEIT 6733.25c.1a.2016218
953FEIT 6733.33c.11.2016218
954FEIT6733.46c.11.2016218
955Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"217
956Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11217
957FEIT 6220.6.11.2012217
958FEIT 6733.32c.1a.2012217
959Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 217
960Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew 217
961FEIT 6733.22c.11.2016217
962FEIT 6733.31c.1a.2016217
963Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016217
964FEIT 6733.40c.11.2016216
965Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.2017216
966FEIT 6220.4.4.11215
967FEIT 6220.9.2011215
968GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew215
969Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015215
970FEIT 6220.9.11.2014215
971FEIT 6733.44c.1a.2016215
972FEIT 7670/7,4/09,10214
973Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12 214
974Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16214
975FEIT 6220.3.2011213
976Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014 213
977FEIT 6733.3c.11.2017213
978Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12 212
979Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 212
980FEIT 6733.26c.11.2016212
981Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)211
982Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę 211
983Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13211
984Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14211
985Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14211
986FEIT 6733.10c.1a.2016211
987FEIT 6733.15c.11.2016211
988FEIT 6733.20c.1a.2016211
989FEIT 6733.32c.1a.2016211
990FEIT 6733.43c.1a.2016211
991FEIT 6733.55c.11.2016211
992FEIT 6733.2c.1a.2017211
993FEIT 7670/9,1a/10210
994FEIT 6220.14.4.2012210
995ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie zorganizowania 12 dniowych kolonii w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci 2016210
996FEIT 6733.14c.11.2016210
9972010 rok209
998FEIT 6733.29c.1a.2016209
999FEIT 7670/15,11/09208
1000FEIT 6220.3.4.2011208
1001FEIT 6733.57c.11.2016208
1002Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10207
1003FEIT 6220.11.2012207
1004FEIT 6220.7.1a.2016207
1005FEIT 6733.50c.1a.2016207
1006FEIT 6733.56c.1a.2016207
1007FEIT 6220.4.2011206
1008za 2011 rok206
1009FEIT 6220.4.2012206
1010FEIT 6733.1c.11.2017206
1011FEIT 6220.4.2011205
1012Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12 205
1013Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.12205
1014FEIT 6220.8.2012205
1015FEIT 6733.20c.11.2016205
1016FEIT 6733.48c.1a.2016204
1017FEIT 6733.50c.11.2016204
1018Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r204
1019Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/10203
1020Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach203
1021Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12 203
1022Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12 203
1023FEIT 6220.3.11.2014203
1024Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15 203
1025Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.11202
1026Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach202
1027FEIT 6733.34c.11.2016202
1028FEIT6733.49c.1a.2016202
1029FEIT 6233.7.2012201
1030FEIT 6220.5.2012201
1031FEIT 6220.7.10.2016201
1032FEIT6733.49c.11.2016200
1033FEIT 6220.4.4.05.2011199
1034FEIT 6733.55c.1a.2016199
1035Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15 198
1036FEIT6733.29c.11.2016198
1037Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 197
1038Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.197
1039FEIT 6220.4.4.2015197
1040FEIT 6220.8.1a.2016197
1041Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11 196
1042FEIT 6220.1.2012196
1043Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.2015196
1044FEIT 6733.51c.2016196
1045FEIT 6220.7.11.2014195
1046Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12 194
1047Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.194
1048FEIT 6220.2.11.2014194
1049FEIT 6733.38c.1a.2016194
1050FEIT 6733.47c.11.2016194
1051EIT 6220.10.2011193
1052FEIT 6220.5.4.2012193
1053Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016193
1054FEIT 6733.4c.1a.20117193
1055Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.2017193
1056FEIT 6733.41c.11.2016192
1057Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.12191
1058Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15191
1059Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/10190
1060Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12 190
10612013 rok190
1062FEIT 6733.21c.1a.2016189
1063Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.11188
1064Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13188
1065II kwartał 2015 rok188
1066FEIT 6220.3.4.2015188
1067Zawiadomienie o wyniku postepowania187
1068FEIT 6220.1.4.2012187
1069Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.12187
1070FEIT 6220.7.11.2013187
1071Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.187
1072FEIT 6220.8.10.2016187
1073FEIT 6733.52c.11.2016187
1074FEIT 6233.8.2012186
1075FEIT 6220.9.11.2016186
1076FEIT 6233.3.2012185
1077IV kwartał 2012 rok185
1078Sprawozdania z wykonania bużetu 2016185
1079Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13 184
1080Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach183
1081Przebudowa drogi w miejscowości Bielicha IV etap FEIT.271.1.35.2017182
1082Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10181
1083Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach181
1084FEIT6220.8.11.2016181
1085FEIT 6220.9.1a.2016180
1086Ogłoszenie180
10872017 rok180
1088Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10179
1089FEIT 6220.9.4.2012179
1090Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach178
1091IV kwartał 2013 rok178
1092FEIT 6733.45c.11.2016178
1093FEIT 7670/2,4/10177
1094FEIT 6733.1c.1a.2017177
1095FEIT 6733.6c.1a.2017176
1096Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę 175
1097Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia175
1098FEIT 6233.4.2012174
1099Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA174
1100FEIT 6220.I.2.2016174
1101Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach173
1102Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11173
1103 FEIT 6220.3.2012173
1104Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15 173
1105FEIT 6733.51c.1a.2016173
1106FEIT 6220.7.11.2016173
1107II kwartał 2010 rok171
1108FEIT 6733.2c.11.2017171
1109FEIT 6220.12.2012169
1110Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015169
1111FEIT 6733.53c.11.2016169
1112Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.2017169
1113FEIT 7670/4,4/05/09/10168
1114FEIT 6200.7.10a.2009.2011168
1115FEIT 6233.1.2012168
1116Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.2017167
1117FEIT 6220.2.2013166
1118FEIT 6733.57c.1a.2016166
1119Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach165
1120IV kwartał 2010 rok165
1121Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15165
1122FEIT 6220.5.4.2011164
1123II kwartał 2014 rok164
1124 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015 164
1125FEIT 6220.8.2011163
1126FEIT 6233.6.2012163
1127FEIT.6733.35C.11.2016163
1128Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10161
1129Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach161
1130Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015 161
1131WOOŚ-II.4210.6.2016.AG.10161
1132FEIT 6200.6.1a.2010.2011158
1133Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,158
1134II kwartał 2012 rok158
1135III kwartał 2013 rok158
1136III kwartał 2011 rok157
1137Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.12156
1138 Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15 156
1139FEIT 6220.5.2011155
1140Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach155
1141FEIT 6200.2.1a.2011154
1142BGP.6733.1.2017.BC153
1143IV kwartał 2011 rok152
1144I kwartał 2014 rok 152
1145I kwartał 2015 rok151
1146 Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15150
1147Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017 150
1148Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12 149
1149III kwartał 2014 rok149
1150FEIT 6220.7.2011,2012148
1151FEIT 6233.5.2012147
1152Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.2017147
1153Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13146
1154Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie146
1155za 2017 rok146
1156FEIT 6733.54c.11.2016145
1157FEIT 6733.7c.1a.2017145
1158Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12 144
1159III kwartał 2012 rok144
1160FEIT6220.9.10a.2016144
1161Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT 143
11622010 rok142
1163III kwartał 2010 rok141
1164Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku140
1165Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 138
1166 Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie138
1167Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.2017133
1168Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015 132
1169Sprawozdnaia z wykonania budżetu 2017132
1170Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.2016131
1171FEIT 6733.4c.11.2017130
1172FEIT 6733.5c.11.2017130
1173I kwartał 2011 rok129
1174Dostawa sprzętu komputerowego 126
1175I kwartał 2012 rok125
1176II kwartał 2011 rok123
1177I kwartał 2010 rok122
1178Zakup sprzętu komputerowego FEIT.271.1.36.2017122
1179I kwartał 2013 rok121
1180FEIT 6733.19c.11.2017121
1181II kwartał 2013 rok 117
1182FEIT 7670/7,4/10116
1183WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.13104
1184FEIT 6733.19c.11.2017103
1185WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.15102
1186Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.37.2017102
1187IV kwaratł 2016 rok 101
1188Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.2017101
1189WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.1195
1190Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulin - prace projektowe91
1191FEIT 6733.20c.11.201485
1192FEIT 6233.6c.2.201785
1193FEIT 6733.7c.11.201785
1194I kwaratał 2017 rok84
1195FEIT 6220.2.1a.201784
1196I kwartał 2016 rok83
1197FEIT 6721.1.1.201779
1198FEIT 6733.22c.1a.201779
1199FEIT 6220.2.1a.201777
1200II kwaratał 2016 rok 74
1201WI-R.7820.1.1.201673
1202III kwartał 2016 rok 72
1203IV kwartał 2015 rok 70
1204 FEIT 6733.10c.11.201770
1205FEIT 6733.6c.11.201769
1206FEIT 6733.21c.1a.201766
1207Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.201766
1208Zawiadomienie - PZ.II.7322.5.32.2017.MW65
1209FEIT 6733.10c.1a.201756
1210Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej i kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie55
1211FEIT 6733.22c.1a.201755
1212FEIT 6733.17c.201754
1213Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagodpodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, których realizatorem sa inne podmioty54
1214FEIT 6733.20c.1a.201754
1215FEIT 6733.17c.11.201754
1216FEIT 6733.9c.1a.201753
1217FEIT.6733.13c.11.201752
1218FEIT 6733.16C.1A.201751
1219FEIT 6733.13c.1a.201751
1220FEIT 6733.18c.11.201751
1221FEIT 6733.12c.11.201750
1222FEIT 6733.23c.1a.201750
1223FEIT 6733.18c.1a.201749
1224FEIT 6733.20c.0.11.201749
1225WI-R.7820.1.1.2016.IM49
1226BA.6740.513.201748
1227FEIT 6733.26c.1a.201748
1228FEIT 6220.2.4.201748
1229FEIT 6733.31c.1a.201748
1230FEIT 6733.11c.11.201547
1231FEIT 6733.28c.11.201747
1232FEIT 6733.11c.1a.201746
1233FEIT 6733.14c.1a.201746
1234BA.6740.513.2017 - Obwieszczeie Starosty Radomskiego46
1235FEIT 6733.15c.11.201746
1236FEIT 6733.15c.1a.201545
1237FEIT 6733.26c.11.201745
1238FEIT 6733.14c.11.201745
1239Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.201745
1240III kwartał 2015 rok 44
1241FEIT 6733.11c.11.201744
1242FEIT.6733.22c.11.201744
1243Konkurs ofert na organizację pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew43
1244FEIT 6220.2.11.201743
1245FEIT 6733.16C.11.201742
1246WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.1942
1247FEIT 6220.1.1a.201741
1248FEIT 6733.12c.1a.201741
1249FEIT 6733.9c.11.201741
1250FEIT 6733.21c.11.201740
1251Ogłoszenie o konkursie ofert na zorganizowanie 12- dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zakrzew38
1252FEIT 6733.14c.1a.2.201738
1253FEIT 6733.24c.1a.201737
1254FEIT 6220.1.5.201736
1255FEIT 6733.24c.11.201736
1256oferta realizacji zadania publicznego35
1257FEIT 6220.2.10.201735
1258FEIT 6733.25c.1a.201734
1259FEIT 6220.3.1a.201733
1260FEIT 6733.27c.1a.201731
1261FEIT 6733.28c.1a.1731
1262FEIT 6733.33c.1a.201731
1263FEIT 6733.35c.1a.201731
1264Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2018r FEIT.271.1.40.201731
1265 FEIT 6733.29c.1a.201730
1266FEIT 6733.30c.1a.201729
1267FEIT 6220.3.10a.201729
1268Obwieszczenie Starosty Radomskiego29
1269FEIT 6733.36c.1a.201728
1270Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.39.201728
1271FEIT6733.33c.11.201727
1272FEIT 6733.25c.11.201726
1273FEIT 6220.3.11.201724
1274FEIT 6733.27c.11.201723
1275FEIT 6733.32c.1a.201723
1276FEIT 6733.34c.1a.201723
1277FEIT 6733.23c.11.201722
1278BGP.6733.1.2017.BC21
1279FEIT 6733.29c.11.201721
1280FEIT 6733.32c.11.201721
1281FEIT 6733.30c.11.201720
1282BA.6740.1414.201720
1283FEIT 6733.31c.11.201719
1284FEIT 6733.37c.1a.201719
1285FEIT 6733.41c.1a.201718
1286Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok16
1287FEIT 6733.39c.1a.201715
1288Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu14
1289FEIT 6733.38c.1a.201714
1290FEIT 6733.40c.1a.201714
1291Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES12
1292SKO.ZP.142.1928.201711
1293FEIT 6733.36c.11.201710
1294FEIT 6733.35c.11.20179
1295FEIT 6733.34c.11.20177