L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1201621780
22016 Rok18691
3201717123
4Przetargi13257
52017 Rok12505
6Ogłoszenie o konkursie6206
7Nabór na wolne stanowiska urzędnicze5705
8Informacje bieżące4777
92015rok3683
1020153606
11Zamówienia poniżej 30tysięcy euro3548
12Ogłoszenia różne3359
13Obwieszczenia3309
14Urząd Gminy3002
15Uchwały Rady2778
16Sesje Rady Gminy - Protokoły2628
17Oświadczenia majątkowe2623
18Dane2467
19Gmina2093
20Podatki i opłaty2043
21Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.20171908
22Zarządzenia Wójta1889
23Jednostki organizacyjne1775
24Postanowienia1768
25Zagospodarowanie przestrzenne1715
26Rada1553
272016 rok1460
28Jednostki pomocnicze1438
2920161429
30Pracownicy Urzędu Gminy1413
31Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody1391
32Wójt1372
33Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach1319
3420161316
3520161280
36Budżet1277
37Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1232
38Projekt porządku obrad sesji1228
39Wyszukiwarka1166
4020121165
41Komisje Rady1142
42Szkoły1091
43Radni1087
44Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.20161063
45Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew- Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2006-20101062
46Udostępnianie informacji publicznej1042
47Instrukcja obsługi1033
48Mienie gminy1032
492016 rok1017
50Statut Gminy1012
512014998
522015956
53Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych919
54Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2017918
552017913
562017900
572017898
58Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego886
59Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS882
60Projekty uchwały Rady Gminy879
61Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015 878
62Redakcja Biuletynu874
63Wybory874
642015795
652010 782
662011735
67Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.2017735
68Wybory samorządowe 2014 r.720
69Rejestr instytucji kultury719
70Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.2016713
712014710
722011681
73Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2016659
742015 rok646
75Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej640
76Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.2017635
77Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent629
78Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej 628
79Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016 628
80Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.2017618
81Gminna Biblioteka Publiczna610
82Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016 601
83Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.2016595
842008594
852013590
86Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest588
872013585
88Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.2016584
89Regulamin579
90FEIT 6733.37c.11.2015568
912014566
922005562
932009560
94Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.2012552
95Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.2016550
962007549
97Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.2017549
98Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"545
992010544
1002013541
101Oświadczenie majątkowe radnych na ropoczęcie kadencji 2014-2018539
102Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej535
103Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13534
1042006534
1052003524
1062014 rok523
107FEIT 6733.29c.1a.2012505
108FEIT 6220.5.1a.2012494
1092010489
1102004486
111Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14478
112Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.2017476
113Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.2017471
1142015 rok470
115Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.2017468
116Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk465
117Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.2017463
118Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.2017463
119Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027462
120FEIT 6232.azbest.5a,6.2014459
121Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent457
1222003456
123FEIT 6733.26c.1a.2013456
124Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.456
125INFORMACJE454
126FEIT 6733.34c.11.2014452
127Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji448
128OŚR.604.1.2013448
129FEIT 7670/3,6/10445
130Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.2017442
131Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego441
132FEIT 6721.1.2012440
1332012439
1342012439
135Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.2017439
136Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 438
137FEIT 6733.3c.1a.2014437
138Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.2016435
139FEIT 6733.10c.1a.2013433
140Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.2016433
141FEIT 7670/5,1a/10431
142FEIT 6733.9c.1a.2014430
143FEIT 6220.10.2012428
144FEIT 6220.10.1a.2011426
145FEIT 6220.14.1a.2012426
1462011424
147FEIT 6733.26c.1a.2014423
148FEIT/7670/1,10A/2010421
149FEIT 6733.41c.1a.2014419
150FEIT 6220.9.10a.2012418
151FEIT 6733.23c.1a.2014418
152Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.418
153FEIT.6733.13c.11.2013417
154FEIT 6733.3c.11.2013416
155FEIT 6220.4.1a.2013415
156FEIT 6733.12c.11.2012415
157FEIT 6733.24c.11.2014414
158FEIT 6733.4c.11.2013413
159FEIT 6220.1.4.2014412
160FEIT 6220.5.2013411
161FEIT 6733.27c.1a.2014410
162FEIT 6733.42c.11.2014410
163FEIT 6220.10.1a.2014409
164FEIT 6733.3c.1a.2015409
165FEIT 6733.36c.11.2015409
166FEIT 6733.8c.1a.2014408
167FEIT 6220.8.1a.2012407
168FEIT 6220.5.10.2013407
169FEIT 6220.4.2013406
170FEIT 6733.5c.11.2014406
171FEIT 6220.5.10.2014406
1722011 rok404
173FEIT 6733.7c.11.2013403
174FEIT 6733.12c.1a.2013403
175FEIT 6733.18c.1a.2013403
176FEIT 6220.5.1a.2013403
177FEIT 6733.1c.1a.2014403
178FEIT 6733.5c.1a.2015403
179FEIT 6733.20c.1a.2014402
180FEIT 6733.6c.1a.2015401
181Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.2016401
182FEIT 6220.4.10a.2.2012399
183FEIT 6733.2c.11.2013399
184Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.2016399
185FEIT 6220.3.1a.2013398
186FEIT 6733.29c.1a.2013398
187FEIT 6733.32c.1a.2014398
188FEIT 6220.1.1a.2015398
189FEIT 6220.9.1a.2014397
190FEIT 6220.12.10.2012394
191FEIT 6733.6c.1a.2.2013394
192FEIT 6733.21c.11.2014394
193FEIT 6733.36c.1a.2014394
194FEIT 6220.11.1a.2012393
195FEIT 6733.6c.1a.2013393
196FEIT 6733.25c.1a.2013393
197FEIT 6733.16c.11.2014393
198FEIT 6733.24c.10.2014393
199Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk393
200FEIT 7670/10,1a/10392
201FEIT 6220.6.10a2012392
202FEIT 6220.5.1a.2,2013392
203Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"392
204FEIT 6220.6.1a.11391
205FEIT 6733.38c.11.2012391
206FEIT 6733.27c.1a.2015391
207FEIT 6733.23c.11.2015391
208FEIT 6733.26c.11.2015391
209FEIT 6220.10.1a.2012,2013390
210FEIT 6733.19c.1a.2014390
2112016390
212Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2016390
213FEIT 6733.29c.11.2014389
214TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW388
215FEIT 6733.2c.2014388
216FEIT 6733.35c.1a.2014388
217FEIT 6733.36C.11.2014388
218FEIT 6733.37c.1a.2014387
219Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.2016387
220Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk387
221FEIT 6733.12c.2.1a.2013386
222FEIT 6733.23c.11.2013386
223FEIT 6733.11c.11.2014386
224Obwieszczenie z dnia 2 sieprnia 2014 roku386
225FEIT 6733.28C.11.2014385
226Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji385
227FEIT 6733.28c.11.13384
228FEIT 6733.31c.1a.2014383
229FEIT 6733.19c.12.2013382
230WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG382
231FEIT 6733.12c.11.2013382
232FEIT 6733.12c.3.11.2013382
233FEIT 6733.40c.1a.2014382
234FEIT 6733.7c.1a.2013381
235FEIT 6733.35c.11.2014381
236Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku381
237FEIT 6220.3.11.2013380
238FEIT 6733.30c.11.2014380
239FEIT 6733.33c.1a.2014380
240FEIT 6220.5.11.2014379
241FEIT 6733.10c.11.2015379
242FEIT 6220.10.2.2014.2015379
243FEIT 6220.7.1a.2012378
244FEIT 6220.10.1a.2012378
245FEIT 6733.9c.11.2014378
246FEIT 6733.28c.1a.2.2013377
247FEIT 6733.7c.11.2014377
248FEIT 6733.14c.11.2014377
249FEIT 6733.27c.11.2014377
2502009376
251FEIT 7670/13,11/09376
252FEIT 6220.9.1a.2012376
253FEIT 6733.23c.1a.2013376
254FEIT 6733.23c.11.2014376
255Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie376
256FEIT 6733.42c.1a.2014376
257FEIT 6733.33c.11.2014376
258FEIT 6220.8.1a.2011375
259FEIT 6733.15c.1a.2013375
260FEIT 6733.6c.11.2013375
261FEIT 6733.22c.11.2014375
262FEIT 6733.16c.11.2015375
263Obwieszczenie FEIT 7670/7,1a/10374
264FEIT 6733.3c.11.2014374
265FEIT 6733.27c.Z.1a.2013.2014374
266FEIT 6733.25c.11.2012373
267FEIT 6220.1.1.a.2014373
268FEIT 6733.16c.1a.2014373
269Ogłoszenie w spprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew373
270Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie372
271FEIT 6733.12c.3.Z.1a.2013,15372
272FEIT 6733.23c.1a.2.2013371
273FEIT 6733.17c.1a.2014371
274FEIT 6733.19c.11.2014371
275OŚR.III.6220.18.2013.DK370
276Obwieszczenie RSG.6220.6.2011370
277FEIT 6733.5c.1a.2014370
278FEIT 6733.18c.11.2014370
279FEIT 6733.17c.11.2014370
280FEIT 6733.15c.1a.2015370
281FEIT 6733.21c.11.2015370
282FEIT 6220.1.10a.2011369
283FEIT 6733.31c.1a.2012369
284Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew369
285FEIT 6733.28c.1a.2013369
286FEIT 6733.15c.11.2012369
287FEIT 6733.10c.1a.2014369
288FEIT 6733.2c.11.2013368
289FEIT 6733.6c.1a.2014367
290OŚR.III.6220.18.2013.DK366
291FEIT 6733.18c.1a.2014366
292FEIT 6220.7.1a.2014366
293FEIT 6220.8.11.2014366
294FEIT 6733.39c.11.2014366
295FEIT 6220.3.1a.11365
296FEIT 6733.6c.11.2014365
297FEIT 6733.15c.11.2015365
298FEIT 6220.2.1a.2012364
299WIS-R.7821.32.2.2013.KG364
300FEIT 6733.38c.11.2014364
301FEIT 6733.17c.1a.2015364
302Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.2016364
303FEIT 6733.36c.11.2012363
304FEIT 6730.26c.1.2013363
305FEIT 6733.25c.1a.2014363
306FEIT 6733.6c.11.2015363
307FEIT 6733.34C.11.2012362
308FEIT 6733.4c.1a.2015362
309FEIT 6733.1c.1a.2013361
310FEIT 6733.27c.11.2012361
311Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii361
312 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.1214361
313FEIT 6733.26C.11.2.2014361
314Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.2015361
315FEIT 6733.10c.1a.Z.2015361
3162008360
317FEIT 6733.15c.11.2014360
318Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.2015360
319FEIT 6733.13c.1a.2015360
320PŚ-ZD-I.7322.5.19.2015360
321FEIT 6733.9c.Z.1a.2015360
3222011 rok359
323FEIT 6733.16c.1a.2013359
324FEIT 6733.27c.11.2013359
325FEIT 6733.1c.11.2014359
326FEIT.6733.27c.Z.2a.2013.2014359
327Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu358
328FEIT 6733.29c.1a.2014358
329Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015 358
330Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew358
331FEIT 6733.41c.1a.Z.2014,2015358
332Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok358
333FEIT 6733.32c.11.2012357
334FEIT 6733.20c.11.2014357
335FEIT 6733.1c.1a.2015357
336FEIT 6733.40c.11.2012356
337FEIT 6733.11c.11.2013356
338FEIT 6733.24c.1a.2013356
339FEIT 6733.38c.1a.2014356
340FEIT 6733.16c.1a.2015356
341FEIT 6733.13c.1a.2013355
342FEIT 6733.27c.2.11.2013355
343FEIT 6220.8.1a.2014355
344FEIT 6733.27c.1a.2015355
345FEIT 6733.31c.11.2012354
346FEIT 6733.41c.11.2014354
347FEIT 6733.8c.1a.2015354
348FEIT6200.4.1a.2012353
349FEIT 6733.26c.11.2012353
350FEIT 6733.20c.11.2013353
351FEIT 6733.19c.11.2013351
352Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej351
353FEIT 6733.22c.1a.2014351
354FEIT 6220.7.10.2014351
355FEIT 6220.10.1a.2a.2012350
356Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy350
357FEIT 7670/2,6/10349
358FEIT 6733.25c.11.2014349
359Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku347
360FEIT 6733.44c.11.2012347
361FEIT 6721.1.2013347
362FEIT 6733.9c.1a.2013346
363FEIT 6733.22c.11.2013346
364Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku346
365FEIT 6220.3.1a.2012345
366FEIT 6220.6.1a.2012345
367Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.345
368FEIT 6733.27c.1a.2013345
369Sprawozdania z wykonania budżetu 2015 345
370FEIT 6733.9c.1a.2015344
371Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu343
372FEIT 6733.28c.11.2012343
373FEIT 6733.30c.1a.2015343
374Orgaznizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych342
375Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14342
376FEIT 6733.20c.1a.2014342
377FEIT 7670/17,11/09,10341
378FEIT 6721.1.2.2012,2013341
379FEIT 6733.21c.1a.2015341
380FEIT 6733.10c.Z.11.2.2015341
381FEIT 6733.16c.11.2013340
382Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14 340
383Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14 340
384FEIT 6733.7c.1a.2014340
385FEIT 6733.12c.11.2014340
386FEIT 6733.26c.11.2014340
387za 2015 rok340
388FEIT 6733.21C.11.2013339
389FEIT 6733.7c.11.2015339
390FEIT 6220.2.1a.2015339
391Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Zakrzew Fabryką Dobra"337
392FEIT 6733.28c.1a.2014337
393FEIT 6733.4c.11.2015337
394FEIT 6733.19c.1a.2015337
395Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków 336
396FEIT 6733.22c.1a.2013336
397FEIT 6733.22c.1a.2015336
398FEIT 6733.7c.1a.2015335
399Ogłoszenie na zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilkatycznych334
400FEIT 6733.41c.1a.2012334
401FEIT 6220.11.10a.2012334
402głoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku334
403FEIT 6733.9c.2013333
404FEIT 6220.6.11.2014333
405Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji333
406Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 332
407FEIT 6733.30c.1a.2012332
408FEIT 6220.10.10.2012332
409FEIT 6733.5c.11.2015332
410FEIT 6220.6.1a.2014331
411Program usuwania azbestu na lata 2011-2032331
412FEIT 6220.3.10.2013330
413FEIT 6220.2.10.2013330
414FEIT 6733.29c.11.2013330
415FEIT 6733.19c.11.2015330
416FEIT 6733.11c.Z.11.2.2015330
417Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku328
418FEIT 6733.25c.1a.2015328
419FEIT 6733.24c.11.2013327
420Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"327
421FEIT 6220.5.11.2015327
422FEIT.6733.41c.11.2012326
423 Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13325
424FEIT 6733.8c.11.2014325
425Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice324
426EIT 6733.28c.1a.2012324
427FEIT 6733.12c.1a.2015323
428FEIT 6733.13c.11.2015323
429FEIT 6733.29c.1a.2015323
430FEIT 6733.10c.11.2013322
431FEIT 6733.2c.1a.2015322
4322005321
433OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/10321
434FEIT 6733.4c.1a.2013321
435FEIT 6733.4c.11.2014321
436FEIT 6733.30c.1a.2014321
437FEIT 6733.11c.1a.2015321
438Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.2017321
439FEIT 7670/4,10a/10320
440FEIT 6733.10c.11.2014320
441FEIT 7670/5,10a/2010319
442FEIT 6733.14c.1a.2015319
443FEIT 6733.17c.11.2015319
444FEIT 6733.35c.11.2012318
445Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)" 318
446FEIT 7670/4,1a/10317
4472011317
448FEIT 6733.14c.11.2015317
449FEIT 6733.31c.1a.2015317
4502010316
451FEIT 6220.4.10.2012316
452Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew - 2014 rok316
453FEIT 6733.18c.11.2014316
454FEIT 6733.34c.1a.2014316
455Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.12315
456FEIT 6220.4.1a.2011314
457FEIT 6733.43c.1a.2012314
458FEIT 6733.1c.11.2013314
459FEIT 6733.22c.11.2015314
460Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie313
461FEIT 6220.10.1a.2012,2013313
462FEIT 6733.10c.1a.2015313
463Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk313
464OŚR.III.6220.18.2013.DK312
465FEIT 6733.11c.1a.2014312
466FEIT 6733.37c.11.2015312
467Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.2017312
468Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2010-2014311
4692012311
470FEIT 6733.26c.1a.2015311
471Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/11310
472FEIT 6220.3.10a.2011309
473FEIT 6220.2.4.2013309
474Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom309
475FEIT 6733.32c.11.2014308
4762006306
4772007306
478FEIT 6220.2.1a.2012306
479Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14 306
480FEIT 721.1.2012.2014306
481FEIT 6733.18c.1a.2015306
482FEIT6733.24c.1a.2015306
483FEIT 6733.37c.1a.2012305
484FEIT 6733.34c.1a.2012305
485FEIT 6733.14c.1a.2013305
486FEIT 6220.2.1a.2014305
4872015305
488Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok305
489FEIT 6220.12.1a.2012304
4902014 rok304
491FEIT 6733.42c.11.2012303
492FEIT 6733.29c.11.2012303
493FEIT 6733.30c.11.2015303
494FEIT 6220.5.1a.2011302
495FEIT 6733.17c.11.2013302
496FEIT 7670/4/05,2010301
497 Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe 301
498FEIT 6220.2.4.2016301
499Wybory samorządowe 2010300
500Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej300
501FEIT 6733.24c.1a.2014300
502Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.300
503FEIT 6733.12c.11.2015300
504Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew299
505Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew299
506Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego299
507FEIT 6733.21c.1a.2013299
508 Wybory samorządowe uzupełniające 2014298
509FEIT 6733.20c.11.2015298
510FEIT6220.10.16.2014,2016298
511FEIT 6733.13c.11.2.2015,2016298
512FEIT 6733.8c.11.2013297
513FEIT 6220.3.1a.2014297
514FEIT 6733.39c.1a.2014297
515Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.2015297
516Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.297
517FEIT 6733.40c.1a.2012296
518FEIT 6220.1.11.2015296
519FEIT 6733.19c.1a.2.2011,2013295
520FEIT 6733.32c.11.2014295
521FEIT 6733.11c.11.2015295
522Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.2012294
523FEIT 6733.30c.11.2012294
524FEIT 6733.17c.1a.2013294
525FEIT 6733.15c.1a.2014294
526FEIT 6733.31c.11.2014294
527FEIT 6733.20c.1a.2015294
528Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15 294
529FEIT6733.5c.1a.2016294
530Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.11293
531FEIT 6220.1.10.2016293
532Zawiadomienie FEIT 6721.1.2013292
533OŚR.604.1.2013291
534FEIT 6733.3c.11.2015291
535FEIT 6733.9c.11.2015291
536Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.2017291
537Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok290
5382012 rok290
539FEIT 6733.11c.1a.2013290
540OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.2013290
541FEIT 6733.2c.11.2015290
542za 2016 rok290
543FEIT.6733.25c.11.2013289
544FEIT 6733.33c.11.2015289
545Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.16289
546BA.6740.1487.2015289
547FEIT 6733.44c.11.2015288
548FEIT 6733.58c.1a.2015288
549FEIT 6733.3c.1a.2013287
550FEIT 6220.4.6.11286
551FEIT 6733.47c.11.2015286
552Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.2012285
553FEIT.6733.18c.11.2013285
5542014285
555FEIT 6733.38c.1a.2015285
556Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie284
557FEIT 6220.5.1a.2014284
558FEIT6733.58c.11.2015284
559FEIT6733.3c.1a.2016284
560FEIT6733.8c.1a.2016284
561Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk284
5622004283
563Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/10283
564FEIT 620.1.1a.2011283
565FEIT 6220.6.10.2011283
566FEIT 6733.4c.1a.2014283
567FEIT 6733.42c.1a.2015283
568FEIT 6733.48c.11.2015283
569Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/10282
5702013282
571FEIT 6733.23c.1a.2015282
572FEIT.6733.12c.3Z.11.2013.2015282
573FEIT6733.13c.1a-3.2015,16282
574FEIT 6220.8.4.2012281
575FEIT 6733.35c.1a.2012281
576FEIT 6733.2c.11.2014281
577Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.2014281
578FEIT.6733.41c.Z.11.2014.2015281
579FEIT 6220.4.2015281
580FEIT 6733.8c.11.2016281
581FEIT 6733.38c.1a.2012280
582FEIT 6733.19c.1a.2013280
583FEIT 6232.azbest.1.2015280
584Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.2012279
585OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.2012279
586FEIT 6733.28c.1a.2015279
587FEIT 6220.10.10a.2014.2015279
588Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13278
589 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej FEIT 621.1.2013278
590FEIT 6733.8c.11.2015278
591Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.2017278
592Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13277
593FEIT6733.2c.1a.2016277
594Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.11276
595FEIT 6220.7.10.2012276
596Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.2017276
597FEIT 6220.2.1a.2011275
598FEIT 6220.3.4.2013275
599FEIT 6733.32c.11.2015275
600FEIT 6733.43c.11.2015275
601FEIT 6733.41c.1a.2015274
602FEIT 6220.4.4.2013273
603Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"272
604FEIT 6733.45c.1a.2015 272
605FEIT 6733.51c.11.2015272
606FEIT 7670/6,4/10271
6072012 rok271
608FEIT 6733.39c.11.2015271
609FEIT 6733.50c.1a.2015271
610FEIT 7670/10,4/08270
611FEIT 6733.24c.11.2015270
612FEIT 6733.53c.11.2015270
613FEIT7670/6, 1a/10269
614FEIT 6733.43c.1a.2015269
615FEIT6220.1.1a.2016269
616Sprawozdania z wykonania budżetu 2010268
617FEIT 7331/108,1a/10268
618FEIT 6220.1.1a.11268
619FEIT 6220.11.4.2012268
620FEIT 6220.10.I.2014,2016268
621FEIT6220.9.11.2012266
622Oświadczenia majątkowe radnych na zakonczenie kadencji266
623FEIT 6733.9c.Z.11.2015266
624FEIT 6220.4.1a.2015266
625FEIT 6220.9.1a.2012,2014265
626FEIT 6733.36c.11.2015265
627FEIT 6733.54c.11.2015265
628FEIT 6733.3c.11.2016265
629Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.11264
630FEIT 6733.39c.11.2012264
631za 2012 rok264
632Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13264
633FEIT.6733.15c.11.2013264
634FEIT 6733.20c.1a.2013264
635Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok264
636Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest264
637FEIT 6733.35c.11.2015264
638BA.6740.1487.2015264
639FEIT 766.1.2013263
640FEIT 6733.47c.1a.2015263
641FEIT 6220.5.11.2015,2016263
642Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/10262
6432013 rok262
644FEIT 6733.13c.1a-2.2015,16261
645Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17 261
646Ogłoszenie w sprawie zorganizowania kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych260
647Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012260
648Zawiadomienie - FEIT 6721.1.2013260
649FEIT 6733.36c.1a.2015260
650FEIT 6721.1.2013259
651Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew259
652Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.2015259
653FEIT6733.4c.1a.2016259
654Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13 258
655FEIT 6733.14c.1a.2014258
656FEIT 6733.11c.Z.1a.2015258
657FEIT 6733.35c.1a.2015258
658Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.2015258
659FEIT 6733.21c.Z.11.2.2013258
660FEIT 6733.2c.11.2016258
661FEIT 6220.5.10.2012257
662FEIT 6620.5.4.2014257
663BA6740.1487.2015257
664Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017 257
665FEIT 6733.46c.11.2015256
666FEIT 6733.50c.11.2015256
667FEIT 6220.3.2015256
668FEIT 7670/5,11/10255
669Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.11255
670FEIT 6733.40c.11.2015255
671Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.2012254
672Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.2017254
673Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/10253
674Uchwała nr: RIO-R/35/11253
675Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13 253
676FEIT 6220.5.1a.2015253
677Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/10252
678Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.252
679TR-Z-PP-IV.4701.34.14.KW252
680Sprawozdania z wykonania budżetu 2014251
681Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"251
682FEIT 6733.8c.1a.2015251
683FEIT 6733.48c.1a.2015251
684FEIT 6733.45c.11.2015251
685Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego251
686FEIT 6733.56c.1a.2015251
687FEIT 6733.55c.11.2015251
688FEIT6733.7c.1a.2016251
689FEIT 6733.52c.11.2015251
690Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14250
691Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.15250
692FEIT 6733.25c.11.2015250
693FEIT 6220.3.1a.2015250
694Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.2015250
695FEIT 6220.10.4.2012249
696FEIT 6733.49c.1a.2015249
697 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015. 248
698FEIT 6733.44c.1a.2015248
699FEIT 6733.57c.1a.2015247
700Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew246
701FEIT 6220.7.4.2014246
702Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki 246
703 FEIT 6733.56c.11.2015246
704Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.11245
705FEIT 6220.12.4.2012245
706FEIT 6733.52c.1a.2015245
707Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14244
708FEIT 6733.51c.1a.2015244
709FEIT 6733.10c.11.2013243
710Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.2014243
711FEIT 6733.18c.11.2015243
712FEIT 6733.39c.1a.2012242
713Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015 242
714Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.2017242
715Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/10241
716Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11241
717Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,2012241
718Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12" 240
719Sprawozdania z wykonania budżetu 2012240
720za 2013 rok240
721IV kwartał 2014 rok240
722Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15240
723FEIT 6733.53c.1a.2015240
724FEIT 6733.40c.1a.2015239
725FEIT 6733.46c.1a.2015239
726FEIT 6220.9.4.2014238
727FEIT 6733.39c.1a.2015238
728FEIT 6733.55c.1a.2015238
729FEIT6733.6c.1a.2016238
730FEIT 6733.9c.1a.2016238
731Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe 237
732FEIT 7670/5,4/10236
7332013 rok236
734Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.15236
735ŚL-I.6341.35.2015.KZ236
736Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/10235
737FEIT 6733.54c.1a.2015235
738FEIT 6220.1.11.2016235
739Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10234
740Organizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych oraz organizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew234
741FEIT 6733.32c.1a.2012234
742Zakup energii elektrycznej ZP.6.14 234
743FEIT 6220.10.4.2014234
7442017 rok234
7452010 rok233
746Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok233
747FEIT 6733.21c.1a.2014233
748Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok233
749Sprawozdania z wykonania budżetu 2011 232
750FEIT 6220.8a.4a.2011,2012232
751FEIT 6733.44c.1a.2012232
752Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14 232
753FEIT 6220.2.10.2015232
754Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk232
755FEIT 6220.4.10.05.11231
756Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2010-2014231
757Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015231
758FEIT6220.4.31.05,11230
759FEIT 6733.38c.11.2015230
760Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew230
761Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.2017230
762Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/10229
763Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13 229
764FEIT 6733.57c.11.2015229
765FEIT 6733.6c.11.2015229
766FEIT 6220.2.1a.2016229
767Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach228
768Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11. 228
769Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11228
770FEIT 6220.6.2014228
771FEIT 6733.12c.11.2016228
772Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017 228
773FEIT 7670/4,4/10227
774FEIT 6220.3.1a.2016227
775Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu226
776 Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14226
777FEIT 6220.10.4.2012225
778Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14225
779Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14225
780FEIT 6733.42c.11.2015225
781FEIT 6220.7.1a.11224
782FEIT 6220.4.4.12224
783Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14 223
784FEIT 6733.41c.11.2015223
785Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.12222
786Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13222
787Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015222
788FEIT 6733.18c.Z.11.2015,2016222
789Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.11221
790za 2010 rok220
791Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613220
792Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015 220
793FEIT 6733.17c.1a.2016220
794Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017 220
795Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok219
796Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.11219
797FEIT 6220.7.4.2012219
798FEIT 6220.4.4.2016219
799FEIT 6220.9.4.11218
800Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12 218
801FEIT 6733.39c.11.2016218
802Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14217
803Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na rozpoczęcie kadencji 2014-2018217
804FEIT 6733.19c.1a.2016217
805Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.2017217
806Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10216
807FEIT 6733.14c.2013216
808Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13216
809Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.14216
810FEIT 6733.7c.11.2016216
811FEIT 6733.14c.1a.2016216
812FEIT 6733.9c.11.2016216
813FEIT 6733.21c.2.11.2016216
814FEIT 7670/3,11/10215
815Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.08215
816Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13 215
817FEIT 6733.12c.1a.2014215
818FEIT 6733.12c.1a.2016215
819Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.2017215
820Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2006-2010214
821FEIT 6733.2c.1a.2013214
822 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.2017214
823FEIT 7670/1,4/10213
824Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11 213
825Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach213
826FEIT 6220.6.4.2012213
827Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.14213
828FEIT.6220.2.4.2015213
829FEIT 6733.34c.11.2015213
830FEIT 6733.11c.1a.2016213
831FEIT 6733.1c.11.2016213
832Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/10212
833Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015212
834Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027212
835Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice211
836Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.12211
837FEIT 6733.21c.2.1a.2016211
838FEIT 6733.32c.11.2016211
839OŚR.604.1.2013210
840 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13 209
841za 2014 rok209
842FEIT 6733.13c.1a.2016209
843FEIT 7670/3,4/10208
844Zawiadomienie Starosty Radomskiego208
845Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r. 208
846FEIT 6733.23c.11.2016208
847Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.11207
848Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13 207
849Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14207
850FEIT 6733.37c.1a.2015207
851FEIT 6733.16c.1a.2016207
852FEIT 6220.4.11.2016207
853Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/10206
854Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP21206
855Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie206
856FEIT 6220.7.2011206
857Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.12206
858FEIT 6220.6.11.2012206
859Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11205
860Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13205
861FEIT 6220.8.4.2014205
862Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 205
863FEIT 6733.25c.11.2016205
864FEIT 6233.2.2012204
865Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012204
866 GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.204
867FEIT 6733.13c.11.2016204
868FEIT 6733.22c.1a.2016204
869Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.2017204
870Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10203
871Sprawozdania z wykonania budżetu 2013 203
872FEIT 6733.24c.1a.2016203
873FEIT 6220.2.10.2016203
874FEIT 6733.38c.11.2016203
875FEIT 6733.47c.1a.2016203
876FEIT 6220.4.4.11202
877FEIT 6733.15c.1a.2016202
878Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania201
879Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 201
880FEIT 6733.4c.11.2016201
881FEIT6733.48c.11.2016201
882FEIT 6733.32c.1a.2012200
883FEIT 6733.24c.11.2016200
884FEIT 6220.14.4.2012199
885FEIT 6733.18c.11.2016199
886Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016199
887Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"198
888Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13198
889Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13198
890FEIT 6220.9.11.2014198
891FEIT 6733.26c.1a.2016198
892FEIT 7670/15,11/09197
893FEIT 7670/16,11/09197
894FEIT 7670/2,11/10197
895Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11 197
896Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12 197
897FEIT 6733.9c.2.1a.2015,2016197
898FEIT 6220.6.1a.2016197
899Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10196
900Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach196
901FEIT 6220.8.2012196
902FEIT 6220.4.2012196
903FEIT 6733.40c.1a.2016196
9042010 rok195
905Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14195
906Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015195
907FEIT 6733.18c.1a.2016195
908FEIT 6733.30c.1a.2016195
909FEIT 6733.34c.1a.2016195
910FEIT 6733.31c.11.2016195
911FEIT 6220.4.2011194
912Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach194
913Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14194
914FEIT 6733.1c.1a.2016194
915FEIT 6220.4.1a.2016194
916FEIT 6733.37c.1a.2016194
917FEIT 6733.35c.11.2016194
918FEIT6733.37c.11.2016194
919FEIT 6220.3.11.2016194
920FEIT 6733.52c.1a.2016194
921FEIT 6733.10c.1a.2016193
922FEIT 6733.5c.11.2016193
923FEIT 6733.17c.11.2016193
924FEIT 6733.21c.11.2016193
925FEIT 6733.41c.1a.2016193
926FEIT 7670/9,1a/10192
927Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę 192
928FEIT 6733.28c.1a.2016192
929Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.2016192
930Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/10191
931Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/10191
932Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie191
933Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13191
934WI-R.7821.32.1.2016.MK191
935FEIT 6220.4.11.2016191
936FEIT 6220.5.1.2016191
937FEIT 7670/7,4/09,10190
938Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014 190
939ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie zorganizowania 12 dniowych kolonii w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci 2016190
940FEIT 6733.23c.1a.2016190
941FEIT 6733.27c.11.2016190
942FEIT 6733.44c.11.2016190
943 Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11 189
944za 2011 rok189
945FEIT 6220.11.2012189
946FEIT6220.9.4.2016189
947FEIT 6220.4.2011188
948FEIT 6220.4.4.05.2011188
949Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15 188
950FEIT 6733.39c.1a.2016188
951Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12 187
952Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.12187
953FEIT 6233.7.2012187
954Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16187
955FEIT 6220.3.11.2014187
956Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15 187
957FEIT 6220.5.11.2016187
958FEIT 6733.53c.1a.2016186
959FEIT 6733.5c.1a.2017186
960Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk185
961Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13185
962FEIT 6220.4.4.2015185
963FEIT 6733.9c.Z.2.11.2015,2016185
964FEIT 6733.19c.11.2016185
965FEIT 6733.25c.1a.2016185
966FEIT 6733.36c.1a.2016185
967Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016185
968Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11184
969Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12 184
970Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew 184
971FEIT 6733.27c.1a.2016184
972Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.2017184
973FEIT 6220.2.11.2014183
974FEIT 6733.11c.11.2016183
975FEIT 6733.16c.11.2016183
976FEIT 6733.31c.1a.2016183
977FEIT 6733.45c.1a.2016183
978Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11 182
979FEIT 6220.9.2011182
980Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 182
981Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12 182
982Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12 182
983GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew182
984FEIT 6220.5.1a.2.2016182
985FEIT 6733.10c.11.2016181
986FEIT 6733.42c.1a.2016181
987FEIT 6733.43c.11.2016181
988Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)180
989FEIT 6233.8.2012180
990FEIT 6220.7.11.2014180
991FEIT 6733.20c.11.2016180
992FEIT 6733.36c.11.2016180
993FEIT 6733.40c.11.2016180
994Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.2017180
995FEIT 6220.3.2011179
996FEIT 6220.5.4.2012179
997FEIT 6220.3.4.2015179
998FEIT 6220.1.2012178
999FEIT 6220.5.2012178
1000Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/10177
1001Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.11177
1002EIT 6220.10.2011177
1003Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.177
1004Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.2015177
1005FEIT 6733.30c.11.2016177
1006FEIT 6220.2.11.2016177
1007Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach176
1008FEIT 6733.14c.11.2016176
1009FEIT 6733.22c.11.2016176
1010FEIT 6733.35c.1a.2016176
1011FEIT 6733.33c.11.2016176
1012FEIT 6733.46c.1a.2016176
1013FEIT6733.46c.11.2016176
1014FEIT 6733.56c.11.2016176
1015Zawiadomienie o wyniku postepowania175
1016FEIT 6733.56c.2.11.2.2015,2016175
1017FEIT 6733.28c.11.2016175
1018FEIT 6733.42c.11.2016175
1019FEIT 6220.3.4.2011174
1020Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.12174
1021Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach174
10222013 rok174
1023FEIT 6733.24c.2.1a.2016174
1024FEIT 6733.44c.1a.2016174
1025Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.12173
1026Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.173
1027Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12 172
1028Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12 172
1029FEIT 6233.3.2012172
1030Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15172
1031FEIT 6733.33c.1a.2016172
1032FEIT6733.54c.1a.2016172
1033FEIT 6733.3c.1a.2017172
1034II kwartał 2015 rok171
1035FEIT 6733.32c.1a.2016171
1036Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach170
1037IV kwartał 2013 rok170
1038FEIT 6733.29c.1a.2016170
1039Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10168
1040Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach168
1041FEIT 6733.20c.1a.2016168
1042FEIT 6733.50c.1a.2016168
1043FEIT 6733.3c.11.2017168
1044FEIT 6220.7.11.2013167
1045FEIT 7670/2,4/10166
1046Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13165
1047FEIT 6733.55c.11.2016165
1048Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.2017165
1049FEIT 6233.4.2012164
1050Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA164
1051FEIT 6733.48c.1a.2016164
1052Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016164
1053FEIT 6220.1.4.2012163
1054FEIT6733.49c.1a.2016163
1055FEIT 6733.56c.1a.2016163
1056Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11162
1057Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15 162
1058FEIT 6733.15c.11.2016162
1059FEIT 6733.43c.1a.2016162
1060FEIT 6733.57c.11.2016162
1061IV kwartał 2012 rok161
1062FEIT 6733.55c.1a.2016161
1063Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach160
1064FEIT 6220.9.4.2012160
1065FEIT 6733.21c.1a.2016160
1066 FEIT 6220.3.2012159
1067FEIT 6733.26c.11.2016159
1068FEIT 6733.34c.11.2016159
1069FEIT 6220.7.1a.2016159
1070FEIT 6733.41c.11.2016159
1071FEIT 6733.2c.1a.2017159
1072Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.11158
1073FEIT 6233.6.2012158
1074II kwartał 2014 rok158
1075Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.158
1076Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę 157
1077FEIT 6220.12.2012157
1078FEIT6733.49c.11.2016157
1079Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10156
1080Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia156
1081Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015156
1082FEIT 6733.47c.11.2016156
1083FEIT 6233.1.2012155
1084Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13 155
1085FEIT6733.29c.11.2016155
1086FEIT 6220.7.10.2016155
1087FEIT 6733.4c.1a.20117155
1088FEIT 6200.7.10a.2009.2011154
1089Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r154
1090FEIT 6220.8.1a.2016153
1091Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.12152
1092II kwartał 2010 rok152
1093FEIT 6733.38c.1a.2016152
1094FEIT 6733.50c.11.2016152
1095FEIT 7670/4,4/05/09/10151
1096 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015 151
1097Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,150
1098FEIT 6733.51c.2016150
1099FEIT 6220.8.2011149
1100Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15148
1101FEIT 6220.8.10.2016148
1102FEIT 6733.52c.11.2016148
1103FEIT 6733.1c.11.2017148
1104Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach147
1105II kwartał 2012 rok147
1106IV kwartał 2010 rok147
1107Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015 147
1108Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach146
1109III kwartał 2013 rok146
1110FEIT 6220.9.11.2016146
1111Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10145
1112FEIT 6220.5.2011145
1113FEIT 6220.2.2013145
1114FEIT 6220.9.1a.2016144
1115FEIT 6220.5.4.2011143
1116FEIT 6233.5.2012142
1117Sprawozdania z wykonania bużetu 2016142
1118Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.12141
1119III kwartał 2011 rok141
1120 Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15 141
1121FEIT 6733.2c.11.2017141
1122FEIT 6733.6c.1a.2017141
1123FEIT 6200.2.1a.2011140
1124FEIT 6200.6.1a.2010.2011140
1125I kwartał 2014 rok 139
1126Ogłoszenie139
1127Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12 138
1128Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie138
11292010 rok137
1130FEIT 6220.7.2011,2012137
1131FEIT 6733.51c.1a.2016137
1132III kwartał 2014 rok136
1133 Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15136
1134FEIT6220.8.11.2016136
1135I kwartał 2015 rok134
1136Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13133
1137FEIT 6220.I.2.2016133
1138FEIT 6733.57c.1a.2016132
1139Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017 132
1140III kwartał 2010 rok131
1141FEIT 6220.7.11.2016131
1142Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT 130
11432017 rok130
1144Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.2017129
1145Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12 127
1146Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 127
1147FEIT 6733.45c.11.2016127
1148III kwartał 2012 rok126
1149 Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie126
1150IV kwartał 2011 rok125
1151FEIT 6733.1c.1a.2017125
1152WOOŚ-II.4210.6.2016.AG.10125
1153FEIT 6733.53c.11.2016124
1154BGP.6733.1.2017.BC124
1155FEIT.6733.35C.11.2016124
1156FEIT6220.9.10a.2016123
1157Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015 121
1158Dostawa sprzętu komputerowego 119
1159I kwartał 2011 rok118
1160I kwartał 2012 rok115
1161FEIT 6733.54c.11.2016115
1162I kwartał 2010 rok113
1163I kwartał 2013 rok113
1164Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku113
1165Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.2016109
1166II kwartał 2013 rok 108
1167za 2017 rok108
1168II kwartał 2011 rok106
1169Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.2017106
1170FEIT 7670/7,4/10105
1171FEIT 6733.7c.1a.2017102
1172FEIT 6733.5c.11.2017102
1173FEIT 6733.4c.11.2017100
1174FEIT 6733.19c.11.201792
1175WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.1185
1176WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.1381
1177Sprawozdnaia z wykonania budżetu 201780
1178FEIT 6733.20c.11.201478
1179IV kwaratł 2016 rok 77
1180WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.1576
1181FEIT 6733.19c.11.201775
1182FEIT 6233.6c.2.201763
1183Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.201763
1184FEIT 6220.2.1a.201762
1185FEIT 6733.7c.11.201761
1186Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.201761
1187 FEIT 6733.10c.11.201758
1188FEIT 6721.1.1.201757
1189II kwaratał 2016 rok 54
1190FEIT 6733.21c.1a.201753
1191III kwartał 2016 rok 51
1192I kwaratał 2017 rok51
1193FEIT 6733.22c.1a.201751
1194Zawiadomienie - PZ.II.7322.5.32.2017.MW50
1195Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej i kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie48
1196FEIT 6733.6c.11.201748
1197FEIT 6220.2.1a.201747
1198FEIT 6733.11c.11.201546
1199WI-R.7820.1.1.201646
1200I kwartał 2016 rok45
1201FEIT 6733.10c.1a.201745
1202FEIT 6733.22c.1a.201744
1203Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagodpodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, których realizatorem sa inne podmioty43
1204FEIT 6733.9c.1a.201742
1205FEIT 6733.17c.201741
1206FEIT 6733.13c.1a.201741
1207FEIT 6733.20c.1a.201741
1208FEIT.6733.13c.11.201741
1209FEIT 6733.16C.1A.201740
1210FEIT 6733.12c.11.201739
1211FEIT 6733.17c.11.201739
1212FEIT 6733.18c.11.201739
1213FEIT 6733.11c.1a.201738
1214IV kwartał 2015 rok 37
1215FEIT 6733.26c.1a.201735
1216FEIT 6733.14c.1a.201734
1217FEIT 6733.15c.1a.201534
1218FEIT 6733.18c.1a.201734
1219BA.6740.513.2017 - Obwieszczeie Starosty Radomskiego34
1220BA.6740.513.201734
1221FEIT 6733.20c.0.11.201733
1222III kwartał 2015 rok 32
1223FEIT 6733.9c.11.201732
1224FEIT 6733.15c.11.201732
1225Konkurs ofert na organizację pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew31
1226WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.1931
1227FEIT 6733.11c.11.201730
1228FEIT 6733.16C.11.201730
1229FEIT.6733.22c.11.201730
1230Ogłoszenie o konkursie ofert na zorganizowanie 12- dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zakrzew29
1231FEIT 6733.12c.1a.201728
1232FEIT 6220.2.4.201728
1233FEIT 6220.1.1a.201727
1234FEIT 6733.14c.1a.2.201727
1235WI-R.7820.1.1.2016.IM26
1236oferta realizacji zadania publicznego24
1237FEIT 6733.24c.1a.201724
1238FEIT 6733.23c.1a.201724
1239FEIT 6733.28c.11.201723
1240FEIT 6220.3.1a.201722
1241FEIT 6733.27c.1a.201721
1242FEIT 6733.25c.1a.201721
1243FEIT 6733.14c.11.201721
1244FEIT 6733.21c.11.201720
1245FEIT 6220.2.10.201720
1246 FEIT 6733.29c.1a.201720
1247FEIT 6220.2.11.201719
1248FEIT 6733.25c.11.201719
1249FEIT 6733.30c.1a.201719
1250FEIT 6733.28c.1a.1718
1251FEIT 6733.31c.1a.201718
1252FEIT 6220.1.5.201718
1253FEIT 6220.3.10a.201718
1254FEIT 6733.33c.1a.201717
1255FEIT 6733.26c.11.201716
1256FEIT 6733.24c.11.201715
1257FEIT 6733.32c.1a.201714
1258FEIT 6733.27c.11.201713
1259FEIT 6733.29c.11.201712
1260BGP.6733.1.2017.BC11
1261FEIT 6733.23c.11.201711
1262FEIT 6733.30c.11.201710