L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1201623386
2201723005
32016 Rok20199
42017 Rok17481
5Przetargi16905
6Ogłoszenie o konkursie10973
7Nabór na wolne stanowiska urzędnicze6851
8Informacje bieżące5559
9Zamówienia poniżej 30tysięcy euro4501
1020154233
112015rok4232
12Ogłoszenia różne4152
13Obwieszczenia4132
1420184015
15Urząd Gminy3372
16Sesje Rady Gminy - Protokoły3359
17Uchwały Rady3326
182018 Rok3241
19Oświadczenia majątkowe2953
20Dane2819
21Podatki i opłaty2533
22Gmina2412
23Zarządzenia Wójta2265
24Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.20172119
25Zagospodarowanie przestrzenne2075
26Postanowienia2061
27Jednostki organizacyjne2029
28Rada1831
29Jednostki pomocnicze1821
3020121727
3120161724
32Projekt porządku obrad sesji1688
33Pracownicy Urzędu Gminy1608
34Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody1608
3520171596
36Wójt1575
372016 rok1572
38Budżet1544
39Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach1531
4020161464
4120171446
4220161419
4320171399
44Wyszukiwarka1391
45Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych1373
46Komisje Rady1331
47Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew- Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2006-20101293
48Szkoły1283
49Udostępnianie informacji publicznej1270
50Radni1246
5120151224
52Mienie gminy1218
53Statut Gminy1211
54Instrukcja obsługi1196
5520141186
56Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20171166
57Projekty uchwały Rady Gminy1140
58Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.20161134
59Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych1132
60Wybory1093
612016 rok1086
62Redakcja Biuletynu1043
6320151037
642010 1035
65Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015 1035
66Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego1028
6720111008
68Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS1006
692014960
702011955
71Wybory samorządowe 2014 r.883
72Rejestr instytucji kultury874
73Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.2017871
74Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.2017868
752013847
76Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent820
772008815
78Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej 790
792014785
80Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.2016780
812007778
82Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej766
83Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027766
842005765
852010755
862013751
872009746
88Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.2017745
89Gminna Biblioteka Publiczna742
902013739
91FEIT 6733.37c.11.2015734
92Regulamin733
93Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2016732
94Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"722
95Oświadczenie majątkowe radnych na ropoczęcie kadencji 2014-2018716
96Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016 715
972003714
982006712
99Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016 695
100Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.2016694
1012015 rok691
102FEIT 6733.29c.1a.2012689
103Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14683
104Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.2016677
1052004669
106Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej666
107Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13665
108FEIT 6220.5.1a.2012662
109Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2018659
110Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.2017649
111Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent648
112Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.2017644
113Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.2012643
114FEIT 6232.azbest.5a,6.2014642
115Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.641
116Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest639
1172012638
118Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.2017638
119Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.2017633
120Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.2017625
121FEIT 6721.1.2012620
122Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.2016619
1232010617
124Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.2017606
125Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.2017605
126FEIT 6733.26c.1a.2013604
127FEIT 6733.3c.1a.2014604
128FEIT 7670/3,6/10603
129FEIT 6733.34c.11.2014603
1302014 rok598
131FEIT 6733.9c.1a.2014596
132OŚR.604.1.2013594
133Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"591
134FEIT 6220.10.1a.2011589
135FEIT 6220.5.1a.2013589
136FEIT 7670/5,1a/10588
137FEIT 6220.10.2012587
138FEIT 6733.26c.1a.2014584
139INFORMACJE582
140FEIT 6733.12c.11.2012581
1412009579
1422003576
143FEIT 6220.14.1a.2012574
144FEIT 6220.4.1a.2013573
145FEIT 6733.42c.11.2014573
146FEIT 6733.36c.11.2015571
147FEIT 6733.10c.1a.2013570
148Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.2017570
149FEIT 6733.4c.11.2013569
150FEIT 6733.3c.11.2013565
151FEIT 6220.5.2013565
152FEIT 6733.16c.11.2014565
153FEIT 6733.23c.1a.2014565
154FEIT 6733.32c.1a.2014563
155Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk562
156Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.562
157FEIT 7670/10,1a/10561
158FEIT 6733.7c.1a.2013561
159FEIT 6733.27c.1a.2014561
160FEIT 6220.11.1a.2012560
161FEIT/7670/1,10A/2010558
162FEIT 6733.18c.1a.2013557
163 Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice FEIT.271.1.34.2017557
164Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice556
165FEIT 6220.4.10a.2.2012556
166FEIT.6733.13c.11.2013556
167FEIT 6733.29c.1a.2013554
168FEIT 6220.9.10a.2012554
169FEIT 6733.3c.1a.2015554
170OŚR.III.6220.18.2013.DK553
171FEIT 6220.8.1a.2012552
1722012551
173FEIT 6220.5.10.2013551
174FEIT 6733.28c.11.13551
175FEIT 6733.9c.11.2014551
176FEIT 6733.20c.1a.2014549
177FEIT 6733.38c.11.2012548
178FEIT 6733.6c.1a.2013548
179FEIT 6733.7c.11.2013548
180FEIT 6220.3.1a.2013547
181FEIT 6220.4.2013547
182FEIT 6733.5c.11.2014546
183FEIT 6220.5.10.2014546
184FEIT 6733.37c.1a.2014546
1852011545
186FEIT 6733.2c.11.2013545
187FEIT 6220.9.1a.2014545
188Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.2017545
189FEIT 6220.9.1a.2012544
190FEIT 6733.23c.11.2013544
191FEIT 6220.10.2.2014.2015544
1922011 rok543
193Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 543
194FEIT 6220.12.10.2012543
195FEIT 6733.24c.11.2014543
196FEIT 6733.41c.1a.2014542
197FEIT 6733.26c.11.2015542
198FEIT 6733.31c.1a.2012541
199Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.2016541
200Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji538
201FEIT 6733.12c.2.1a.2013538
202FEIT 6733.28C.11.2014538
203FEIT 6733.27c.1a.2015537
204Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.2016537
205Obwieszczenie RSG.6220.6.2011536
206FEIT 6733.7c.11.2014536
207FEIT 6733.6c.1a.2.2013534
208FEIT 6733.2c.2014533
209FEIT 6220.1.4.2014532
210Obwieszczenie FEIT 7670/7,1a/10531
211FEIT 6220.6.1a.11531
212FEIT 6733.28c.1a.2013531
213FEIT 6733.29c.11.2014531
214FEIT 6733.6c.1a.2015531
215FEIT 6220.8.1a.2011530
216FEIT 6220.5.1a.2,2013530
217FEIT 6733.18c.1a.2014530
218FEIT 6733.21c.11.2014530
219FEIT 6733.31c.11.2012529
220FEIT 6733.25c.1a.2013529
221FEIT 6733.20c.11.2014529
222FEIT 6220.1.1a.2015529
223FEIT 6730.26c.1.2013528
224FEIT 6733.10c.11.2015528
225FEIT 6733.19c.12.2013527
226FEIT 6733.5c.1a.2014527
227FEIT 6733.31c.1a.2014527
228FEIT 6733.35c.1a.2014527
229FEIT 6733.15c.1a.2015526
230FEIT 6733.12c.1a.2013525
231FEIT 6733.8c.1a.2014525
232FEIT 6220.6.10a2012524
233FEIT 6733.23c.11.2014524
234FEIT 6733.33c.1a.2014524
235FEIT 6733.36c.1a.2014524
236FEIT 6733.36C.11.2014524
237Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego523
238FEIT 6733.14c.11.2014523
239FEIT 6733.39c.11.2014523
240FEIT 6733.33c.11.2014523
241FEIT 6733.35c.11.2014522
242FEIT 6733.41c.1a.Z.2014,2015522
243FEIT 6733.21C.11.2013521
244FEIT 6733.27c.11.2014520
245FEIT 6733.9c.1a.2013519
246FEIT 6733.20c.11.2013519
247FEIT 6220.7.1a.2014519
248FEIT 6220.10.1a.2012518
249FEIT 6220.1.1.a.2014518
250FEIT 6733.1c.1a.2015518
251FEIT 6733.40c.11.2012517
252FEIT 6733.1c.1a.2014517
253FEIT 6733.40c.1a.2014517
254FEIT 6733.30c.11.2014517
255FEIT 6733.12c.11.2013516
256FEIT 6733.1c.11.2014516
257Obwieszczenie z dnia 2 sieprnia 2014 roku516
258FEIT 6220.10.1a.2014516
259FEIT 6733.25c.11.2012515
260FEIT 7670/13,11/09514
261FEIT 6733.26c.11.2012514
262FEIT 6733.15c.11.2012514
263FEIT 6733.5c.1a.2015514
264Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2016514
265FEIT 6733.24c.10.2014512
266FEIT 6733.16c.11.2015512
267FEIT 6733.27c.1a.2015512
268FEIT 6220.7.1a.2012511
269FEIT 6733.12c.3.11.2013511
270FEIT 6733.38c.11.2014510
271FEIT 6733.2c.11.2013509
272FEIT 6733.27c.11.2013509
2732008508
274FEIT 6733.23c.1a.2.2013507
275FEIT 6733.12c.3.Z.1a.2013,15507
2762015 rok507
277Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk507
278FEIT 6733.3c.11.2014506
279FEIT 6733.19c.11.2014506
280FEIT 6733.23c.11.2015506
281FEIT 6733.28c.1a.2.2013505
282FEIT 6733.11c.11.2014505
283FEIT 6733.26C.11.2.2014505
284FEIT 6733.4c.1a.2015504
285FEIT 6733.36c.11.2012503
286FEIT 6733.27c.11.2012503
287FEIT 6220.2.10.2013503
288FEIT 6733.19c.1a.2014503
289FEIT 6733.34C.11.2012502
290FEIT 6733.32c.11.2012502
291OŚR.III.6220.18.2013.DK502
292FEIT 6220.3.11.2013502
293FEIT 6733.9c.2013502
294FEIT 6220.10.1a.2012,2013502
295WIS-R.7821.32.2.2013.KG502
296FEIT 6220.3.1a.11501
297FEIT 6733.6c.11.2013500
298FEIT 6733.42c.1a.2014500
299Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew499
300PŚ-ZD-I.7322.5.19.2015499
301FEIT 6733.17c.1a.2014498
302FEIT 6733.25c.1a.2014498
303Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk498
304FEIT 6733.11c.Z.11.2.2015498
305Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu496
306FEIT 6733.24c.1a.2013496
3072016496
308FEIT 6733.13c.1a.2015495
309FEIT 6220.7.10.2014494
310FEIT 6733.22c.1a.2015494
311FEIT 6733.10c.1a.Z.2015494
312FEIT 6733.10c.11.2014493
313FEIT 6733.12c.11.2014493
314FEIT 6733.18c.11.2014493
315FEIT 6733.21c.11.2015493
316FEIT6200.4.1a.2012492
317FEIT 6733.13c.1a.2013492
318FEIT 6733.22c.1a.2013492
319FEIT 6220.8.1a.2014492
320FEIT 6220.5.11.2014492
321FEIT 6220.2.1a.2012491
322FEIT 6733.11c.11.2013491
323FEIT 7670/17,11/09,10490
324FEIT 6733.6c.11.2014490
325FEIT 6733.15c.11.2014490
326FEIT 6733.17c.11.2014490
327FEIT 6733.26c.11.2014490
328WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG489
329OŚR.III.6220.18.2013.DK488
330FEIT 6733.6c.11.2015488
331Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii487
332Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie487
333FEIT 6220.11.10a.2012485
334FEIT 6733.23c.1a.2013485
335FEIT 6733.27c.1a.2013485
336FEIT.6733.27c.Z.2a.2013.2014485
337FEIT 6733.9c.Z.1a.2015485
338Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie484
339FEIT 6733.16c.1a.2014484
340FEIT 6733.5c.11.2015483
341Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.2016483
342FEIT 6733.35c.11.2012482
343FEIT 6733.14c.1a.2013482
344FEIT 6733.4c.11.2014482
345FEIT 6733.20c.1a.2014482
346Ogłoszenie w spprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew482
347FEIT 6733.30c.1a.2015482
348FEIT 7670/5,10a/2010481
349FEIT 6220.1.10a.2011481
350FEIT 6733.24c.11.2013481
351Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku481
352Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji481
353FEIT 6733.7c.11.2015481
354FEIT 6733.9c.1a.2015480
355FEIT 6721.1.2013479
356FEIT 6733.27c.Z.1a.2013.2014479
357FEIT 6733.42c.11.2012478
358FEIT 6733.10c.1a.2014478
359FEIT 6733.28c.1a.2014478
360FEIT 6721.1.2.2012,2013477
361FEIT 6733.1c.1a.2013476
362FEIT 6220.10.1a.2a.2012476
363FEIT 6733.8c.1a.2015475
364FEIT 6220.6.1a.2012474
365FEIT 6733.22c.11.2014474
366FEIT 6220.8.11.2014474
367FEIT 6220.5.11.2015474
368Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu473
369FEIT 6733.15c.1a.2013473
370FEIT 6733.16c.1a.2015473
371TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW472
372FEIT 6733.7c.1a.2014472
373Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok472
374FEIT 6733.29c.1a.2014471
375FEIT 6733.30c.1a.2014471
376FEIT 6220.3.1a.2012470
377Sprawozdania z wykonania budżetu 2015 470
378Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.2017470
379Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.2016469
380FEIT 6220.4.1a.2011467
381FEIT 6733.16c.1a.2013467
382Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14467
383FEIT 6220.6.1a.2014467
384FEIT 6733.19c.1a.2015467
385FEIT 6733.21c.1a.2015467
386Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy467
3872005465
388głoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku464
389FEIT 6733.25c.11.2014464
390FEIT 6733.38c.1a.2014464
391FEIT6220.10.16.2014,2016464
392FEIT 6733.12c.1a.2015463
393FEIT 6733.37c.11.2015463
394FEIT 6733.10c.11.2013462
395FEIT 6733.13c.11.2015462
396FEIT 6733.44c.11.2012461
397Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej461
398FEIT 6733.4c.11.2015461
399FEIT 6733.31c.1a.2015461
400FEIT 7670/4,10a/10460
401FEIT 6733.34c.1a.2014460
402FEIT 6733.3c.11.2015460
403FEIT 6733.15c.11.2015459
404FEIT 6220.2.1a.2012458
405FEIT 6733.43c.1a.2012458
406FEIT 6220.10.1a.2012,2013458
407EIT 6733.28c.1a.2012457
408FEIT 6733.30c.1a.2012457
409FEIT 6733.19c.1a.2.2011,2013457
410Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk456
411FEIT 7670/2,6/10456
412FEIT 6733.19c.1a.2013455
413FEIT 6733.17c.11.2015455
414FEIT 6733.19c.11.2013454
415FEIT 6733.19c.11.2015454
416FEIT 6733.27c.2.11.2013453
417FEIT 6733.8c.11.2016453
418Ogłoszenie na zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilkatycznych452
419FEIT 6733.41c.11.2014452
420FEIT 6733.1c.11.2013451
421FEIT 6733.6c.1a.2014451
422 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.1214451
423Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku451
424FEIT 6733.12c.11.2015450
4252017 rok450
426FEIT 6733.22c.11.2013449
427Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku449
428FEIT 6733.25c.1a.2015449
429FEIT 6733.7c.1a.2015448
430FEIT 6733.58c.1a.2015448
431FEIT 6733.29c.11.2012447
432FEIT 6220.6.11.2014447
433FEIT 6733.2c.1a.2015447
434Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.2015447
435FEIT 6733.17c.1a.2015447
436FEIT 7670/4,1a/10445
437FEIT 6733.28c.11.2012444
438FEIT 6733.22c.1a.2014444
439FEIT 6733.20c.11.2015444
440Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018 444
441FEIT 6220.3.1a.2014443
442OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/10442
443Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.442
444FEIT.6733.18c.11.2013442
445FEIT 6733.29c.11.2013441
446FEIT 6733.32c.11.2014441
447Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015 441
448Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk441
449FEIT 6733.47c.11.2015441
450Orgaznizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych440
451FEIT 6733.2c.11.2014440
452FEIT 6733.8c.11.2014440
453FEIT 6733.15c.1a.2014440
454FEIT 6733.18c.11.2014440
455Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.2015439
456FEIT 6733.29c.1a.2015439
457FEIT 6220.12.1a.2012438
458FEIT 6733.35c.1a.2012438
459FEIT 6733.39c.1a.2014438
460Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew438
461FEIT.6733.41c.11.2012437
462za 2016 rok437
463FEIT 620.1.1a.2011436
464FEIT 6220.5.1a.2011436
465FEIT 6220.10.10.2012436
466FEIT 6733.34c.1a.2012435
467 Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13434
468Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew - 2014 rok434
4692011 rok433
470Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Zakrzew Fabryką Dobra"433
471FEIT6220.1.1a.2016433
472FEIT 6220.1.10.2016433
473FEIT 6733.4c.1a.2014432
4742012431
475Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom430
476za 2015 rok430
477FEIT 6220.4.2015430
478FEIT 6733.40c.1a.2012429
479FEIT 6733.16c.11.2013429
480FEIT 6733.21c.1a.2013429
481FEIT 7670/6,4/10428
482FEIT 6220.3.10.2013428
483FEIT 721.1.2012.2014428
484FEIT 6733.11c.1a.2014428
485FEIT 6733.31c.11.2014428
4862010427
487Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku427
488Program usuwania azbestu na lata 2011-2032427
489Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.2017427
490FEIT 6733.8c.11.2013426
491FEIT 6733.17c.11.2013426
492FEIT6733.24c.1a.2015426
493FEIT 6733.26c.1a.2015426
494Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.2016425
495OŚR.604.1.2013424
496FEIT 6220.2.1a.2014424
497Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15 424
498FEIT 6733.18c.1a.2015423
499Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.12422
500FEIT 6733.41c.1a.2012422
501FEIT 6220.5.1a.2014422
502Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok422
503FEIT 6733.43c.1a.2015422
504FEIT 6733.48c.11.2015422
505Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.2017422
506FEIT 6733.10c.1a.2015421
507Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji421
508FEIT 6733.32c.11.2014421
509FEIT 6733.2c.11.2015420
510FEIT 6220.1.11.2015420
511FEIT 6733.3c.11.2016420
512FEIT6733.58c.11.2015418
5132007417
514Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14 417
515FEIT6733.2c.1a.2016417
5162015416
517FEIT 6733.14c.11.2015415
518FEIT 6733.30c.11.2012414
519FEIT 6733.17c.1a.2013414
520FEIT 6733.14c.1a.2015414
521FEIT 6220.2.1a.2015414
522FEIT 6733.28c.1a.2015414
523FEIT 6733.43c.11.2015414
524Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/11413
5252011413
526Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków 413
527FEIT 6220.4.10.2012413
528Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 412
529Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14 412
530 Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe 412
531FEIT6733.13c.1a-3.2015,16412
532Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.2017412
533FEIT.6733.41c.Z.11.2014.2015411
534FEIT 6733.53c.11.2015411
535Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie410
536Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie410
537FEIT 6733.11c.1a.2015410
538FEIT 6733.36c.11.2015410
539FEIT 6733.52c.11.2015410
540FEIT7670/6, 1a/10409
541FEIT 6220.3.1a.2015409
542FEIT 6220.3.10a.2011408
543FEIT.6733.12c.3Z.11.2013.2015408
544FEIT 6733.39c.11.2015408
545FEIT 6733.44c.11.2015408
546FEIT6733.5c.1a.2016408
547FEIT6733.3c.1a.2016408
548FEIT 6733.13c.11.2.2015,2016408
5492006407
550FEIT 6733.9c.11.2015406
551FEIT 6220.1.1a.11405
552FEIT 6220.2.4.2013405
553FEIT 6733.38c.1a.2015405
554FEIT 6733.32c.11.2015405
555FEIT 6733.37c.1a.2012404
556FEIT 6733.10c.11.2013404
557FEIT 6220.10.10a.2014.2015404
558FEIT 7670/4/05,2010403
559FEIT 6220.6.10.2011403
560FEIT 6733.11c.11.2015403
561FEIT 6733.36c.1a.2015403
562FEIT 6733.50c.1a.2015403
563FEIT 6220.4.1a.2015403
564Wybory samorządowe 2010402
565FEIT 6733.39c.11.2012402
566 Wybory samorządowe uzupełniające 2014402
567FEIT 6733.52c.1a.2015402
568FEIT 6733.50c.11.2015402
569Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew401
570FEIT 6733.38c.1a.2012401
571FEIT 6733.4c.1a.2013401
572FEIT 6733.14c.1a.2014401
573FEIT 6733.10c.Z.11.2.2015401
574FEIT6733.8c.1a.2016401
575Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/10400
576FEIT 6733.47c.1a.2015400
577Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew399
578FEIT 6733.24c.1a.2014399
579Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.2016399
580Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.2017399
581FEIT 6220.4.10.05.11398
582Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.2012398
583Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)" 398
584FEIT 6733.41c.1a.2015398
585Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.2017398
586Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/10397
587FEIT 6733.11c.1a.2013397
588Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.2017397
589Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok396
590FEIT 6220.7.10.2012396
591OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.2013396
592FEIT 6733.20c.1a.2015396
593FEIT 6733.54c.11.2015396
594FEIT 6733.23c.1a.2015395
595FEIT 6733.9c.Z.11.2015395
596FEIT 6733.49c.1a.2015395
597FEIT 6733.21c.Z.11.2.2013395
598FEIT 6220.3.2015395
599BA.6740.1487.2015395
600FEIT 6733.44c.1a.2012394
601Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"394
602FEIT 6733.13c.1a-2.2015,16394
603FEIT 6733.24c.11.2015393
604Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.393
605FEIT 6733.20c.1a.2013392
606FEIT 6733.54c.1a.2015392
607FEIT 6220.2.4.2016392
608Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17 392
609Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego391
610Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2010-2014390
611FEIT 6220.2.1a.2011390
612Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.390
613Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14 389
614FEIT 6733.39c.1a.2012389
615FEIT 6733.3c.1a.2013389
616Zawiadomienie - FEIT 6721.1.2013389
617BA.6740.1487.2015389
618FEIT 6733.8c.11.2015388
619FEIT 6733.35c.11.2015388
620FEIT 6733.9c.1a.2016388
621FEIT 6220.9.1a.2012,2014387
622FEIT 6733.33c.11.2015387
623FEIT 6220.4.6.11386
624FEIT 6733.42c.1a.2015386
625FEIT 6733.57c.11.2015386
626BA6740.1487.2015386
627FEIT 6733.25c.11.2015385
628FEIT 6220.5.11.2015,2016385
629Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.11384
630Zawiadomienie FEIT 6721.1.2013384
631FEIT 6733.51c.11.2015384
632 Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.2018384
633 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej FEIT 621.1.2013383
6342004382
635FEIT 6733.12c.11.2016382
636Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk382
637FEIT 6733.55c.1a.2015381
638FEIT 6733.22c.11.2015380
639Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.11379
6402013379
641FEIT6733.7c.1a.2016379
642Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.11378
643FEIT 6220.11.4.2012378
644Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej378
645FEIT 6733.11c.Z.1a.2015378
646FEIT 6733.30c.11.2015378
647FEIT 6733.35c.1a.2015378
648FEIT 6733.45c.1a.2015 377
6492014376
650FEIT 6733.46c.11.2015376
651Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027376
652Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13375
653Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.2015375
654FEIT 6733.48c.1a.2015375
655FEIT 6220.2.1a.2016374
656FEIT 6733.40c.11.2015373
657FEIT 6733.46c.1a.2015371
658FEIT 7670/5,11/10370
659FEIT 6733.2c.11.2016370
660Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok369
661FEIT 6733.53c.1a.2015369
662FEIT 6733.6c.11.2015369
663Sprawozdania z wykonania budżetu 2010368
664FEIT 6220.5.1a.2015368
665Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.2012367
666FEIT 6733.57c.1a.2015367
667FEIT 6733.18c.Z.11.2015,2016367
668Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017 367
669Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.2017367
670FEIT 6733.2c.1a.2013366
671FEIT 6721.1.2013366
672Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13366
673FEIT 6733.8c.1a.2015366
674FEIT 6220.5.10.2012365
675Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew365
676Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.11364
677FEIT 6733.39c.1a.2015363
678FEIT6733.6c.1a.2016363
679FEIT 6733.39c.11.2016363
680Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/10362
681Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11361
682FEIT 6733.12c.1a.2016361
683FEIT.6733.25c.11.2013360
684FEIT 6733.19c.1a.2016360
685FEIT 6733.21c.1a.2014359
686 FEIT 6733.56c.11.2015359
687FEIT 6733.7c.11.2016359
688FEIT 6220.2.10.2016359
689ŚL-I.6341.35.2015.KZ358
690FEIT 6733.56c.1a.2015358
691FEIT 6733.9c.11.2016358
692FEIT 6733.38c.11.2016358
693Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.2017358
694Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/10357
695Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.2012357
696Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.2017357
697Ogłoszenie w sprawie zorganizowania kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych356
698Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13356
699Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"356
700FEIT 6232.azbest.1.2015356
701FEIT 7331/108,1a/10355
702Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.11355
7032014 rok355
704 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015. 355
705FEIT 6733.40c.1a.2015355
706FEIT 6733.27c.11.2016355
707FEIT 6733.18c.11.2015354
708FEIT 6733.51c.1a.2015353
709FEIT 6733.24c.1a.2016353
710FEIT 6733.21c.2.1a.2016353
711Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13 352
712FEIT 6733.42c.11.2015352
713FEIT 6220.10.I.2014,2016352
714FEIT 6733.22c.1a.2016352
715OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.2012351
716FEIT 766.1.2013351
717FEIT6733.37c.11.2016351
718FEIT 6220.4.11.2016351
719FEIT 6733.40c.1a.2016351
720Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.350
721Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok350
722FEIT 6220.4.4.2013350
723Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego350
724Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,2012349
725FEIT6220.9.11.2012349
726FEIT 6733.45c.11.2015349
727FEIT 6733.37c.1a.2016349
728Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017 349
729FEIT 7670/10,4/08348
7302013 rok348
731FEIT 6733.38c.11.2015348
732FEIT6733.4c.1a.2016348
733FEIT 6733.23c.11.2016348
734FEIT 6220.3.1a.2016348
735FEIT6220.9.4.2016348
736FEIT 6733.44c.1a.2015347
737FEIT 6220.7.1a.11346
7382012 rok346
739FEIT.6733.15c.11.2013346
740FEIT 6733.32c.11.2016346
741FEIT 6733.31c.11.2016346
742Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk346
743FEIT 6733.18c.11.2016345
744FEIT6220.4.31.05,11344
745FEIT 6220.3.4.2013344
746Oświadczenia majątkowe radnych na zakonczenie kadencji344
747FEIT 6733.13c.1a.2016344
748FEIT 6733.30c.11.2016344
749Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest343
750FEIT 6733.41c.11.2015343
751FEIT 6733.11c.1a.2016343
752FEIT 6733.17c.1a.2016343
753Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.12341
754FEIT 6733.17c.11.2016341
755Organizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych oraz organizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew340
756FEIT 6733.14c.2013340
757Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.2015340
758FEIT 6220.1.11.2016340
759FEIT 6220.6.1a.2016340
760Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/10339
761FEIT 6733.21c.2.11.2016339
762FEIT 6220.4.11.2016338
763FEIT 6733.19c.11.2016337
764FEIT 6733.5c.1a.2017337
765Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.2012336
766FEIT 6733.12c.1a.2014336
767FEIT 6733.24c.11.2016336
768FEIT 6220.2.11.2016336
769FEIT 6733.42c.1a.2016336
770Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11. 335
771Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14 335
772FEIT 6620.5.4.2014335
773Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.16335
774Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew335
775FEIT 6733.23c.1a.2016335
776FEIT 6733.41c.1a.2016335
777FEIT 6220.5.11.2016335
778FEIT 6733.56c.11.2016335
779Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/10334
780FEIT 6220.8.4.2012334
781Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12" 334
782Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14333
783FEIT 6733.13c.11.2016333
784FEIT 6733.11c.11.2016333
785FEIT 6733.45c.1a.2016333
786Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.2017333
787Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.2017333
788FEIT 6733.9c.2.1a.2015,2016331
789FEIT 6220.4.1a.2016331
790FEIT 6733.28c.11.2016331
791FEIT6733.48c.11.2016331
792FEIT 6733.26c.1a.2016330
793Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11329
794Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew329
795FEIT 6733.35c.11.2016329
796FEIT 6220.5.1.2016328
797FEIT 6733.3c.1a.2017328
798Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10327
799FEIT 6733.32c.1a.2012327
800Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13327
801Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"327
802FEIT 6220.2.10.2015327
803FEIT 6220.3.11.2016327
804FEIT 6733.5c.11.2016326
805FEIT 6733.47c.1a.2016326
806Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10325
807Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.2014325
808Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/10324
809FEIT 6733.55c.11.2015324
810FEIT 6733.16c.1a.2016324
811FEIT 6733.30c.1a.2016324
812FEIT 6733.56c.2.11.2.2015,2016324
813FEIT 6733.36c.1a.2016324
814FEIT 6733.44c.11.2016324
815Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.2015323
816FEIT 6733.34c.11.2015323
817FEIT 6733.14c.1a.2016323
818FEIT 6733.18c.1a.2016323
819FEIT 6733.21c.11.2016323
820FEIT 6733.34c.1a.2016323
821Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.11322
822Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.11322
8232012 rok322
824Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13 322
825IV kwartał 2014 rok322
826FEIT 6733.35c.1a.2016322
827Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613321
828Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.15321
829FEIT 6733.16c.11.2016321
830FEIT 6733.27c.1a.2016321
831FEIT 6733.53c.1a.2016321
832Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie320
833za 2012 rok320
834Sprawozdania z wykonania budżetu 2014320
835FEIT 6220.9.4.2014320
836Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016320
837FEIT 6220.7.4.2014319
838FEIT6733.54c.1a.2016319
839Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14318
840Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14318
841Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.15318
842FEIT 6733.28c.1a.2016318
843FEIT 6733.3c.11.2017318
844Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.2015317
845Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015 316
846Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012315
847FEIT 6220.4.4.12315
848za 2013 rok315
849FEIT 6220.5.1a.2.2016315
850FEIT 6220.4.4.2016315
851FEIT 6220.10.4.2012314
852Sprawozdania z wykonania budżetu 2012314
853FEIT 6733.37c.1a.2015314
854FEIT 6733.43c.11.2016314
855FEIT 6733.32c.1a.2016313
856FEIT 6733.39c.1a.2016313
857Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.11312
858Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice312
859FEIT 7670/4,4/10311
860 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.2017311
861Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/10310
862Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/10310
863 Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11 310
864WI-R.7821.32.1.2016.MK310
865FEIT 6733.4c.11.2016310
866FEIT 6220.12.4.2012309
867Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe 309
868FEIT 6733.25c.11.2016309
869Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/10308
870Zawiadomienie Starosty Radomskiego308
871FEIT 6733.22c.11.2016308
872FEIT 6733.36c.11.2016308
873FEIT 6733.42c.11.2016308
874FEIT 6733.40c.11.2016308
875Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11 307
876FEIT 6220.10.4.2012307
877FEIT 6220.8a.4a.2011,2012307
878FEIT 6733.46c.1a.2016307
879 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13 306
880Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015 306
881Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11 305
882Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13 305
883Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015305
884FEIT 6733.2c.1a.2017305
885Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r305
886TR-Z-PP-IV.4701.34.14.KW304
887FEIT 6733.52c.1a.2016304
888FEIT 6733.50c.11.2016303
889FEIT 6220.7.4.2012302
890Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.08302
891Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13302
892Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.14302
893FEIT 6733.15c.1a.2016302
894FEIT 6733.9c.Z.2.11.2015,2016302
895Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13301
896Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015301
897Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok301
898FEIT 6733.33c.1a.2016301
899Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/10300
900Sprawozdania z wykonania budżetu 2011 300
901Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13300
902Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13 300
903FEIT 6220.6.2014300
9042013 rok299
905FEIT 6733.31c.1a.2016299
906Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.12298
907Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12 298
908FEIT 6220.10.4.2014298
909Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew 298
910FEIT 6733.26c.11.2016298
911FEIT 6733.55c.11.2016298
912FEIT 6733.1c.11.2017298
913Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu297
914Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11297
915FEIT 6733.1c.11.2016297
916FEIT 6733.44c.1a.2016297
917FEIT 6733.57c.11.2016297
918Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok296
919Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15296
920FEIT 6733.34c.11.2016296
921Uchwała nr: RIO-R/35/11295
922FEIT 6733.43c.1a.2016295
923FEIT 6220.7.10.2016295
924OŚR.604.1.2013294
925FEIT 6733.10c.11.2016294
926FEIT6733.46c.11.2016294
927FEIT 6733.52c.11.2016294
928Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.2017294
929Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP21293
930FEIT 6733.25c.1a.2016293
931FEIT 6733.24c.2.1a.2016293
932FEIT6733.29c.11.2016292
933FEIT 6220.7.1a.2016292
934FEIT 6733.15c.11.2016291
935za 2010 rok290
936FEIT 6220.6.4.2012290
937Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na rozpoczęcie kadencji 2014-2018290
938FEIT 6733.55c.1a.2016289
939Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11288
940FEIT 6733.29c.1a.2016288
941Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016288
942Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017 288
943Przebudowa drogi w miejscowości Bielicha IV etap FEIT.271.1.35.2017288
944Sprawozdania z wykonania budżetu 2013 287
945Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.2014286
946FEIT 6733.1c.1a.2016286
947FEIT 6733.56c.1a.2016286
948Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.2016286
9492010 rok285
950Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13285
951FEIT 6733.20c.1a.2016285
952FEIT 6733.33c.11.2016285
953Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10284
954FEIT 7670/3,4/10284
955Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki 284
956FEIT 6733.4c.1a.20117284
957 GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.283
958 Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14283
959FEIT 6733.41c.11.2016283
960FEIT 6220.9.11.2016283
961Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13 282
962FEIT 6733.10c.1a.2016282
963FEIT 6220.8.1a.2016282
964Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach281
965Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie281
966FEIT6733.49c.11.2016281
967FEIT 7670/5,4/10280
968Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13280
969Zakup energii elektrycznej ZP.6.14 280
970FEIT 6733.51c.2016280
971FEIT.6220.2.4.2015279
972FEIT 6733.14c.11.2016279
973FEIT6733.49c.1a.2016279
974FEIT 6733.47c.11.2016279
975FEIT 6220.9.1a.2016279
976Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach278
977FEIT 6220.9.2011278
978GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew278
979Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2010-2014278
980Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14 277
981FEIT 6733.38c.1a.2016277
982Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12 276
983FEIT 6233.2.2012276
9842017 rok276
985Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12 275
986FEIT6220.8.11.2016275
987Ogłoszenie275
988Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.12274
989Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę 273
990Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.12272
991Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012272
992Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14272
993FEIT 7670/16,11/09271
994FEIT 6220.9.4.11271
995Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12 271
996FEIT 6733.50c.1a.2016271
997FEIT 6220.8.10.2016271
998FEIT 6220.I.2.2016271
999FEIT 6220.3.2011270
1000Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania270
1001ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie zorganizowania 12 dniowych kolonii w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci 2016270
1002za 2014 rok269
1003FEIT 6733.20c.11.2016269
1004Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)268
1005Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12 268
1006FEIT 6733.32c.1a.2012268
1007Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14268
1008Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.2017268
1009FEIT 7670/3,11/10267
1010FEIT 7670/1,4/10267
1011Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"267
1012Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13267
1013Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16265
1014Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14265
1015FEIT 6220.8.4.2014265
1016FEIT 6220.7.2011264
1017Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13 264
1018Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r. 264
1019FEIT 6220.3.4.2011263
1020Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12 263
1021Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.263
1022Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015263
1023FEIT 6733.1c.1a.2017263
1024FEIT 6220.9.11.2014261
1025Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 261
1026FEIT 7670/2,11/10260
1027FEIT 6220.4.4.2015260
1028FEIT 6220.7.11.2016260
1029FEIT 6220.4.4.11259
1030Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15 259
1031Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2006-2010258
1032Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.11257
1033FEIT 7670/7,4/09,10256
1034Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.12256
1035FEIT 6220.6.11.2012256
1036FEIT 6220.14.4.2012256
1037Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014 256
1038Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.256
1039FEIT 6733.53c.11.2016256
1040FEIT 7670/15,11/09255
1041FEIT 6220.4.2011254
1042Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 254
1043FEIT 6220.3.11.2014254
1044Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016254
1045FEIT 6733.6c.1a.2017254
1046Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015253
10472010 rok252
1048FEIT 6220.11.2012252
1049Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13252
1050Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.14252
1051FEIT 6733.45c.11.2016252
1052Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.2017251
1053FEIT 6220.4.2011250
1054Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.2015250
1055FEIT 6220.3.4.2015250
1056Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12 249
1057Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.249
1058Sprawozdania z wykonania bużetu 2016249
1059Zaprojektuj i wybuduj 2 place zabaw na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.2018249
1060FEIT 6733.48c.1a.2016248
1061Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10246
1062Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/10246
1063FEIT 7670/9,1a/10246
1064Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14246
1065FEIT 6733.57c.1a.2016246
1066FEIT 6733.2c.11.2017246
1067FEIT 6220.4.2012245
1068Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia245
1069FEIT.6733.35C.11.2016245
1070Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.2017243
1071Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12 242
1072FEIT 6220.1.4.2012242
1073FEIT 6220.8.2012242
1074Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14242
1075Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę 241
1076Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 241
1077Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/10240
1078WOOŚ-II.4210.6.2016.AG.10240
1079Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach239
1080EIT 6220.10.2011239
1081Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach239
1082FEIT 6220.5.2012239
1083FEIT 6220.4.4.05.2011238
1084za 2017 rok238
1085FEIT 6220.1.2012237
1086Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.12237
1087FEIT 6220.7.11.2014237
1088Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.11236
1089za 2011 rok236
1090Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach235
1091Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.12235
1092IV kwartał 2012 rok235
1093Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11 232
1094FEIT 6233.7.2012232
1095Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15 230
1096Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10229
1097Zawiadomienie o wyniku postepowania228
1098FEIT 6220.5.4.2012228
1099FEIT 6220.2.11.2014228
1100Sprawozdnaia z wykonania budżetu 2017228
1101Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15227
1102II kwartał 2015 rok227
1103Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach226
1104FEIT 6220.7.11.2013226
1105FEIT 6733.21c.1a.2016226
11062018226
1107FEIT 6233.3.2012225
1108Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10224
1109FEIT 6220.9.4.2012224
11102013 rok224
1111BGP.6733.1.2017.BC223
1112FEIT 6733.51c.1a.2016222
1113FEIT 6733.54c.11.2016219
1114Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.2017219
1115II kwartał 2010 rok218
1116FEIT 7670/2,4/10216
1117FEIT 6220.2.2013216
1118FEIT 6733.7c.1a.2017216
1119Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA215
1120IV kwartał 2010 rok214
1121Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13213
1122Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.37.2017213
1123Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11212
1124FEIT 7670/4,4/05/09/10210
1125FEIT 6200.7.10a.2009.2011210
1126IV kwartał 2013 rok210
1127 FEIT 6220.3.2012209
1128FEIT 6200.6.1a.2010.2011208
1129Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.12208
1130Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.2016208
1131FEIT6220.9.10a.2016208
1132FEIT 6220.8.2011207
1133FEIT 6233.8.2012206
1134Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017 206
1135Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015 205
1136Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach204
1137FEIT 6220.5.4.2011204
1138FEIT 6220.12.2012204
1139IV kwartał 2011 rok204
1140FEIT 6233.4.2012203
1141III kwartał 2013 rok203
1142Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach202
1143Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach200
1144Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15 200
1145Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10199
1146II kwartał 2012 rok198
1147I kwartał 2014 rok 198
1148Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15198
1149Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku198
1150III kwartał 2011 rok195
1151Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015195
1152FEIT 6733.4c.11.2017195
1153Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.2017195
1154III kwartał 2012 rok194
1155Zakup sprzętu komputerowego FEIT.271.1.36.2017194
1156Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,193
1157FEIT 6233.1.2012193
1158 Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15 192
1159FEIT 6733.5c.11.2017192
1160Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach190
1161FEIT 6220.5.2011189
1162FEIT 6233.6.2012189
1163 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015 189
1164Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12 188
1165FEIT 6733.19c.11.2017188
1166Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.2017188
1167FEIT 6200.2.1a.2011186
1168Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT 185
1169Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 185
1170II kwartał 2014 rok185
1171Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12 184
1172III kwartał 2014 rok183
1173Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach180
1174FEIT 6220.7.2011,2012179
1175 Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15178
11762010 rok173
1177FEIT 6733.19c.11.2017173
1178III kwartał 2010 rok171
1179I kwartał 2015 rok170
1180WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.15169
1181Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie168
11822018168
1183Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015 165
1184IV kwaratł 2016 rok 165
1185Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulin - prace projektowe165
1186FEIT 6233.5.2012164
1187WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.13164
1188 Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie160
1189I kwartał 2012 rok159
1190I kwartał 2010 rok158
1191FEIT 6233.6c.2.2017154
1192Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.2017154
1193I kwartał 2013 rok150
1194I kwartał 2011 rok149
1195II kwartał 2011 rok149
11962018147
1197FEIT 7670/7,4/10146
1198Dostawa sprzętu komputerowego 145
1199II kwartał 2013 rok 144
1200FEIT 6733.7c.11.2017144
1201FEIT 6721.1.1.2017144
1202FEIT 6733.22c.1a.2017144
1203I kwaratał 2017 rok141
1204I kwartał 2016 rok139
1205FEIT 6220.2.1a.2017137
1206WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.11133
1207FEIT 6733.6c.11.2017132
1208FEIT 6220.2.1a.2017132
1209WI-R.7820.1.1.2016130
1210III kwartał 2016 rok 125
1211Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2018122
1212II kwaratał 2016 rok 121
1213FEIT 6733.13c.1a.2017121
1214FEIT 6733.12c.11.2017120
1215 FEIT 6733.10c.11.2017118
1216FEIT 6733.31c.1a.2017114
1217Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.2017114
1218FEIT 6733.16C.1A.2017112
1219IV kwartał 2015 rok 111
1220FEIT 6733.23c.1a.2017111
1221Obwieszczenie Starosty Radomskiego111
1222Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagodpodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, których realizatorem sa inne podmioty110
1223Zawiadomienie - PZ.II.7322.5.32.2017.MW110
1224FEIT 6733.28c.11.2017110
1225Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.2018110
1226FEIT 6733.17c.2017108
1227FEIT 6220.1.1a.2017107
1228FEIT 6733.15c.1a.2015106
1229BA.6740.513.2017 - Obwieszczeie Starosty Radomskiego105
1230FEIT 6733.11c.11.2017105
1231FEIT 6733.20c.1a.2017105
1232Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2018r FEIT.271.1.40.2017105
1233WI-R.7820.1.1.2016.IM104
1234FEIT 6733.9c.1a.2017103
1235FEIT 6733.18c.1a.2017103
1236Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.2017103
1237FEIT 6733.20c.11.2014102
1238FEIT 6733.14c.1a.2017100
1239FEIT 6733.17c.11.201799
1240FEIT 6733.22c.1a.201798
1241Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej i kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie97
1242FEIT 6733.10c.1a.201797
1243FEIT 6733.18c.11.201796
1244FEIT 6733.21c.1a.201796
1245FEIT 6733.15c.11.201795
1246FEIT 6733.26c.11.201795
1247Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.39.201795
1248FEIT 6733.11c.1a.201794
1249FEIT 6733.36c.1a.201794
1250FEIT 6220.2.4.201793
1251FEIT 6733.26c.1a.201792
1252FEIT 6220.2.11.201792
1253FEIT 6733.9c.11.201791
1254FEIT.6733.13c.11.201791
1255FEIT 6733.24c.11.201790
1256Ogłoszenie o konkursie ofert na zorganizowanie 12- dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zakrzew88
1257FEIT 6733.12c.1a.201788
1258FEIT6733.33c.11.201788
1259FEIT 6733.14c.11.201787
1260BA.6740.1709.2017 - Decyzja nr 2816.2017 z dnia 19.12.2017r.86
1261Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu85
1262FEIT.6733.22c.11.201784
1263FEIT 6733.20c.0.11.201784
1264FEIT 6733.24c.1a.201784
1265Konkurs ofert na organizację pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew83
1266BA.6740.513.201783
1267FEIT 6220.2.10.201781
1268FEIT 6733.21c.11.201779
1269FEIT 6733.25c.11.201779
1270WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.1978
1271BA.6740.1414.201778
1272FEIT 6733.16C.11.201777
1273FEIT 6733.27c.1a.201777
1274FEIT 6733.33c.1a.201777
1275III kwartał 2015 rok 76
1276FEIT 6220.1.5.201776
1277oferta realizacji zadania publicznego75
1278FEIT 6220.3.1a.201775
1279 FEIT 6733.29c.1a.201775
1280FEIT 6220.3.10a.201775
1281FEIT 6733.14c.1a.2.201774
1282FEIT 6733.25c.1a.201774
1283Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.40.201774
1284FEIT 6220.3.11.201773
1285BGP.6733.1.2017.BC72
1286FEIT 6733.32c.1a.201772
1287FEIT 6733.30c.11.201772
1288FEIT 6733.35c.1a.201772
1289Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 2 dróg i budowy parkingu na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.6.2018 71
1290FEIT 6733.28c.1a.1770
1291FEIT 6733.32c.11.201770
1292FEIT 6733.37c.1a.201770
1293FEIT 6733.30c.1a.201769
1294FEIT 6733.27c.11.201769
1295FEIT 6733.31c.11.201769
1296FEIT 6733.23c.11.201767
1297Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” FEIT.271.2.5.201865
1298FEIT 6733.34c.1a.201764
1299FEIT 6733.41c.1a.201764
1300FEIT 6733.40c.11.201759
1301FEIT 6733.40c.1a.201757
1302SKO.ZP.142.1928.201757
1303FEIT 6733.29c.11.201756
1304FEIT 6733.38c.1a.201756
1305FEIT 6733.38c.11.201756
1306BA.6740.1972.201754
1307FEIT 6733.39c.1a.201753
1308FEIT 6733.34c.11.201753
1309FEIT 6733.35c.11.201751
1310Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017 51
1311FEIT 6733.1c.1a.201851
1312FEIT 6733.11c.11.201550
1313FEIT 6220.5.1a.201750
1314BA.6740.1990.201750
1315Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 3 dróg z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.7.201849
1316FEIT 6733.36c.11.201748
1317BA.6740.1415.201748
1318FEIT 6733.37c.11.201747
1319FEIT 6733.2c.1a.201846
1320Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES44
1321FEIT 6721.1.1.201844
1322Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok41
1323FEIT 6733.39c.11.201741
1324FEIT 6733.41c.11.201736
1325FEIT 6733.3c.1a.201836
1326FEIT.6233.3.2012.W.201832
1327Obwieszczenie BA.6740.1414.2017 z dn.26.01.201830
1328FEIT 6733.5c.1a.201830
1329Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku29
1330FEIT 6733.7c.1a.201828
1331Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.201828
1332FEIT 6733.4c.1a.201825
1333RSG.6220.1.201824
1334FEIT 6733.1c.11.201824
1335FEIT 6220.5.10a.201722
1336FEIT 6733.5c.11.201822
1337FEIT 6220.1.10a.201721
1338FEIT 6733.2c.201820
1339FEIT 6733.21c.2.2017,201819
1340FEIT 62220.1.1.a.201819
1341FEIT 6733.6c.1a.201818
1342FEIT 6733.8c.1a.201817
1343FEIT 6220.1.6.2017,201817
1344FEIT 6733.3c.11.201816
1345BA.6740.1414.201716
1346BA 6740.292.201813
1347RSG.6220.1.201813
1348 Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.201813
1349FEIT 6733.13c.1a.201813
1350BA.6740.1990.201712
1351BA.6740.1972.201712
1352FEIT 6733.14c.1a.201812
1353FEIT 6733.12c.1a.201812
1354FEIT 6220.5.10a.2.2017,201812
1355FEIT 6733.11c.1a.201811
1356FEIT 6733.10c1a.201811
1357FEIT 6733.9c.1a.201811
1358FEIT 6733.17c.1a.20189
1359FEIT 6733.15c.1a.20187
1360FEIT 6733.16c.1a.20186