> 2017

2017


Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w roku 2017

Plan postępowań - aktualizacja

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:10:36 | Data modyfikacji: 2017-02-09 09:20:57.

Zobacz:
 
Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2017
 .  
Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.2017
 .  
Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.2017
 .  
Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.2017
 .  
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.2017
 .  
Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.2017
 .  
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.2017
 .  
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.2017
 .  
Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.2017
 .  
Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017
 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:10:36
Data modyfikacji: 2017-02-09 09:20:57
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Zakrzew 51
26-652
Wójt Gminy
Sławomir Białkowski
Kontakt:
Tel: (+48 48) 610-51-22
Fax: (+48 48) 610-51-43
e-mail: gmina@zakrzew.pl