Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

ogl_zp2_1.18.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:34:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie_zp2_1_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:27:11 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:27:26.

Zobacz:
 
Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2018
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.2018
 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:27:11
Data modyfikacji: 2018-01-11 11:27:26
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska