2018

Uchwała LI/295/2018 - wprowadzenia zmian do
uchwały XXIX/174/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi finansowej dla szkół i
przedszkoli, dla ktorych organem prowadzącym jest
Gmina Zakrzew.u
 Uchwała Nr LI 295 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:20:24.
Uchwała LI/296/2018 - udzielenia pomocy rzeczowej
na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego. .
 Uchwała Nr LI 296 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:22:47.
Uchwała LI/297/2018 - udzielenia dotacji dla
Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Stanisława
Biskupa Męczennika w cerekwi na konserwację
zabytkowego kościoła w Cerekwi (prace
projektowe)..
 Uchwała Nr LI 297 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:26:46.
Uchwała LI/298/2018 - zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr LI 298 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:28:33.
objaśnienia do Uchwały LI/298/2018
 Objaśnienia do uchwały LI 298 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:29:46.
załącznik nr 1 do Uchwały LI/298/2018
 załącznik nr 1 do uchwały LI 298 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:30:54.
załącznik nr 2 do Uchwały LI/298/2018
 załącznik nr 2 do Uchwaly LI 298 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:32:09.
załącznik nr 3 do Uchwały LI/298/2018
 załącznik nr 3 do uchwaly LI 298 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:34:10.
tabela nr 3 do Uchwały LI/298/2018
 tabela nr 3 do Uchwały LI 298 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:35:13.
Uchwała LI/299/2018 - ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 Uchwała Nr LI 299 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:38:45.
Uchwała LI/300/2018 - wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą zakrzew, a
Gminą Miasta Radomia w sprawie
współfinansowania inwestycji polegającej na
budowie drogi wewnętrznej.
 Uchwała Nr LI 300 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:41:48.
załącznik do Uchwały LI/300/2018
 załącznik do uchwały LI 300 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:42:56.
Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:42:56
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka