Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 14:23:04.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dok_tech_zp4_18.zip

 siwz_zp4_18.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 14:27:44.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp4_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:13:03.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zaw_zp4_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-11 11:18:36.

Zobacz:
 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2018
 .  
Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.2018
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.2018
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.2018
 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-11 11:18:36
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska