Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp5_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-04 14:14:03.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

siwz_zp5_18.zip

Dok_techniczna_cz.1.zp5_18.zip

Dok_techniczna_cz.2_zp5_18.zip

Dok_techniczna_cz.3_zp5_18.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-04 14:15:16.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp5.2018.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-20 12:12:39.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zaw_zp5_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:43:46 | Data modyfikacji: 2018-05-11 10:51:54.

Zobacz:
 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2018
 .  
Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.2018
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.2018
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018
 .  
Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.2018
 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:43:46
Data modyfikacji: 2018-05-11 10:51:54
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska