Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Ogl_zp6_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:32:09.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:33:14.
Modyfikacja SIWZ

Pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Wzór umowy, regulamin PSZOK

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:07:18.

Zobacz:
 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2018
 .  
Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.2018
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.2018
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018
 .  
Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.10.2018
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. FEIT.271.1.11.2018
 . 
Data wprowadzenia: 2018-06-13 14:07:18
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska