Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp8_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 11:22:59.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany

Przedmiary robót

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 11:24:57.
Pytania i modyfikacja SIWZ

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Pytania

Projekt wykonawczy

przedmiar_instal_elektr i niskopr.ath

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:13:09.
Pytania nr 2
 Pytania2_zp8_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 15:29:47.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp8.2018.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:40:57.

Zobacz:
 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2018
 .  
Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.2018
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.2018
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018
 .  
Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.2018
 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:40:57
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska