Wybory samorządowe - 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w
2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,
rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy
 obwieszczenie do wydruku.(6546331_5228539)-1.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-06-18 13:45:07 | Data modyfikacji: 2018-06-18 14:40:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
granicach, numerach okręgów wyborczych, liczbie
wybieranych radnych w każdym okręgu oraz
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE - okręgi wyborcze - 2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:31:58 | Data modyfikacji: 2018-08-23 10:58:29.
Obwieszczenie Strarosty Radomskiego w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji
Wyborczej
 19051417.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:48:26 | Data modyfikacji: 2018-08-23 10:58:29.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
podziale województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz
siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie ws. okregow wyborczych na terenie woj. maz. 2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:02:34 | Data modyfikacji: 2018-08-23 11:05:01.
Informacja o miejscach przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

INFORMACJA umieszczanie obwieszczen i plakatów.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:03:52 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Postanowienie Kmisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 image17950.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:35:18 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie w
sprawie wyboru przewodniczącego i z-cy
przewdoniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie

Uchwała nr 1_2018 .pdf

Uchwała nr 2_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:21:37 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie

Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:31:21 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 dyzury2-wybory2018.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:25:59 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie
numerów i granic obwodów głosowania, siedzibach
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Zakrzew, a także możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pelnomocnika

Obwieszczenia - obwody głosowania - A4.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 11:06:12 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08.
Data wprowadzenia: 2018-09-20 11:06:12
Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2018-09-20
Opublikowane przez: Marta Podgórska