Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzew została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Zakrzew Nr XX/96/2012 w dniu 07.03.2012r.


Treść powyższej uchwały znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzew w zakładce Uchwały Rady.


 

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:41:22.
Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:41:22
Opublikowane przez: Marta Podgórska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Zakrzew 51
26-652
Wójt Gminy
Sławomir Białkowski
Kontakt:
Tel: (+48 48) 610-51-22
Fax: (+48 48) 610-51-43
e-mail: gmina@zakrzew.pl