Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego - Uchwała Nr XXVIII/151/2012
 
Uchwała Nr XXVIII 151 2012-1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-15 12:39:59.
Ustalenia stawek podatku od nieruchomośc i -
Uchwała Nr XXVIII/152/2012
 
Uchwała Nr XXVIII 152 2012-2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-15 12:40:50.
Wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Zakrzew - uchwała
Nr XXVIII/153/2012
 
Uchwała Nr XXVIII 153 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-15 12:43:57.
wyboru metody obliczania, metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 
Uchwała Nr XXX 160 2012 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-23 09:31:46.
XXXVII/210/2013 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
 
Uchwała XXXVII 210 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 11:23:09.
XXXXI/224/2013 - określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku
 
Uchwała Nr XXXXI 224 2013 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 11:12:35.
XXXXI/225/2013 - obniżenia średniej ceny skupu
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2014.
 
Uchwała Nr XXXXI 225 2013 2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 11:13:50.
XXXXI/226/2013 - ustalenia wysokości stawek od
środków transportowych na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr XXXXI 226 2013 3.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 11:15:34.
Uchwała Nr LIII/296/2014 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 
Uchwała Nr LIII 296 2014nn.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:38:52.
Uchwała Nr LIII/297/2014 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr LIII 297 2014bb.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:41:26.
Uchwała Nr LIII/298/2014 - ustalenia wysokości
stawek od środków transportowych na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr LIII 298 2014xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:45:15.
Uchwała Nr XV/80/2015 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr XV 80 2015zz.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:49:00.
Uchwała Nr XV/81/2015 - obniżenia żredniej ceny
skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2016 i wprowadzenia ulgi w
podatku rolnym.
 
Uchwała Nr XV 81 2015zz.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:51:43.
Uchwała Nr XV/82/2015 - ustalenia stawek podatku
od środków transportowych na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr XV 82 2015ff.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:53:55.
Uchwała Nr XVI/88 2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych na rok
2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew
oraz zwolnień w tym podatku.
 
Uchwała Nr XVI 88 2015bb.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Kępka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:08:09.
Uchwała Nr XVI/89/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości.
 
Uchwała Nr XVI 89 2015nn.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:10:51.
Uchwała Nr XVI/90/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
rolny.
 
Uchwała XVI 90 2015 vv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:14:17.
Uchwała Nr XVI/91/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
leśny.
 
Uchwała Nr XVI 91 2015cc.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:17:29.
Uchwała Nr XXIV/142/2016 - określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 
Uchwała Nr XXIV 142 2016cc.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:20:54.
Uchwała Nr XXIV/143/2016 - wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania op0łaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 
Uchwała Nr XXIV 143 2016xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:24:25.
Uchwała Nr XIV/144/2016 - okreslenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Uchwała Nr XXIV 144 2016ss.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:26:20.
Uchwała Nr XXV/152/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
Uchwała Nr XXV 152 2016zz.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:28:17.
Uchwała Nr XXVI/157/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 
Uchwała Nr XXVI 157 2016 nb .docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:51:57.
Uchwała Nr XXVIII/165/2016 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 
Uchwała Nr XXVIII 165 2016 vv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:32:15.
Uchwała Nr XXVIII/166/2016 - określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 
Uchwała Nr XXVIII 166 2016bb.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:48:19.
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 
Uchwała Nr XXVIII 167 2016xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Kępka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:50:19.
Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:50:19
Autor: Kępka Krystyna
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Zakrzew 51
26-652
Wójt Gminy
Sławomir Białkowski
Kontakt:
Tel: (+48 48) 610-51-22
Fax: (+48 48) 610-51-43
e-mail: gmina@zakrzew.pl