Informacje bieżące

Informacje bieżące

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące
budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej
nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP I od
km 0+000.00 do km 22+350.00
 
Obwieszczenie Rd-4-2010 (wszczęcie).doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-10-27 09:45:18 | Data modyfikacji: 2010-10-27 09:49:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew o obwodach
głosowania
 
OBWIESZCZENIE- okręgi.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 09:38:45 | Data modyfikacji: 2010-11-02 09:39:04.
Obwieszczenie FEIT 6733.32c.1a.2015
 
Obwieszczenie FEIT 6733.32c.1a.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:03:28 | Data modyfikacji: 2010-11-02 09:39:04.
Obwieszczenie FEIT 6733.33c.1a.2015
 
Obwieszczenie FEIT 6733.33c.1a.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:04:30 | Data modyfikacji: 2010-11-02 09:39:04.
Obwieszczenie FEIT 6733.34c.1a.2015
 
Obwieszczenie FEIT 6733.34c.1a.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:06:44 | Data modyfikacji: 2010-11-02 09:39:04.
Obwieszczenie FEIT 6733.28c.11.2015
 
Obwieszczenie FEIT 6733.28c.11.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:11:57 | Data modyfikacji: 2010-11-02 09:39:04.
Obwieszczenie FEIT 6733.29c.11.2015
 
Obwieszczenie FEIT 6733.29c.11.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:13:15 | Data modyfikacji: 2010-11-02 09:39:04.
Obwieszczenie FEIT.6733.31c.11.2015
 
Obwieszczenie FEIT.6733.31c.11.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2015-08-03 10:29:43 | Data modyfikacji: 2010-11-02 09:39:04.

Zobacz:
   
Ogłoszenie o konkursie
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
   Postanowienia
   Obwieszczenia
   Ogłoszenia różne
   INFORMACJE
   TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
   Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Data wprowadzenia: 2015-08-03 10:29:43
Autor: Skorupska Joanna
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Zakrzew 51
26-652
Wójt Gminy
Sławomir Białkowski
Kontakt:
Tel: (+48 48) 610-51-22
Fax: (+48 48) 610-51-43
e-mail: gmina@zakrzew.pl