2019

Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała Nr V 30 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:04:22.
objaśnienia do uchwały V/30/2019
 Objaśnienia do uchwały V 30 2019,.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:06:58.
załącznik nr 1 do uchwały V/30/2019
 załącznik nr 1 do uchwały V 30 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:08:33.
załącznik nr 2 do uchwały V/30/2019
 załącznik nr 2 do uchwały V 30 2019,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:10:56.
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr V 31 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:12:33.
załącznik nr 1 do uchwały V/31/2019
 załącznik nr 1 do uchwały V 31 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:13:36.
załącznik nr 2 do uchwały V/31/2019
 Załącznik nr 2 do uchwały V 31 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:14:39.
załącznik nr 3 do uchwały V/31/2019
 załącznik nr 3 do Uchwały V 31 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:15:40.
Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie rozpatrzenia pisma
Wojewody Mazowieckiego z 23 października 2018
roku w sprawie "oceny prac Wójta Gminy Zakrzew
dot. zakładu przetwórstwa mięsnego na działce
o nr ew. 66/2 w miejscowości Janiszew.
 Uchwała Nr V 32 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:18:45.
Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Prokuratora Rejonowego Radom - Zachód wraz
z odpowiedzią na skargę.
 Uchwała Nr V 33 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:20:48.
Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie powołania
delegatów do Związku Gmin "Radomka".
 Uchwała Nr V 34 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:24:18.
Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie zamiaru
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie poprzez
likwidację Szkoły Filialnej w Gulinie.
 Uchwała Nr V 35 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:26:42.
Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała VI 36 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:11:01.
Objaśnienia do Uchwały VI/36/2019
 Objasnienia do Uchwały VI 36 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:12:21.
załącznik nr 1 do Uchwały VI/36/2019
 załącznik nr 1 do Uchwały VI 36 2019,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:14:44.
załącznik nr 2 do Uchwały VI/36/2019
 załącznik nr 2 do uchwały VI 36 2019m,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:17:31.
Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr VI 37 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:21:39.
Objaśnienia do Uchwały Nr VI/37/2019
 Objasnienia do uchwały VI 37 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:24:59.
załącznik nr 1 do uchwały VI/37/2019
 Załącznik nr 1 do uchwały VI 37 2019o.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:44:08.
załącznik nr 2 do uchwały VI/37/2019
 Załącznik nr 2 do uchwały VI 37 2019o.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:45:31.
załącznik nr 3 do uchwały VI/37/2019
 Załącznik nr 3. do uchwały VI 37 2019opdf.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:47:14.
załącznik nr 4 do uchwały VI/37/2019
 Załącznik nr 4 do Uchwały VI 37 2019o.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:48:22.
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXXV/190/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 26 marca 2013 roku w sprawie poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia
wysokości opłaty za inkaso oraz uchylenia
Uchwały Nr XXIV/145/2016 rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała Nr VI 38 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:31:56.
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIV/144/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31
maja 2016 roku w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr VI 39 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:34:58.
Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie ustalenia
wysokości i zasad przyznawania diet dla
sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr VI 40 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:44:39.
Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie wydzierżawienia
części dachu na budynku Publicznego Gimnazjum
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Woli Taczowskiej.
 Uchwała Nr VI 41 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:47:56.
Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/20/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11
grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr VI 42 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:53:41.
załącznik do Uchwały VI/42/2019
 zał do uchwały VI 42 2019.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:01:00.
Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr LII/306/2018 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Zakrzew oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
 Uchwała Nr VI 43 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Gołębiowski Andrzej | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:05:32.
Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie uchwalenia
Regulaminu odbioru ścieków na obszarze Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr VI 44 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:07:10.
Uchwała Nr VII/45/2019 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
 Uchwała VII 45 2019 .doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:00:36.
Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
 Uchwała VII 46 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:14:13.
Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie udzielenia
dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św.
Stanisława Biskupa Męczennika w Cerekwi na
konserwację zabytkowego kościoła w Cerekwi
(prace projektowe).
 Uchwała Nr VII 47 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:17:20.
Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała VII 48 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:21:11.
Objaśnienia do Uchwały Nr VII/48/2019
 Objaśnienia do Uchwały VII 48 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:24:17.
załącznik nr 1 do Uchwały VII/48/2019
 zał.Nr 1 do uchwały VII 48 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:25:53.
załącznik nr 2 do Uchwały VII/48/2019
 zał.2 do uchwały VII 48 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:27:15.
Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr VII 49 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:29:28.
Objaśnienia do Uchwały Nr VII/49/2019
 Objaśnienia do uchwały VII 49 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:32:46.
załącznik nr 1 do Uchwały VII/49/2019
 Zał. nr 1 do uchwały VII 49 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:34:14.
załącznik nr 2 do Uchwały VII/49/2019
 Zał. Nr 2 do uchwały Nr VII 49 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:35:45.
załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/49/2019
 Zał. Nr 3 do uchwały Nr VII 49 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:37:15.
załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/49/2019
 Zał. Nr 4 do uchwały VII 49 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:38:41.
Tabela nr 3 do Uchwały VII/49/2019
 Tabela nr 3 do Uchwały VII 49 2019.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:40:17.
Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
 Uchwała Nr VII 50 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:54:48.
Uchwała Nr VII/51/2019 w sprwie określenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z
pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019 - 2023.
 Uchwała Nr VII 51 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:58:02.
Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zaklady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest
przeznaczone w roku 2019.
 Uchwała Nr VII 52 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:01:26.
Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie poprzez likwidację
Szkoły Filialnej w Gulinie.
 Uchwała Nr VII 53 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:03:50.
Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie zmiany składu
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr VII 54 2019n..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:09:56.
Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr VII 55 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:14:16.
Uchwała Nr VII/56/2019 w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr VII 56 2019n.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:18:20.
Uchwała Nr VII/57/2019 w sprawie ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych.
 Uchwała Nr VII 57 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:20:17.
Uchwała Nr VII/58/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały Nr LI/296/2018 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
 Uchwała Nr VII 58 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Gołębiowski Andrzej | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:23:01.
Uchwała Nr VII/59/2019 w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na
2020 rok.
 Uchwała Nr VII 59 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:25:06.
Uchwała Nr VII/60/2019 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Zakrzewie na 2019 rok.
 Uchwała Nr VII 60 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:26:58.
Uchwała Nr VII/61/2019 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych komisji Rady Gminy w
Zakrzewie na rok 2019.
 Uchwała Nr VII 61 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:28:48.
Uchwała Nr VII/62/2019 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Gminy w Zakrzewie na rok 2019.
 Uchwała Nr VII 62 2019v.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:33:15.
Uchwała Nr VII/63/2019 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i dzieci młodsze.
 Uchwała Nr VII 63 2019x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:40:33.
Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały nr VII/46/2019 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 Uchwała Nr VIII 64 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:03:23.
Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr LIV/320/2018 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych
przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.
43 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
 Uchwała Nr VIII 65 2019x..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:32:27.
Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr VIII 66 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:35:07.
Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie uchwalenia
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr VIII 67 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:37:04.
Uchwała Nr VIII/68/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15
lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i
zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr VIII 68 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:40:11.
Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego
Jaszowice, w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.
mazowieckie.
 Uchwała Nr IX 69 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:08:18.
zał. do Uchwały Nr IX/69/2019
 1111zał. do Uchwały IX 69 2019 (mapa).pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:11:58.
Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała Nr IX 70 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:16:06.
Objaśnienia do Uchwały Nr IX/70/2019
 Objaśnienia do uchwały IX 70 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:17:51.
zał. nr 1 do uchwały IX/70/2019
 zał. nr 1 do uchwały IX 70 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:19:27.
zał. nr 2 do uchwały IX/70/2019
 zał. nr 2 do uchwały IX 70 2019..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:30:38.
Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr IX 71 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:33:12.
Objaśnienia do Uchwały IX/71/2019
 objaśnienia do uchwały IX 71 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:34:48.
zał. nr 1 do uchwały IX/71/2019
 zał. nr 1 do uchwały IX 71 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:36:33.
zał. nr 2 do uchwały IX/71/2019
 zał. nr 2 do uchwały IX 71 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:38:09.
zał. nr 3 do uchwały IX/71/2019
 zał. nr 3 do uchwały nr IX 71 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:40:07.
zał. nr 4 do uchwały IX/71/2019
 zał. nr 4 do uchwały IX 71 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:41:40.
Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Zakrzewie.
 Uchwała Nr IX 72 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:44:49.
zał. do uchwały IX/72/2019
 Zał. do Uchwały IX 72 2019r.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:59:24.
Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości w miejscowości Wacyn.
 Uchwała Nr IX 73 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:02:39.
Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew oraz
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie.
 Uchwała Nr IX 74 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:07:56.
Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zakrzew oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku.
 Uchwała Nr IX 75 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:11:25.
Uchwała Nr IX/76/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za
wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Zakrzew.e
 Uchwała Nr IX 76 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:16:51.
Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie utworzenia
Spółki - Gminne Przedsiębiorstwo Kom unalne
Zakrzew Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
 Uchwała Nr IX 77 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:22:58.
Uchwała Nr IX/78/2019 w sprawie nadania nazwy
działce o nr 425/13 stanowiącej wewnętrzną
drogę w miejscowości Cerekiew w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr IX 78 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:25:42.
Uchwała Nr IX/79/2019 w sprawie nadania nazwy
działkom o nr 371/2 i 371/3 stanowiącym
wewnętrzną drogę w miejscowości Janiszew w
Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr IX 79 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:46:35.
Uchwała Nr IX/80/2019 w sprawie przejęcia
nieodpłatnie działki w obrębie Bielicha.
 Uchwała Nr IX 80 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:48:40.
Uchwała Nr IX/81/2019 w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr IX 81 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:52:48.
Uchwała Nr IX/82/2019 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy w
Zakrzewie z wykonania budżetu za 2018 rok i
sprawozdania finansowego.
 Uchwała Nr IX 82 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:55:22.
Uchwała Nr IX/83/2019 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.
 Uchwała Nr IX 83 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-24 12:57:26.
Uchwała Nr X/84/2019 w sprawie zmian y w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała Nr X 84 2019,.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:52:42.
Objaśnienia do Uchwały X/84/2019
 objasnienia do Uchwały X 84 2019m,.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:56:45.
zał. nr 1 do Uchwały X/84/2019
 zał. nr 1 do uchwały X 84 2019m.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:59:25.
zał. nr 2 do Uchwały X/84/2019
 zał. nr 2 do uchwały X 84 2019m..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:07:37.
Uchwała Nr X/85/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr X 85 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:10:29.
Objaśnienia do Uchwały X/85/2019
 objasnienia do uchwały X 85 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:12:13.
zał. nr 1 do Uchwały X/85/2019
 zał. nr 1 do Uchwały X 85 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:14:09.
zał. nr 2 do Uchwały X/85/2019
 zał. nr 2 do uchwały X 85 2019m.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:18:25.
zał. nr 3 do Uchwały X/85/2019
 zał. nr 3 do uchwały X 85 2019v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:20:25.
zał. nr 4 do Uchwały X/85/2019
 zał. nr 4 do uchwały X 85 2019..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:23:47.
tabela nr 3 do Uchwały X/85/2019
 tabela nr 3 do Uchwały X 85 2019.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:25:30.
przychody i rozchody do Uchwały X/85/2019
 przych. i rozch do Uchwały X 85 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:28:56.
Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie określenia
przeznaczenia mienia, przejęcia należności i
zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej -
Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Zakrzewie
 Uchwała Nr X 86 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:35:40.
Uchwaa Nr X/87/2019 w sprawie sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Zakrzew, określonej dziłką nr 302 położonej w
obrębie Taczów.
 Uchwała Nr X 87 2019v.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:40:54.
Uchwała Nr X/88/2019 w sprawie sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Zakrzew, określonej działką Nr 200/2
położonej w obrębie Taczów.
 Uchwała Nr X 88 2019v.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:44:11.
Uchwała Nr X/89/2019 w sprawie wprowadzenia zmian
do Uchwały VIII/67/2019 z dnia 9 maja 2019r w
sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr X 89 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:47:59.
Uchwała Nr X/90/2019 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obrębu, geodezyjnego
Jaszowice, w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr X 90 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:51:14.
zał. do Uchwały X/90/2019
 zał do uchw. X 90 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:53:45.
Uchwała Nr X/91/2019 w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr X 91 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Gołębiowski Andrzej | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:56:35.
Uchwała Nr X/92/2019 w sprawie przyjęcia
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr X 92 2019rrr.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:31:32.
Uchwała Nr X/63/2019 w sprawie odwołania
Skarbnka Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr X 93 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:22:30.
Uchwała Nr X/94/2019 w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr X 94 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:24:39.
Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała Nr XI 95 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:31:26.
Objaśnienia do Uchwały Nr XI/95/2019
 objasnienia do uchwały XI 95 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:33:11.
zał. nr 1 do Uchwały XI/95/2019
 zał. nr 1 do Uchwały XI 95 2019..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:36:49.
zał. nr 2 do uchwały XI/95/2019
 zał. nr 2 do uchwały XI 95 2019..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:38:18.
Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie zmiany uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr XI 96 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:40:15.
Objaśnienia do Uchwały XI/96/2019
 objaśnienia do Uchwały XI 96 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:41:49.
zał. nr 1 do uchwały XI/96/2019
 zał. nr 1 do Uchwały XI 96 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:43:15.
zał. nr 2 do Uchwały XI/96/2019
 zał. nr 2 do uchwały XI 96 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:44:43.
zał. nr 3 do Uchwały XI/96/2019
 zał. nr 3 do uchwały XI 96 2019..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:47:47.
zał. nr 4 do uchwały XI/96/2019
 zał. nr 4 do uchwały XI 96 2019..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:49:23.
Tabela nr 3 do Uchwały XI/96/2019
 Tabela nr 3 do Uchwały XI 96 2019..xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:51:28.
Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie udzielania pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego.
 Uchwała Nr XI 97 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:55:00.
Uchwała Nr XII/98/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 UchwałaNr XII 98 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:48:35 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do Uchwały XII/98/2019
 Objasnienia do Uchwały XII 98 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:51:31 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1 do Uchwały XII/98/2019
 zał.nr 1 do uchwały XII 98 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:53:03 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2 do uchwały XII/98/2019
 zał.nr 2 do Uchwały XII 98 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:54:33 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XII/99/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr XII 99 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:56:32 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do Uchwały XII/99/2019
 Objaśnienia do Uchwały XII 99 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:58:06 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1 do Uchwały XII/99/2019
 zał.nr 1 do Uchwały XII 99 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:59:43 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2 do uchwały XII/99/2019
 zał.nr 2 do uchwały XII 99 2019..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:03:38 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 3 do Uchwały Nr XII/99/2019
 zał.nr 3 do Uchwały XII 99 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:05:35 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 4 do Uchwały XII/99/2019
 zał.nr 4 do Uchwały XII 99 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:07:47 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XII/100/2019 w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum
Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XII 100 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:11:04 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XII/101/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr XXXIV/185/2009 rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XII 101 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:16:20 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XII/102/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr LII/306/2018 Rady Gminy w
zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie
wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Zakrzew oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
 Uchwała Nr XII 102 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Anna | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:20:28 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XII/103/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/20/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr XII 103 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:23:39 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. do Uchwały XII/103/2019
 zał. do uchwały XII 103 2019.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:25:19 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XII/104/2019 w sprawie wykonywania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 Uchwała Nr XII 104 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:27:24 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XII/105/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w
miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XII 105 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:30:09 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XII/106/2019 w sprawie powołania
zespołu ds. zaopiniowania kandadatów na
ławników do sądów powszechnych.
 Uchwała Nr XII 106 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:32:19 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwaqła Nr XIII/107/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała Nr XIII 107 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:07:58 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do Uchwały XIII/107/2019
 objaśnienia do uchwały XIII 107 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:14:30 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1 do Uchwały XIII/107/2019
 zał. nr 1 do uchwały XIII 107 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:16:17 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2 do Uchwały XIII/107/2019
 zał. nr 2 do uchwały XIII 107 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:17:58 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIII/108/2019 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr XIII 108 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:20:16 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do Uchwały XIII/108/2019
 objaśnienia do Uchwały XIII 108 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:22:21 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1 do Uchwały XIII/108/2019
 zał. nr 1 do uchwały XIII 108 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:24:12 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2 do uchwały XIII/108/2019
 zał. nr 2 do Uchwały XIII 108 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:25:46 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 3 do Uchwały XIII/108/2019
 zał. nr 3 do Uchwały Nr XIII 108 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:27:55 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 4 do uchwały XIII/108/2019
 zał. nr 4 do Uchwały XIII 108 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:29:37 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
tabela nr 3 do Uchwały XIII/108/2019
 tabela nr 3 do uchwały XIII 108 2019..xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:32:53 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIII/109/2019 w sprawie ustalenia
wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
na drogach gminnych.
 Uchwała Nr XIII 109 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:11:08 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIII/110/2019 w sprawie przekazania na
własność przydomowych oczyszczalni ścieków.
 Uchwała Nr XIII 110 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:13:39 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwaqła Nr XIII/111/2019 w sprawie nadania nazw
ulic działkom zlokalizowanych na drogach w
miejscowości Bielicha, w gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XIII 111 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:20:41 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIII/112/2019 w sprawie uchwalenia
Progrmu określającego zasady współpracy Gminy
Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok.
 Uchwała Nr XIII 112 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:25:34 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. do Uchwały XIII/112/2019
 Załącznik do Uchwały XIII 112 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:57:23 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIII/113/2019 w sprawie ustalenia
Regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych.
 Uchwała Nr XIII 113 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:27:49 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1 do Regulaminu
 Załącznik nr 1 do Uchwały XIII 113 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:47:08 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2 do Regulaminu
 Załącznik nr 2 do Uchwały XIII 113 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:48:50 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 3 do Regulaminu
 Załącznik nr 3 do Uchwały XIII 113 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:50:25 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 4 do Regulaminu
 Załącznik nr 4 do Uchwały XIII 113 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:52:06 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIII/114/2019 w sprawie wyboru
ławników na kadencję 2020 - 2023 do Sądu
Okręgowego w Radomiu.
 Uchwała Nr XIII 114 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:33:34 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIII/115/2019 w sprawie wyboru
ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu
Rejonowego w Radomiu.
 Uchwała Nr XIII 115 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:38:05 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/116/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała Nr XIV 116 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:11:17 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do Uchwały XIV/116/2019
 objasnienia do uchwały XIV 116 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:14:38 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1 do Uchwały XIV/116/2019
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:16:18 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2 do Uchwały XIV/116/2019
 zał. nr 2 do Uchwały XIV 116 2019x..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:20:32 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/117/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej GminyZakrzew na rok 2019.
 Uchwała XIV 117 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:22:53 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do Uchwały XIV/117/2019
 objaśnienia do uchwały XIV 117 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:24:34 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1 do Uchwały XIV/117/2019
 zał. nr 1 do uchwały XIV 117 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:26:09 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2 do Uchwały XIV/117/2019
 zał. nr 2 do Uchwały XIV 117 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:27:49 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 3 do Uchwały XIV/117/2019
 zał. nr 3 do Uchwały XIV 117 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:29:13 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
tabela nr 3 do Uchwała XIV/117/2019
 tabela nr 3 do Uchwały nr XIV 117 2019.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:31:21 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/118/2019 w sprawie powołania Rady
Spoołecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XIV 118 2019..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:36:09 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/119/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 25 października 2019 roku w
sprawie nadania nazw ulic działkom
zlokalizowanych na drogach w miejscowości
Bielicha w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XIV 119 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:39:18 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/120/2019 w sprawie przystąpienia
Gminy Zakrzew do stowarzyszenia Związek
Samorządów Polskich.
 Uchwała Nr XIV 120 2019.x.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:46:00 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/121/2019 w sprawie okreslenia
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XIV 121 2019,v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:01:53 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/122/2019 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.,
 Uchwała Nr XIV 122 2019v....pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:20:57 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/123/2019 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew w 2020
roku oraz zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XIV 123 2019rvx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:24:41 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XIV/124/2019 w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujacych na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku na rok 2020.
 Uchwała Nr XIV 124 2019xxv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Majchrzak Dorota | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:29:35 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/125/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2019 - 2025.
 Uchwała Nr XV 125 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:17:29 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do Uchwały nr XV/125/2019
 Objaśnienia do uchwały XV 125 2019r.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:21:29 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:22:58 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2
 zał. nr 2 do uchwały XV 125 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:23:17 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/126/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr XV 126 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:25:48 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do Uchwały XV/126/2019
 Objaśnienia do uchwały XV 126 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:27:22 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 1
 zał. nr 1 do uchwały XV 126 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:28:46 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 2
 zał. nr 2 do uchwały XV 126 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:30:11 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. nr 3
 zał. nr 3 do uchwały nr XV 126 2019.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:31:32 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/127/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego
Uchwałą Nr LVII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 17 października 2018 roku.
 Uchwała Nr XV 127 2019r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:41:31 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/128/2019 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2020.
 Uchwała Nr XV 128 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:44:14 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
zał. do uchwały XV/128/2019
 zał. nr 1 do Uchwały XV 128 2019r..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:50:00 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/129/2019 w sprawie określenia
średniej ceny paliwa w Gminie Zakrzew w roku
szkolnym 2019/2020.
 Uchwała Nr XV 129 2019xx..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Anna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:00:44 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/130/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr XIV/124/2019 z dnia 29
listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku na rok 2020.
 Uchwała Nr XV 130 2019x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Majchrzak Dorota | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:05:19 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/131/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2020 -
2026.
 Uchwała Nr XV 131 2019.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:09:33 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Objaśnienia do uchwały XV/131/2019
 Objaśnienia do uchwały XV 131 2019.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:10:57 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/132/2019 - Uchwała Budżetowa na
2020 rok.
 Uchwała Nr XV 132 2029 Budżetowa.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:43:49 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/133/2019 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
 Uchwała Nr XV 133 2019x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:40:54 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Uchwała Nr XV/134/2019 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XV 134 2019x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:44:26 | Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:24.
Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:44:26
Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka