Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:20:26.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

siwz_zp2_20.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 13:00:52.
Informacja z otwarcia ofert

informacja_zp2_20.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-02-21 12:55:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie_zp2_20.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-02-26 14:52:18.

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 . 
Data wprowadzenia: 2020-02-26 14:52:18
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska