Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
° 
2020 rok
-
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 253/5 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 29 w Cerekwi
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr 119,113/1,109/1,339/1,337/3,337/1,335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 68/18, 68/47 w Cerekwi
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w Cerekwi
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w Milejowicach
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 170/4,30/6 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach 57/22,57/5,57/12,57/20 w Cerekwi
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 362/3 w Cerekwi
-
Obwieszczenia w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 228/1, 262, 435/5 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze
-
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków
-
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47
-
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2
-
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie
-
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
-
Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740
-
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX
-
Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX IGK 6220.1.1a.2020
-
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020
-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków
-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w miejscowości Bielicha
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w miejscowości Bielicha
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 26/13, 141/2, 43/5 w miejscowości Cerekiew
-
Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
 > 
2020 rok
 > 
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2
strona główna 


Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z
uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w
sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w
miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28,
153/2, 154/2

image24400.pdf

 
Obowiązuje od: 2020-02-19   Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 13:17:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
WOOŚ-I.4220.1051.2019.BS.5

image24401.pdf

 
Obowiązuje od: 2020-02-19   Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 13:19:23, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
ZNS.4810.53.2019 - opinia sanitarna

image24403.pdf

 
Obowiązuje od: 2020-02-19   Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 13:21:20, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
WA.RZŚ.436.1.1761.2019.ZZ04.KS

image24407.pdf

 
Obowiązuje od: 2020-02-19   Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 13:23:31 Informację zaktualizowano 2020-02-19 13:24:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska

Zobacz:
 
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 253/5 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 29 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr 119,113/1,109/1,339/1,337/3,337/1,335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 68/18, 68/47 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w Milejowicach
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 170/4,30/6 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach 57/22,57/5,57/12,57/20 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 362/3 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenia w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 228/1, 262, 435/5 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie
 .  
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740
 .  
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX
 .  
Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX IGK 6220.1.1a.2020
 .  
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w miejscowości Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w miejscowości Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 26/13, 141/2, 43/5 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice
 . 
wersja do druku