Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2005 strona główna 

2005
Zarządzenie nr 1/2005 w sprawie Regulaminu
Organizacyjnengo Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zakrzewie
 1-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:29:12, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 2/2005 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2005
 2-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:30:00, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 3/2005 w sprawie ustalenia układu
wykonawczego budżetu Gminy Zakrzew na 2005 rok
 3-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:30:43, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 4/2005 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 4-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:32:08, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 5/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 5-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:33:00, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 6/2005 w sprawie ogłoszenia dnia
wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i wszystkich
jednostkach podległych
 6-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:33:53, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 8/2005 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie kolonii
socjoterapeutycznych 10-dniowych w okresie wakacji
letnich dla 50 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 8-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:35:07, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 9/2005 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 9-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:36:14, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 10/2005 w sprawie powołania oraz
ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji
Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc
materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i
szkół oraz słuchaczy kolegiów
 10-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:37:36, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 11/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 11-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:38:47, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 13/2005 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 13-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:42:06, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 14/2005 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 14-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:42:49, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 15/2005 w sprawie komisji
przetargowej przetargowej
 15-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:43:29, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 16/2005 w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 16-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:44:30, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 16a/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 16a-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:48:16, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 17/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 17-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:53:50 Informację zaktualizowano 2010-02-25 08:54:16, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 18/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 18-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:54:46, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 19/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 19-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:55:20, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 20/2005 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w PSP w Janiszewie
 20-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:55:57, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 21/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 21-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:56:45, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 22/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 22-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:57:11, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 23/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 23-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:57:40, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 24/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 24-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 08:58:06, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 25/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 25-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:00:20, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 26/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 26-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:01:10, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 26a/2005 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janiszewie Pani Ewie Bartel
 26a-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:14:18, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 28/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 28-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:17:30, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 31/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 31-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:23:35, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 32/2005 w sprawie aktualizacji
zasad rachunkowości obowiązujących w Urzędzie
Gminy po wprowadzeniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 24 czerwca 2005 roku Dz.U.Nr 128
poz.1069
 32-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:26:43, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 33/2005 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 33-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:27:35, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji pn. "Podniesienie
standardu sróg gminnych w gminie Zakrzew
przebudowa drogi Dąbrówka Nagórna - Legęzów"
 34-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:29:17, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 35/2005 w sprawie ustalenia
terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego 2005/2006
 35-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:30:28, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 36/2005 w sprawie zasad zwrotu
kosztów poniesionych przez pracowników w
związku z zakupem okularów korygujących wzrok
podczas pracy przy komputerach w Urzędzie Gminy
Zakrzew
 36-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:33:51, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 37/2005 w sprawie ustalenia
regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 37-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:34:41, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 38/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 38-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:37:46, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 39/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 39-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:38:33, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 40/2005 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji pn. "Podniesienie
standardu dróg gminnych w gminie Zakrzew
przebudowa drogi w Gulinie"
 40-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:39:36, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 41/2005 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji pn. "Podniesienie
standardu dróg gminnych w gminie Zakrzew
przebudowa drogi w Wacynie"
 41-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:41:50, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 42/2005 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2006 rok
 42-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:42:30, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 43/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 43-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:43:18, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 46/2005 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko podinspektora ds.
inwestycji i funduszy strukturalnych w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie
 46-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:44:31, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 47/2005 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko podinspektora w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie
 47-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:45:34, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 49/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 49-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:46:29, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 50/2005 w sprawie wprowadzenia
regulaminu przyznawania dopłat do czesnego dla
studiujących nauczycieli w Gminie Zakrzew
 zarządzenie_Nr_50.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:57:22, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 51/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 51-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:48:40, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 52/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 52-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:49:10, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 53/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 53-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:49:34, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 54/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 54-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:50:39, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 55/2005 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu nr 9/2003
 55-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:51:49, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 56/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 56-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:52:44, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 57/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 57-2005.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 09:53:44, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku