Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2006 strona główna 

2006
Zarządzenie nr 2/2006 w sprawie zbiórki odpadów
niebezpiecznych powstałych w wyniku eksploatacji
urządzeń komputerowych w Urzędzie Gminy Zakrzew
 2 -2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:28:47 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:37:56, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 14/2006 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 14-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:13:19 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:39:08, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 16/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 16-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:13:38 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:40:04, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 17/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy oraz wprowadzenia do
budżetu zmian
 17-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:13:53 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:41:01, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 20/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 20-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:14:10 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:42:50, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarzazenie nr 23/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 23-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:14:27 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:44:05, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 30/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 30-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:14:43 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:44:58, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 31/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 31-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:14:57 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:45:24, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 33/2006 w sprawie przedłożenia
informacji o wykonaniu budżetu gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 33-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:15:13 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:47:37, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 36/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 36-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:15:38 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:48:26, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 38/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 38-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:15:58 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:48:47, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 40/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 40-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:16:28 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:50:36, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 44/2006 w sprawie wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na zbiórkę stałych
odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu odpadów na terenie
Gminy Zakrzew
 44-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:16:44 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:52:34, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 50/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 50-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:17:05 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:53:19, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 51/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 51-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:17:38 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:53:39, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 53/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 53-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:17:54 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:54:12, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 55/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 55-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:18:10 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:54:36, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 59/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 59-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:18:32 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:55:30, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 60/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 60-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:18:48 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:56:08, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 61/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 61-2006.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 14:19:03 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:56:45, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku