Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
° Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
FEIT 6220.7.2011,2012
-
Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES
-
GKN-II.6821.1b.2018.KD
-
GKN-III.6821.1.2019
-
GKN-III.6821.2.2019
-
FEIT 6733.22c.1a.2017
° 
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
° Postanowienia
° Obwieszczenia
° Ogłoszenia różne
° 
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
° TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
° Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Informacje bieżące
 > Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
strona główna 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
FEIT 7670/4/10- Decyzja umarzająca postępowanie
administracyjne
 Decyzja środowiskowa - umorzenie Psy.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 15:36:15 Informację zaktualizowano 2010-09-06 15:37:09, wprowadzający: Marta Podgórska
FEIT 7670/7/10
 ~$cyzja środowiskowa - umorzenie ATP.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 15:38:54, wprowadzający: Marta Podgórska
EFIT 6220.2.10.2014 - obwieszczenie o zakończeniu
postępowania dowodowego
 obwieszczenie decyzja śrdowiskowa zakończenie FEIT 6220.2.10.2014.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-07-10 08:40:41, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
FEIT 6220.2.4.2014 Postanowienie
 Postanowienie 6220.2.14.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 09:54:06, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
FEIT 6220.3.4.2014 Postanowienie
 Postanowienie 6220.3.4.14.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 09:56:56, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
FEIT 6220.3.10.2014 - obwieszczenie
 obwieszczenie decyzja śrdowiskowa zakończenie FEIT 6220.3.10.2014.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 15:16:44, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Opinia sanitarna - ZNS.712-33/14
 Opinia sanitarna - ZNS.712-33-14.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 14:58:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Postanowienie - WOOŚ-II.4240.754.2014.JC
 Postanowienie - WOOS-II.4240.754.2014.JC.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 15:00:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Opinia sanitarna - ZNS.712-31/14
 Opinia sanitarna - ZNS.712-31-14.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 15:02:37, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Postanowienie - WOOŚ-II.4240.760.214.JC
 Postanowienie - WOOS-II.4240.760.2014.JC.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 15:05:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska

Zobacz:
 
Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
FEIT 6220.7.2011,2012
 .  
Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES
 .  
GKN-II.6821.1b.2018.KD
 .  
GKN-III.6821.1.2019
 .  
GKN-III.6821.2.2019
 .  
FEIT 6733.22c.1a.2017
 . 
wersja do druku