Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
° Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
° 
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
-
FEIT 7670/15,11/09
-
FEIT 7670/16,11/09
-
FEIT 7670/2,11/10
-
FEIT 7670/3,11/10
-
2013 rok
-
FEIT 7670/9,1a/10
-
FEIT 6200.2.1a.2011
-
FEIT 6200.6.1a.2010.2011
-
FEIT 6220.4.2011
-
FEIT 6220.5.2011
-
FEIT 6200.7.10a.2009.2011
-
FEIT 6220.4.2011
-
FEIT 6220.9.2011
-
FEIT 6220.7.2011
-
FEIT 6220.8.2011
-
EIT 6220.10.2011
-
FEIT 6220.1.2012
-
FEIT 6220.3.2012
-
FEIT 6220.6.11.2012
-
FEIT 6220.4.2012
-
FEIT 6220.5.2012
-
FEIT 6220.7.11.2013
-
FEIT 6220.12.2012
-
FEIT 6220.11.2012
-
FEIT 6220.2.2013
-
FEIT 6220.2.11.2014
-
FEIT 6220.3.11.2014
-
FEIT 6220.7.11.2014
-
FEIT 6220.9.11.2014
° Postanowienia
° Obwieszczenia
° Ogłoszenia różne
° 
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
° TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
° Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Informacje bieżące
 > 
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
strona główna 


Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
FEIT 7670/6,1a/10
 Obwieszczcenie prawo ochrony srodowiska Baslux a.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 14:23:57 Informację zaktualizowano 2010-06-23 14:31:46, wprowadzający: Marta Podgórska
FEIT7670/6, 1a/10
 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 14:55:06, wprowadzający: Ilona Jaworska
FEIT 7670/1,11/10
 obwieszczenie wydana deczyzja Płokita.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 14:54:42, wprowadzający: Marta Podgórska
FEIT 6220.3.2011
 obwieszczenie decyzja śrdowiskowa wydana FEIT 622.3.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 10:29:36, wprowadzający: Marta Podgórska

Zobacz:
 
FEIT 7670/15,11/09
 .  
FEIT 7670/16,11/09
 .  
FEIT 7670/2,11/10
 .  
2013 rok
 .  
FEIT 7670/3,11/10
 .  
FEIT 7670/9,1a/10
 .  
FEIT 6200.2.1a.2011
 .  
FEIT 6200.6.1a.2010.2011
 .  
FEIT 6220.4.2011
 .  
FEIT 6220.5.2011
 .  
FEIT 6200.7.10a.2009.2011
 .  
FEIT 6220.4.2011
 .  
FEIT 6220.9.2011
 .  
FEIT 6220.7.2011
 .  
FEIT 6220.8.2011
 .  
EIT 6220.10.2011
 .  
FEIT 6220.1.2012
 .  
FEIT 6220.3.2012
 .  
FEIT 6220.6.11.2012
 .  
FEIT 6220.4.2012
 .  
FEIT 6220.5.2012
 .  
FEIT 6220.7.11.2013
 .  
FEIT 6220.12.2012
 .  
FEIT 6220.11.2012
 .  
FEIT 6220.2.2013
 .  
FEIT 6220.2.11.2014
 .  
FEIT 6220.3.11.2014
 .  
FEIT 6220.7.11.2014
 .  
FEIT 6220.9.11.2014
 . 
wersja do druku