Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych
° Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
° Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° 
Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
° 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
° 
Nabór na wolne kierownicze stanowisko-urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
° 
Informacja o wyniku naboru
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze > Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy strona główna 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor
w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury
Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu
pracy.
 wolne stanowisko urzędnicze.pdf
Obowiązuje od: 2017-01-31   Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 10:07:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Informacja dotycząca naboru na stanowisko
inspektora w Referacie Funduszy Europejskich i
Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 image6000.pdf
Obowiązuje od: 2017-02-14   Data wprowadzenia informacji 2017-02-14 13:01:19, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
wersja do druku