Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
° Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
FEIT 6220.7.2011,2012
-
Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
-
Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES
-
GKN-II.6821.1b.2018.KD
-
GKN-III.6821.1.2019
-
GKN-III.6821.2.2019
-
FEIT 6733.22c.1a.2017
° 
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
° Postanowienia
° Obwieszczenia
° Ogłoszenia różne
° 
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
° TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
° Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Informacje bieżące
 > Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach > 
Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
strona główna 


Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
FEIT 7670/15/09
 decyzja środowiskowa staw Sułecki.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-22 15:26:22, wprowadzający: Marta Podgórska

Zobacz:
 
Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
FEIT 6220.7.2011,2012
 .  
Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
 .  
Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES
 .  
GKN-II.6821.1b.2018.KD
 .  
GKN-III.6821.1.2019
 .  
GKN-III.6821.2.2019
 .  
FEIT 6733.22c.1a.2017
 . 
wersja do druku