Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
° 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
strona główna 


Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
 KW_1233891_DSO_plik10.DOCX ewidencja.docx
Obowiązuje od: 2018-05-24   Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:34:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Barszcz Renata
Klauzula informacyjna - dowody osobiste
 KW_1233891_DSO_plik7.DOCX dowody.docx
Obowiązuje od: 2018-05-24   Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:36:42, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Barszcz Renata
Klauzula infomracyjna - akty stanu cywilnego
 KW_1233891_DSO_plik8.DOCX pasc i zin.docx
Obowiązuje od: 2018-05-24   Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:41:52, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Barszcz Renata

Zobacz:
   
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
wersja do druku