Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.
°  Wybory samorządowe uzupełniające 2014
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok
° Wybory samorządowe 2014 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok
° Wybory samorządowe - 2018 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory samorządowe - 2018 r. strona główna 

Wybory samorządowe - 2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w
2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,
rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy
 obwieszczenie do wydruku.(6546331_5228539)-1.pdf
Obowiązuje od: 2018-06-18   Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 13:45:07 Informację zaktualizowano 2018-06-18 14:40:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
granicach, numerach okręgów wyborczych, liczbie
wybieranych radnych w każdym okręgu oraz
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE - okręgi wyborcze - 2018.docx
Obowiązuje od: 2018-08-20   Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 08:31:58 Informację zaktualizowano 2018-08-23 10:58:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Obwieszczenie Strarosty Radomskiego w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji
Wyborczej
 19051417.pdf
Obowiązuje od: 2018-08-16   Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 08:48:26, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
podziale województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz
siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie ws. okregow wyborczych na terenie woj. maz. 2018.docx
Obowiązuje od: 2018-08-16   Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 11:02:34 Informację zaktualizowano 2018-08-23 11:05:01, wprowadzający: Marta Podgórska
Informacja o miejscach przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

INFORMACJA umieszczanie obwieszczen i plakatów.doc

 
Obowiązuje od: 2018-08-24   Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 08:03:52 Informację zaktualizowano 2018-08-28 08:04:30, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Postanowienie Kmisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 image17950.pdf
Obowiązuje od: 2018-09-10   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 08:35:18, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie w
sprawie wyboru przewodniczącego i z-cy
przewdoniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie

Uchwała nr 1_2018 .pdf

Uchwała nr 2_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:21:37, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie

Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:31:21, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 dyzury2-wybory2018.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 12:25:59, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie
numerów i granic obwodów głosowania, siedzibach
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Zakrzew, a także możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pelnomocnika

Obwieszczenia - obwody głosowania - A4.docx

 
Obowiązuje od: 2018-09-20   Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 11:06:12 Informację zaktualizowano 2018-09-20 11:10:08, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
24 września 2018 r.
 SKM_C25818092510240.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:45:53, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Składy komisji obwodowych

 Postanowienie Komisarza nr 1 w sprawie powołania komisji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 14:41:20, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o
przyznanych numerach
 Obwieszczenie_1_18.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:23:14, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych

Obwieszczenie o sprostowaniu obwieszczenia

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 15:25:24, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
wójta
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 15:26:48, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Posiedzenia odbędą się 10 października 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, Zakrzew 43:
1. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie godz. 13.00,
2. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników  głosowania w obwodzie godz. 15.00.

 
                                                 Urzędnik wyborczy w gminie Zakrzew

                                                  /-/Elżbieta Tarczyńska-Kozubek

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 09:40:10, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Informacja - dodatkowe szkolenie dla członków
Obwodowych Komisji Wybroczych

INFORMACJA - dodatkowe szkolenie.docx

 
Obowiązuje od: 2018-10-12   Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 08:45:15 Informację zaktualizowano 2018-10-15 08:45:37, wprowadzający: Marta Podgórska
Wyniki wyborów Wójta Gminy Zakrzew
 image18623.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 08:24:05, wprowadzający: Marta Podgórska
Wyniki wyborów do Rady Gminy Zakrzew

image 18626.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 08:26:38 Informację zaktualizowano 2018-10-23 08:29:04, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie Komiasarza Wyborczego o wynikach
wyborów

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 15:28:12, wprowadzający: Danuta Dziesińska
wersja do druku