Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.
°  Wybory samorządowe uzupełniające 2014
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok
° Wybory samorządowe 2014 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok
° Wybory samorządowe - 2018 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych

Obwieszczenie PKW - wyborach do PE.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-02-28   Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 13:14:24 Informację zaktualizowano 2019-03-07 13:17:56, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Postanowienie Nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
podziału Gminy Zakrzew na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

image20550.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-03-25   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 14:41:47 Informację zaktualizowano 2019-03-25 14:43:16, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego

Dyżury

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:28:45, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.

obwieszczenie_o_obwodzie_142513.docx

 
Obowiązuje od: 2019-04-12   Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 15:19:23 Informację zaktualizowano 2019-04-16 15:19:55, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
26 kwietnia 2019 r.
 informacja_o_losowaniach-3.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 14:41:55, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu o
powołaniu obwodowych komisji

Postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 13:05:26 Informację zaktualizowano 2019-05-06 13:07:55, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Głosowanie przez pełnomocnika

image21040.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:29:32 Informację zaktualizowano 2019-05-08 13:30:24, wprowadzający: Marta Podgórska
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 26
maja 2019 roku

image21042.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:31:35, wprowadzający: Marta Podgórska
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej

image21045.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:35:00 Informację zaktualizowano 2019-05-08 13:55:45, wprowadzający: Marta Podgórska
Dopisanie do spisu wyborców w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.

image21047.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:37:50 Informację zaktualizowano 2019-05-08 13:38:47, wprowadzający: Marta Podgórska
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach
posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.

image21048.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:39:39 Informację zaktualizowano 2019-05-08 13:40:41, wprowadzający: Marta Podgórska
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

image21050.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:41:08 Informację zaktualizowano 2019-05-08 13:42:02, wprowadzający: Marta Podgórska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach
posłów do Palramentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.

image21051.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:43:22 Informację zaktualizowano 2019-05-08 13:44:25, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr
5

Obwieszczenia OKW II- zarejestrowane listy -5-poprawne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 12:43:33 Informację zaktualizowano 2019-05-14 14:41:48, wprowadzający: Marta Podgórska
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia
16 maja 2019 r.

informacja_o_zmienionych_siedzibach_obkw.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 08:06:12, wprowadzający: Danuta Dziesińska
wersja do druku