Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.
°  Wybory samorządowe uzupełniające 2014
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok
° Wybory samorządowe 2014 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok
° Wybory samorządowe - 2018 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r. strona główna 

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
 Okręgi wyborcze 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 13:19:30, wprowadzający: Marta Podgórska

Oficjalna strona Pastwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 15:37:22 Informację zaktualizowano 2019-09-02 15:38:09, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew o numerach oraz
granicach obwodów głosowania

obw_o_obwodzie_142513.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 16:30:28 Informację zaktualizowano 2019-09-10 08:59:52, wprowadzający: Marta Podgórska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 instrukcja + wniosek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 09:33:15 Informację zaktualizowano 2019-09-19 15:15:03, wprowadzający: Marta Podgórska
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 13.09.2019r.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 12:37:33, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 15:00:16, wprowadzający: Marta Podgórska
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 zgoda na przyjecie pelnomocnictwa do glosowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 15:03:26, wprowadzający: Marta Podgórska
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 wniosek o dopisanie do spisu wyborcow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 15:17:56, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie - okręg 50 o zarejestrowanych
listach kandydatów na senatorów
 Obwieszczenie - okręg 50 o zarejestrowanych listach kandydatów na senatorów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 10:38:14, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie 17 o zarejestrowanych listach
kandydatów
 Obwieszczenie 17 o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 10:41:47, wprowadzający: Marta Podgórska
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I i
II w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

Gmina Zakrzew

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 10:42:03, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Informacja o siedzibach lokali obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

informacja_o_zmienionych_siedzibach_obkw_142513 (002).docx

 
Obowiązuje od: 2019-09-30   Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 09:10:05 Informację zaktualizowano 2019-10-01 09:34:20, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku