Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
° 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 > 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
strona główna 


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 12:59:51 Informację zaktualizowano 2019-09-06 13:08:35, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
wersja do druku