Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.
°  Wybory samorządowe uzupełniające 2014
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok
° Wybory samorządowe 2014 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok
° Wybory samorządowe - 2018 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory samorządowe 2010 strona główna 

Wybory samorządowe 2010
Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych
utworzonych dla wyborców Rady Gminy w Zakrzewie-
okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Zakrzewie
 OBWIESZCZENIE-liczba radnyvh.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 13:30:07, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie- obwody głosowania
 OBWIESZCZENIE- obwody głosowania.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 13:33:12 Informację zaktualizowano 2010-11-12 13:54:06, wprowadzający: Marta Podgórska
Informacja o miejscach przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń o
wyborach i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach samorządowych na dzień 21 listopada
2010r.
 INFORMACJA-wybory.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 13:34:50, wprowadzający: Marta Podgórska
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
ZAKRZEWIE z dnia 5 listopada 2010 r.o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy w Zakrzewie zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.
 OBWIESZCZENIE-listy kandydatów na radnych.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 13:36:57, wprowadzający: Marta Podgórska
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie z dnia 5 listopada 2010 r. o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy
Zakrzew w wyborach zarządzonych na dzień 21
listopada 2010 r.
 OBWIESZCZENIE-kandydaci na wójta.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 13:40:18, wprowadzający: Marta Podgórska
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z
dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: przyznania
numerów listom kandydatów na radnych
zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w
Zakrzewie.
 Uchwała - przyznanie numerów listom kandydatów.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 13:44:49, wprowadzający: Marta Podgórska
Skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie
Zakrzew
 -skład obwodowych komisji.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 13:46:17, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku