Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach
° 
2010 rok
° 
2011 rok
° 
2012 rok
-
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
-
Ogłoszenie na zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilkatycznych
-
Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok
-
Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
-
Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
-
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie
° 
2013 rok
° 
2014 rok
° 
2015 rok
° 
2016 rok
° 
2017 rok
° 
2018 rok
° 
2019 rok
° 
2020 rok

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Ogłoszenia o konkursach
 > 
2012 rok
strona główna 


2012 rok

Zobacz:
 
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
 .  
Ogłoszenie na zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilkatycznych
 .  
Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok
 .  
Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 .  
Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie
 . 
wersja do druku