Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach
° 
2010 rok
° 
2011 rok
° 
2012 rok
° 
2013 rok
° 
2014 rok
° 
2015 rok
° 
2016 rok
° 
2017 rok
° 
2018 rok
-
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
-
Konkurs ofert - organizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji
-
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzewie w sprawie organizacji pozaszkolnych zajęć zm programem profikatycznym dla dzieci i młodzieży w terenu Gminy Zakrzew
° 
2019 rok
° 
2020 rok

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Ogłoszenia o konkursach
 > 
2018 rok
strona główna 


2018 rok

Zobacz:
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
 .  
Konkurs ofert - organizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji
 .  
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzewie w sprawie organizacji pozaszkolnych zajęć zm programem profikatycznym dla dzieci i młodzieży w terenu Gminy Zakrzew
 . 
wersja do druku