Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
-
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
-
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
-
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
-
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
-
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
-
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
-
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020
-
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020
-
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
-
Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020
-
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020
-
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020
-
Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów
-
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.2020
-
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020
-
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020
-
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020
-
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020
-
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020
-
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom III etap ZP.271.1.19.2020
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > 2020 > 
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020
strona główna 


Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020
Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogloszenie_zp_16_20.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 11:41:08, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

siwz_zp16_20.zip

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 11:42:00, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Pytania do SIWZ

Pytania_zp16_20.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 13:50:12, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp16_2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 12:42:12, wprowadzający: Danuta Dziesińska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie_zp16_20.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 12:48:17, wprowadzający: Danuta Dziesińska

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
 .  
Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020
 .  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020
 .  
Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów
 .  
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.2020
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020
 .  
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom III etap ZP.271.1.19.2020
 . 
wersja do druku