Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt strona główna 

Wójt
Wójt Gminy Zakrzew

 

 

 

 

 

 Leszek Margas
 Wójt Gminy
 Telefon: +48 48 610-51-22
 e-mail: wojt@zakrzew.pl 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 13:30:30 Informację zaktualizowano 2018-11-21 14:12:58, wprowadzający: Andrzej Kosiec
Kompetencje i zadania

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1. realizacja zadań organu wykonawczego Gminy,
2. reprezentacja Gminy na zewnątrz,
3. realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,
4. realizacja uprawnień ziwerzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie pracowników Urzędu do ich wydawania,
6. koordynowanie działaności w zakresie:
a) obronności kraju i obrony cywilnej - sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
b) przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
c) ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
7. wykonaywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 13:31:41 Informację zaktualizowano 2010-12-07 11:40:22, wprowadzający: Marta Podgórska
Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w
sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałek w godz. od 10.00 - 16.30

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 13:32:33 Informację zaktualizowano 2019-01-17 13:34:13, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku