Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze
Stępień Roman - sołtys sołectwa Bielicha -
tel. 609-311-557
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:54:03, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Grduk Katarzyna - sołtys sołectwa Cerekiew,
Zdziechów - tel. 517-221-384
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:55:13 Informację zaktualizowano 2019-02-21 11:38:17, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Pikiewicz Tadeusz - sołtys sołectwa Dąbrówka
Nagórna - tel. 601-321-211
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:55:59, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Górka Józef - sołtys sołectwa Dąbrówka
Podłężna - tel. 48 610-54-91
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:56:58, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Głogowski Krzysztof - sołtys sołectwa Golędzin
- tel. 506-184-582
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:57:40, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Stawczyk Paweł - sołtys sołectwa Gulin - tel.
668-622-306
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:58:17 Informację zaktualizowano 2019-02-21 11:40:07, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Kowalski Karol- sołtys sołectwa Gulinek, Kozia
Wola - tel. 512-815-545
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:58:56 Informację zaktualizowano 2019-02-21 11:40:39, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Wichowski Jan - sołtys sołectwa Janiszew - tel.
48 330-84-46
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:59:30, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Szymańska Katarzyna - sołtys sołectwa
Jaszowiece, Jaszowice-Kolonia - tel. 791-191-654
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:00:11, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Zmaczyński Janusz - sołtys sołectwa Legęzów -
tel. 886-389-228
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:00:51, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Machnikowska Zofia - sołtys sołectwa Milejowice
- tel. 519-398-840
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:01:36, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Wilk Grzegorz - sołtys sołectwa Mleczków - tel.
519-183-735
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:02:25, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Bocheński Tomasz - sołtys sołectwa Marianowice
- tel. 880-070-033
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:03:10 Informację zaktualizowano 2019-02-21 11:41:09, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Wiechecka Danuta - sołtys sołectwa Natalin,
Podlesie Mleczkowskie - tel. 48 610-51-97
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:03:49, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Durasiewicz Ewa - sołtys sołectwa Nieczatów,
Kozinki - tel. 502-111-773
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:04:19, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Berlińska Iwona - sołtys sołectwa Kolonia
Piaski, Gózdek, Gustawów, Sosnowica - tel.
513-188-077
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:05:45, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Jabłonka Norbert - sołtys sołectwa Taczów,
Wola Taczowska - tel. 509-926-031
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:06:33 Informację zaktualizowano 2019-02-21 11:41:47, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Czerwiec Roman - sołtys sołectwa Wacyn - tel.
519-492-882
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:07:05, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Pikiewicz Ryszard - sołtys sołectwa Zakrzew -
tel. 698-424-764
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:07:47 Informację zaktualizowano 2019-02-21 11:42:13, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Zamkowski Grzegorz - sołtys sołectwa
Zakrzew-Kolonia - tel. 798-037-118
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:08:18, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Posłuszny Andrzej - sołtys sołectwa Zakrzewska
Wola - 48 610-52-90
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:08:58, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Kurkiewicz Leszek - sołtys sołectwa zatopolice -
tel. 515-897-822
 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 11:09:39, wprowadzający: Jolanta Głowacka
wersja do druku