Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.
°  Wybory samorządowe uzupełniające 2014
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok
° Wybory samorządowe 2014 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok
° Wybory samorządowe - 2018 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok

Stosownie do przepisów Unii Europejskiej wyznaczających okres wyborczy do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2014 - 2019, wyznaczono datę wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 maja 2014 roku.

Akty prawne

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011.21.112 z poź. zm.)


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

 

Uchwała Nr XLVI/258/2014 w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na okręgi wyborcze

Uchwała Nr XLVI/259/2014 w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na obwody głosowania

 Informacja w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Zakrzew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 13:54:45 Informację zaktualizowano 2014-03-26 13:45:15, wprowadzający: Marta Podgórska

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych,


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,


Zgłoszenie zamiary głosowania korespondencyjnego przez wyborce niepełnosprawnego.

 

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania

 

Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy jego stałego zamieszkania. W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do urzędu gminy.

Wniosek składa się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.

W godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 48 610 51 16 wew. 35 można uzyskać węcej informacji.

 

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców (dla żołnierzy i policjantów)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 11:50:38 Informację zaktualizowano 2014-03-26 14:49:10, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie w sprawie powowłania obwodowych
komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego
 ZARZĄDZENIE Nr 20.docx
Obowiązuje od: 2014-05-05   Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 14:52:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
wersja do druku