Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
° Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
° 
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
° Postanowienia
° Obwieszczenia
° Ogłoszenia różne
° 
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
° TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
° Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Informacje bieżące
 > 
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
strona główna 


Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
Informacja o o siągniętych poziomachrecyklingu i
ograniczeniach masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji za 2012 rok

Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2012rok

 
Obowiązuje od: 2014-05-20   Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 11:18:18 Informację zaktualizowano 2014-07-03 12:26:06, wprowadzający: Danuta Dziesińska, autor: Joanna Skorupska

Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji za 2015 rok.
 Osiągnięte poziomy recyklingu.pdf
Obowiązuje od: 2016-04-22   Data wprowadzenia informacji 2016-04-22 13:40:21, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska

Informacja Azbest 2016
 Informacja Azbest 2016.docx
Data wprowadzenia informacji 2016-07-22 10:26:56, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i
ograniczeniach masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji za 2016 rok
 OSIĄGNIETE POZIOMY RECYKLINGU i OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH - za 2016 r..docx
Obowiązuje od: 2017-09-08   Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 07:43:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy
Zakrzew za 2016 rok
 ANALIZA Gosapodarki Odpadami 2016.docx
Obowiązuje od: 2017-09-28   Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 12:38:04, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
wersja do druku