Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.
°  Wybory samorządowe uzupełniające 2014
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok
° Wybory samorządowe 2014 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok
° Wybory samorządowe - 2018 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory samorządowe 2014 r. strona główna 

Wybory samorządowe 2014 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 5
września 2014 r. w sprawie podziału Gminy
Zakrzew na okręgi wyborcze oraz ustalenie granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu
 OBWIESZCZENIE - okręgi wyborcze - 2014.docx
Obowiązuje od: 2014-09-05   Data wprowadzenia informacji 2014-09-05 08:10:59 Informację zaktualizowano 2014-09-05 08:13:20, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Informacja w sprawie zapewnienia miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych na terenie Gminy Zakrzew w
wyborach samorządowych zarządonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 INFORMACJA-wybory- 2014.doc
Obowiązuje od: 2014-09-11   Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 15:13:12 Informację zaktualizowano 2014-09-11 15:17:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 Skład GKW.doc
Obowiązuje od: 2014-09-29   Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 10:55:39, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie w sprawie wyboru przewodniczącego i
z-cy przewdoniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie
 
Obowiązuje od: 2014-09-29   Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 10:57:08, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 INFORMACJA o miejscu, dniach i godzinach dyżurów.docx
Obowiązuje od: 2014-09-29   Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 10:58:28, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Informacja o umieszczaniu plakatów i obwieszczeń
wyborczych firmy Orange Polska S.A.
 Informacja- umieszczanie obwieszczeń i plakatów.pdf
Obowiązuje od: 2014-10-14   Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 11:52:28, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 15
października 2014 r. w sprawie numerów i granic
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Zakrzew
 OBWIESZCZENIE_obwody głosowania.doc
Obowiązuje od: 2014-10-15   Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 09:58:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie o
miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia
losowania składów obowdowych komisji wyborczych
 Informacja GKW - losowanie składów OKW.pdf
Obowiązuje od: 2014-10-20   Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 11:33:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o miejscu,
dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
numerów list kandydatów na radnych
 Informacja - losowanie numerów list.pdf
Obowiązuje od: 2014-10-20   Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 11:40:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie
przyznania numerów zarejestrowanym listom
kandydatów komitetów wyborczych
 Uchwała Nr 4 GKW.pdf
Obowiązuje od: 2014-10-22   Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 14:58:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie w sprawie powołania obowodowych komisji
wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw,
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Uchwała Nr 5 - składy komisji.docx
Obowiązuje od: 2014-10-22   Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 15:26:59 Informację zaktualizowano 2014-11-03 14:31:36, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych do Rady Gminy w Zakrzewie
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Zakrzewie.pdf
Obowiązuje od: 2014-10-22   Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 11:23:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta
Gminy Zakrzew
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zakrzew.pdf
Obowiązuje od: 2014-10-23   Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 14:18:57, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 Dyżur - GKW.pdf
Obowiązuje od: 2014-11-12   Data wprowadzenia informacji 2014-11-12 12:39:43, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Uchwała Nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie o przerpowadzeniu ponownego głosowania
w wyborach na Wójta Gminy Zakrzew w dniu 30
listopada 2014 r.
 Uchwała - ponowne wybory.docx
Obowiązuje od: 2014-11-18   Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:07:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Uchwała Nr 11 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie
zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w
wyborach na Wójta Gminy Zakrzew
 Uchwała Nr 11.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 08:00:54 Informację zaktualizowano 2014-11-25 08:11:46, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Wyniki wyborów do Rady Gminy w Zakrzewie
 WYBORY DO Rady Gminy w Zakrzewie.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 08:19:06, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Zakrzew - I tura
 Wyniki wyborów na Wójta.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 08:20:34, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Zakrzew - II tura
 Protokół - II tura - wybory Wójta.doc
Obowiązuje od: 2014-12-01   Data wprowadzenia informacji 2014-12-01 08:10:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
wersja do druku