Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2015 strona główna 

2015
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na 2015 rok
 ZARZĄDZENIE 1-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-02   Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 14:18:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Kępka
Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do realizacji zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 ZARZĄDZENIE 2-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-02   Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 12:41:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do realizacji zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 ZARZĄDZENIE 3-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-02   Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 12:43:34, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 4-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-02   Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 12:49:03, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu do kierowania Akcją
Kurierską
 ZARZĄDZENIE 5-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-02   Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 12:56:06, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Jolanta Głowacka
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 19.04.2010 r.
 ZARZĄDZENIE 6-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-02-02   Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 12:57:26, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 2 lutego 2015 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU - 6-2015.xls
Obowiązuje od: 2015-02-02   Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 13:02:11, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst
odrębnymi ustawami
 ZARZĄDZENIE 7-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-22   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:19:30, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 8-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-30   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:15:10, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadan z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 9-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-30   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:17:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie sporządzania
skonsolidowanego bilnasu
 ZARZĄDZENIE 10-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-01-30   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:21:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015
roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE 11-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-02-23   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:23:10, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 12-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-02-23   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:24:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzanie Nr 13/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadan z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizacje
włąsnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 13-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-02-27   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:27:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 14-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-02-27   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:28:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów oraz wprowadzenia zmian
do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 31 stycznia 2015
roku
 ZARZĄDZENIE 15-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-03-01   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:31:09, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2014 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy. Przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytuvji kultury) Radzie Gminy
 ZARZĄDZENIE 16-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-03-27   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:34:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko podinspektora ds. księgowości
budżetowej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 17-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-03-27   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:35:43, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 18-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-03-31   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:38:28, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizacje
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 19-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-04-08   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:40:19, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie powołania
komisji do spraw brakowania formularzy do
wydawania dowodów osobistych, które nie zostały
wykorzystane do dnia 28 lutego 2015 r.
 ZARZĄDZENIE 21-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-04-20   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:41:57, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Renata Barszcz
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie powołania
obowodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 ZARZĄDZENIE 22-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-04-20   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:13:23, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie wporwadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 23=2015.doc
Obowiązuje od: 2015-04-20   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:21:21, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w
okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 24-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-04-29   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:23:19, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 25-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-04-29   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:29:22, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 26-2015 wsprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 ZARZĄDZENIE 26=2015.docx
Obowiązuje od: 2015-04-29   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:35:42, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 ZARZĄDZENIE 27-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-05-05   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:37:02, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 28-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-05-05   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:38:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przenieiseinia wydatków wewnątrz działu w
ramach uprawnień otrzmanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 29-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-05-22   Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 14:41:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych
kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich
dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 30-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-06-03   Data wprowadzenia informacji 2015-06-03 10:15:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie
wakacji letnich dla 35 dzieci z Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 31-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-06-09   Data wprowadzenia informacji 2015-06-09 14:23:52, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 32-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-06-09   Data wprowadzenia informacji 2015-06-15 08:46:22, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie
otwartegokonkursu ofert na zorganizowanie
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 33=2015.doc
Obowiązuje od: 2015-06-22   Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 08:16:19, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wydawania i korzystania z Karty Dużej
Rodziny "ZAKRZEW PLUS" oraz określenia jej wzoru
 ZARZĄDZENIE 34-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-06-30   Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 08:18:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 35-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-06-30   Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 08:21:02, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wskazania
sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w
celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 36-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-06-30   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 13:31:07 Informację zaktualizowano 2015-08-20 13:31:43, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie powołania
Komisji przeprowadzajacej konkurs na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli
Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE 38-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-07-08   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 13:33:20, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na organizacje pozaszkolnych
zajęć wraz z programem profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 39-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-07-15   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 13:35:45, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie powołania
Komisji ds. szacowania szkód w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych spowodowanych przez
huragan w dniu 19 lipca 32015 roku na terenie
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 40=2015.doc
Obowiązuje od: 2015-07-20   Data wprowadzenia informacji 2015-08-28 13:42:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie zmian w
składzie Zespłu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 41-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-07-22   Data wprowadzenia informacji 2015-11-20 15:13:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia nr 31/2013 z dnia 12 lipca
2013 r. do "Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjlanych" w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 42-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-07-22   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 13:40:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na organizację
pozaszkolnych zajęć wraz z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży Gminy
Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 43-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-07-28   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 13:47:19, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 44-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-07-28   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 13:57:57, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE 45-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-07-31   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 14:05:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 46-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-07-31   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 14:14:57, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminaycjnej do przeprowadzenia
postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 47-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-08-17   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 14:23:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie powowłania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
mianowanego
 ZARZĄDZENIE 48-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-08-17   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 14:25:30, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 49-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-08-17   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 14:27:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do prszeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 50-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-08-17   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 14:30:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 51-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-08-17   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 14:35:42, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania
obwodowych komisji do spraw referendum
ogólnokrajowego
 ZARZĄDZENIE 52-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-08-17   Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 14:37:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2015 r., infomracji z wykonania
budżetu Gminy Zakrzew, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowego
Instytucji Kultury, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, informacji
o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognizy
Finansowej
 ZARZĄDZENIE 53-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-08-19   Data wprowadzenia informacji 2015-11-20 15:16:36, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
władnych zadań bieżacych gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 54-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-08-31   Data wprowadzenia informacji 2015-11-20 15:20:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 ZARZĄDZENIE 55=-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-09-04   Data wprowadzenia informacji 2015-11-20 15:25:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie powołania
Komisji ds. szacowania szkód w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych spowodowanych przez
huragan w dniu 19 lipca 2015 r. w miejscowości
Gulin 23 w Gminie Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 56-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-09-14   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 08:04:01, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadan bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 57-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-09-22   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 08:06:13, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej orazinnych zadan zleconych
gminie ustawami oraz na realizację własnych
zadań bieżacych gmin oraz przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 58-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-09-30   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 08:11:27, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie powołania
obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 ZARZĄDZENIE 59-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-10-05   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 08:15:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 60-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-10-19   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 08:17:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
zaświadczeń
 ZARZĄDZENIE 62-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-10-19   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 08:20:19, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracjirządowej oraz innych zadań
zxleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 63-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-10-30   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 08:22:47, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2016 rok oraz
projektu Uchwaly w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2016-2022
 ZARZĄDZENIE 64-2015.docx
Obowiązuje od: 2015-11-12   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 08:25:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 65=2015.doc
Obowiązuje od: 2015-11-12   Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 09:02:16 Informację zaktualizowano 2015-11-23 09:27:57, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Adeli Domańskiej dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Woli Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE 66-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-11-12   Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 08:47:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 67-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-11-30   Data wprowadzenia informacji 2015-12-29 12:25:11 Informację zaktualizowano 2015-12-29 12:39:01, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami oraz na realizację własnych zadań
bieżących gmin oraz przeniesienia wydatków
wewnątrz działu w ramach uprawnień otrzymanych
od Rady Gminy (Uchwała nr IV /16/2014 z dnia 29
grudnia 2014 roku, § 5 pkt. 5)
 ZARZĄDZENIE 68-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-12-11   Data wprowadzenia informacji 2015-12-29 12:33:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, orazna realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu, w
ramach uprawnień otrzymanych od Rady (Uchwała nr
IV/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku,§ 5 pkt.5
 ZARZĄDZENIE 69-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-12-28   Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 09:15:05 Informację zaktualizowano 2016-01-08 09:21:13, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji
 ZARZĄDZENIE 70-2015.doc
Obowiązuje od: 2015-12-31   Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 13:10:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 71/2015 w sprawie planu
kontrolizarządczej na 2016 rok w Urzędzie Gminy
Zakrzew i jednostkach organizacyjnych gminy.
 ZARZĄDZENIE.doc
Data wprowadzenia informacji 2016-02-18 08:28:45, wprowadzający: Marta Podgórska

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
 image5530.pdf
Obowiązuje od: 2015-06-30   Data wprowadzenia informacji 2016-12-16 09:33:51, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
wersja do druku