Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2010
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2011
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2012
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2013
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2014
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2015
° Sprawozdania z wykonania bużetu 2016
° Sprawozdnaia z wykonania budżetu 2017
° Sprawozdania z wykonania budżetu 2018
° Opinie RIO
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu 2012 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-21 14:08:49, wprowadzający: Agnieszka Świątkowska

Zobacz:
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2010
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2011
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2012
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2013
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2014
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2015
   Sprawozdania z wykonania bużetu 2016
   Sprawozdnaia z wykonania budżetu 2017
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2018
   Opinie RIO
wersja do druku