Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego - Uchwała Nr XXVIII/151/2012
 Uchwała Nr XXVIII 151 2012-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 12:39:59, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Ustalenia stawek podatku od nieruchomośc i -
Uchwała Nr XXVIII/152/2012
 Uchwała Nr XXVIII 152 2012-2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 12:40:50, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Zakrzew - uchwała
Nr XXVIII/153/2012
 Uchwała Nr XXVIII 153 2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 12:43:57, wprowadzający: Jolanta Głowacka
wyboru metody obliczania, metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr XXX 160 2012 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 09:31:46, wprowadzający: Jolanta Głowacka
XXXVII/210/2013 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała XXXVII 210 2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 11:23:09, wprowadzający: Jolanta Głowacka
XXXXI/224/2013 - określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku
 Uchwała Nr XXXXI 224 2013 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 11:12:35, wprowadzający: Jolanta Głowacka
XXXXI/225/2013 - obniżenia średniej ceny skupu
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2014.
 Uchwała Nr XXXXI 225 2013 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 11:13:50, wprowadzający: Jolanta Głowacka
XXXXI/226/2013 - ustalenia wysokości stawek od
środków transportowych na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XXXXI 226 2013 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 11:15:34, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr LIII/296/2014 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr LIII 296 2014nn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:38:52, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr LIII/297/2014 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr LIII 297 2014bb.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:41:26, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr LIII/298/2014 - ustalenia wysokości
stawek od środków transportowych na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr LIII 298 2014xx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:45:15, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XV/80/2015 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XV 80 2015zz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:49:00, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XV/81/2015 - obniżenia żredniej ceny
skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2016 i wprowadzenia ulgi w
podatku rolnym.
 Uchwała Nr XV 81 2015zz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:51:43, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XV/82/2015 - ustalenia stawek podatku
od środków transportowych na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XV 82 2015ff.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:53:55, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XVI/88 2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych na rok
2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew
oraz zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XVI 88 2015bb.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:08:09, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Kępka Krystyna
Uchwała Nr XVI/89/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości.
 Uchwała Nr XVI 89 2015nn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:10:51, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XVI/90/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
rolny.
 Uchwała XVI 90 2015 vv.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:14:17, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XVI/91/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
leśny.
 Uchwała Nr XVI 91 2015cc.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:17:29, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XXIV/142/2016 - określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXIV 142 2016cc.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:20:54, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr XXIV/143/2016 - wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania op0łaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr XXIV 143 2016xx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:24:25, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr XIV/144/2016 - okreslenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XXIV 144 2016ss.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:26:20, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr XXV/152/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXV 152 2016zz.docx
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 12:28:17, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XXVI/157/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XXVI 157 2016 nb .docx
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:51:57, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XXVIII/165/2016 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XXVIII 165 2016 vv.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:32:15, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XXVIII/166/2016 - określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XXVIII 166 2016bb.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:48:19, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Chudziak Michał
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XXVIII 167 2016xx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:50:19, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Kępka Krystyna
Uchwała Nr XXXV/206/2017 - wprowadzenia zmian do
uchwały XXIV/142/2016 rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXV 206 2017x.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:37:52, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr XLI/231/2017 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uc hwała Nr XLI 231 2017xx.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:44:15, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XLIII/239/2017 - zatwierdzenia taryf
stanowiących zestawienie cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XLIII 239 2017ff.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:46:36, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XLIII/240/2017 - zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XLIII 240 2017dd.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 10:48:09, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Lewandowski Roman
Uchwała Nr XLVII/272/2017 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVII 272 2017vd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:30:08, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr XLVII/273/2017 - okreslenia wzoru
deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XLVII 273 2017xh.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:32:22, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr XLVIII/278/2017 - obniżenia średniej
ceny skupu zyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2018 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XLVIII 278 2017c.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:36:21, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr XLVIII/280/2017 - okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVIII 280 2017m.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:38:18, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr L/288/2017 - wyboru metody ustalenia i
sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 Uchwała Nr L 288 2017,,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 13:40:40, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr L/289/2017 określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr L 289 2017...pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 13:44:15 Informację zaktualizowano 2018-06-11 13:49:57, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr LIV/319/2018 - wprowadzenia zmian do
uchwały Nr L/288/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr LIV 319 2018,,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 13:48:27, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
Uchwała Nr III/14/2018 - obnienia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2019 i wprowadzenia ulgi w
podatku rolnym.
 Uchwała Nr III 14 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 11:22:11, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr III/15/2018 - określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od
podatku.
 Uchwała Nr III 15 2018..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 11:24:23, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr III/16/2018 - ustalenia stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku na
rok 2019.
 Uchwała Nr III 16 2018..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 11:25:31, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr VII 55 2019x..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 11:28:30, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Szczerbińska Małgorzata
wersja do druku