Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szkoły strona główna 

Szkoły
``

NA TERENIE GMINY ZAKRZEW ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOŁY:

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie - dyr. Barbara Ślusarczyk
tel. 048 610 51 10

SZKOŁY PODSTAWOWE

Publiczna Szkoła Postawowa w Zakrzewie - dyr. Ewa Bartel
tel. 048 610 51 25
klasy: 1-8

http://psp-zakrzew.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakrzew Filia w Mleczkowie
tel. 048 610 52 32
klasy: 0-3

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej - dyr. Adela Domańska
tel. 048 610 52 63
klasy: 0-8

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi - dyr. Elżbieta Kumięga
tel. 048 369 94 69
klasy: 0-8

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłężnej - dyr. Emilia Jaworska
tel. 048 610 72 89
klasy: 0-8
Projekt: „Modernizacja Budynku i Zagospodarowanie Działki Publicznej Szkoły Podstawowej  w Dąbrówce Podłężnej” został zrealizowany przy finansowym udziale Unii Europejskiej więcej...
  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze - dyr. Małgorzata Jakubiak
tel. 048 377 80 25
klasy: 0-8


 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 11:46:01 Informację zaktualizowano 2020-03-03 12:19:18, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku