Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statut Gminy strona główna 

Statut Gminy
Statut Gminy - traci moc dnia 09.11.2018r

Statut Gminy teks,jedn.2009.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-20 08:49:26 Informację zaktualizowano 2018-11-06 10:01:44, wprowadzający: Jolanta Głowacka
Uchwała Nr IV/18/2010 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku
 Uchwała Nr IV 18 2010xx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:06:22, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr V/25/2011 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku
 Uchwała V 25 2011vv.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:09:32, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XXVI/143/2012 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XXVI-143-2012xx.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:12:45, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr L/287/2014 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr L 287 2014cc.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:15:44, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr LIII/302/2014 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr LIII 302 2014nn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 12:18:38, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XXI/124/2016 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XXI 124 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 09:45:04, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr XLIV/247/2017 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XLIV 247 2017vv.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 13:57:16, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
Uchwała Nr LVIII/349/2018 - uchwalenia Statutu
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LVIII 349 2018...pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 09:59:03, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Głowacka Jolanta
wersja do druku