Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° 
Ogłoszenie o konkursie
° Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
° 
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
° Postanowienia
° Obwieszczenia
° Ogłoszenia różne
° INFORMACJE
° TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
° Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące
budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej
nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP I od
km 0+000.00 do km 22+350.00
 Obwieszczenie Rd-4-2010 (wszczęcie).doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 09:45:18 Informację zaktualizowano 2010-10-27 09:49:43, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew o obwodach
głosowania
 OBWIESZCZENIE- okręgi.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 09:38:45 Informację zaktualizowano 2010-11-02 09:39:04, wprowadzający: Marta Podgórska
Obwieszczenie FEIT 6733.32c.1a.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.32c.1a.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:03:28, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT 6733.33c.1a.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.33c.1a.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:04:30, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT 6733.34c.1a.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.34c.1a.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 11:06:44, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT 6733.28c.11.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.28c.11.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 14:11:57, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT 6733.29c.11.2015
 Obwieszczenie FEIT 6733.29c.11.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 14:13:15, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna
Obwieszczenie FEIT.6733.31c.11.2015
 Obwieszczenie FEIT.6733.31c.11.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-03 10:29:43, wprowadzający: Jolanta Głowacka, autor: Skorupska Joanna

Zobacz:
   
Ogłoszenie o konkursie
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
   Postanowienia
   Obwieszczenia
   Ogłoszenia różne
   INFORMACJE
   TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
   Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
wersja do druku