zakrzew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.zakrzew.pl

Informacje bieżące
strona główna 
FEIT 7670/6,1a/10
 Obwieszczcenie prawo ochrony srodowiska Baslux a.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-06-23 14:23:57 | Data modyfikacji: 2010-06-23 14:31:46.
FEIT7670/6, 1a/10
 

Opublikowane przez: Ilona Jaworska | Data wprowadzenia: 2010-06-23 14:55:06.
FEIT 7670/1,11/10
 obwieszczenie wydana deczyzja Płokita.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-07-19 14:54:42.
FEIT 6220.3.2011
 obwieszczenie decyzja śrdowiskowa wydana FEIT 622.3.2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-07-27 10:29:36.

Zobacz:
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
   Postanowienia
   Obwieszczenia
   Ogłoszenia różne
   
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
   
Informacje o osiagnietych poziomach recyklingu za 2019 rok
   TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
   Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Data wprowadzenia: 2011-07-27 10:29:36
Opublikowane przez: Marta Podgórska
  Biuletyn Informacji Publicznej - zakrzew.bip.gmina.pl