zakrzew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.zakrzew.pl

Informacje bieżące
 > 
FEIT 6733.11c.11.2017
strona główna 
FEIT 6733.11c.11.2017
 Obwieszczenie wydana cel 6733.11c.11.2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:50:36 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:52:33.

Zobacz:
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
   Postanowienia
   Obwieszczenia
   Ogłoszenia różne
   
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
   
Informacje o osiagnietych poziomach recyklingu za 2019 rok
   TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
   Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:50:36
Data modyfikacji: 2017-06-07 14:52:33
Autor: Joanna Skorupska
ObowižEzuje od: 2017-06-08
Opublikowane przez: Marta Podgórska
  Biuletyn Informacji Publicznej - zakrzew.bip.gmina.pl