zakrzew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.zakrzew.pl

Informacje bieżące
 > 
Obwieszczenie Starosty Radomskiego
strona główna 
BA.6740.1709.2017
 image12278.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2017-11-15 12:47:06.

Zobacz:
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
   Postanowienia
   Obwieszczenia
   Ogłoszenia różne
   
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
   
Informacje o osiagnietych poziomach recyklingu za 2019 rok
   TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
   Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Data wprowadzenia: 2017-11-15 12:47:06
Autor: Joanna Skorupska
ObowižEzuje od: 2017-11-15
Opublikowane przez: Marta Podgórska
  Biuletyn Informacji Publicznej - zakrzew.bip.gmina.pl